gototopgototop
Spalio mėn renginių planas Spausdinti
Penktadienis, 03 Spalis 2014 08:59

Joniškio „Aušros“ gimnazija

SPALIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m.m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

   

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė.

1.1.2.                    

 

Kl.aukl.metodinė grupė,

A.Nesavas

V.Bartašienė

S.Stulginskienė

V.Mingailienė

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas.

1.2.1.Mokytojų pasitarimas.

Derinama

     

  

Administracija                                                   

1.2.2.1 klasių tėvų susirinkimas: mokinių adaptacija ( tyrimas), lankomumas, vertinimo tvarka.

15d.

V.Židonienė

VGK: I.Butautienė

J.Bulzgienė

1.2.3.Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo( naujos redakcijos) rengimas.

10 mėn.

V.Mačiulienė

Metodinė taryba

1.2.4. Gimnazijos nuostatų naujos redakcijos rengimas ir tvirtinimas.

10 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė ir darbo grupė

2.VGK veikla.

   

2.1.Gabių mokinių ugdymo sistemos naujos redakcijos rengimas.

10 mėn.

VGK darbo grupė

2.2. Gabių mokinių 1 klasėse atrankos tyrimas.

10 mėn.

I.Butautienė

2.3.Mokinių užimtumo už gimnazijos ribų tyrimas.

10 mėn.

V.Bartašienė

Kl.auklėtojai

2.4.Gabių mokinių individualios veiklos planavimas.

10 mėn.

VGK

2.2. Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1.Paskaita „Rega- didžiausia dovana“1kl.

2.2.2.Paskaita „Sveiko maisto pasirinkimas“2 kl.

2.2.3.Klasių valandėlės Verslo ir turizmo centre „Kultūringas elgesys“ 1 kl.

Derinti atskirai

    ,,

1,8,15,22,5d.

V.Mingailienė

J.Bulzgienė

3.Renginiai.

   

3.1.Devintokų krikštynos

3.2. Projektas „Versli Lietuva“( renginių ciklas „Verslas veža“)

3.3. Mokytojo diena- kultūrinė, pažintinė ...veikla ( mokinių savivaldos diena)

3.4. Gimnazijai-95. Žurnalistų diena ( susitikimas su buvusiais gimnazistais S.Bendžiumi, E.Kubiliumi).

3.5.Rengimasis gimnazijos vardadieniui.

3.6.Rengimasis Mokinių Prezidento ir LMP nario rinkimams.

24d.

30d.10 val.

3d.

24d.

10 mėn.

10 mėn.

2 klasių auklėtojai

E.Mikalajūnienė

V.Bartašienė

V.Bartašienė

S.Stulginskienė

V.Bartašienė

Klasių auklėtojai

Seniūnų taryba

V.Bartašienė

Seniūnų taryba

Klasių seniūnai

5.Sportiniai renginiai.

   

5.1.Sveikatingumo diena- rudens krosas.

5.2.Sparduko varžybos.

5.3.Tarpklasinės krepšinio varžybos ( mergaitės)

5.4.Tarpklasinės krepšinio varžybos( berniukai)

5.5.Smiginio varžybos.

10 mėn.

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

6.UKC renginiai.

   

6.1.Individualios konsultacijos.

6.2.1 kl.valandėlės UKC

6.3. 2kl. valandėė- susitikimas su KASP PA 6-osios rinktinės savanoriais.

6.4. Gimnazijai-95

Susitikimas su Krepšinio muziejaus , gimnazijos buvusiu mokiniu L.Karaliūnu

6.5.3-4 kl. mokinių ekskursija į „Fachion and Textile Vilnius -2014“

Trečiadieniais

Laikas derinamas

Laikas derinamas

17d.

UKC

S.Stulginskienė

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

   

7.1.Parodos:

Ant mūsų žemės mes tokie geri ( mokytojų dienai)

I.Merui- 80

R.Kašauskui-80

5d.

8d.

10d.

N.Ramonienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai.

   

8.1. E. dienyno pildymas.

10 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

V.Bartašienė

V.Mačiulienė

8.2.1 ir 3 klasių pamokų lankymas: adaptacija.

10 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

8.3. Pamokų stebėjimas: mokytojų, ketinančių atestuotis  metodinės veiklos ir ugdymo proceso stebėjimas ir analizė.

10 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

V.Mačiulienė

8.4.Kontrolinių darbų grafiko laikymosi kontrolė

10 mėn.

V.Židinienė

8.5.Ataskaitos apie brandos atestatų bei pažymėjimų išdavimą 2013-2014  m.m.

10 mėn.

V.Mačiulienė

8.6.Ataskaitos dėl apmokėjimo už BE vykdymą ir vertinimą rengimas.

10 mėn.

V.Mačiulienė

8.7.Prevencinės veiklos ir VGK  veiklos už 2013-2014m.m. rengimas

9-10 mėn.

J.Bulzgienė

V.Bartašienė

8.8. Neformaliojo švietimo ataskaitos už 2011-2013 m.rengimas.

9-10 mėn.

V.Bartašienė

J.Stočkutė

9.Olimpiados, rengimasis egzaminams.

   
     

10. Projektinė veikla.

   

10.1. E-pamoka „Inovuok kaip Google“ (projektas „Kam to reikia“) 4 kl.

2d.

J.Bulzgienė

G.Mikulėnas

10.2.Tarptautinio Erazmus+mokyklų strateginės partnerystės projekto „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“ veiklų planavimas- rengimasis koordinatorių susitikimui Lietuvoje.

10 mėn.

V.Židonienė

G.Motiejuitė

V.Sutnikas

10.3.ESF Akademijos studentų pristatymo rengimas.

10 mėn.

Seniūnų taryba

V.Bartašienė

J.Bulzgienė