gototopgototop
Birželio mėn. renginių planas Spausdinti
Trečiadienis, 03 Birželis 2015 08:07

Joniškio „Aušros“ gimnazija

BIRŽELIO- LIEPOS MĖNESIŲ RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m.m.

Renginys

Laikas

Atsakingas

 1. Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
  1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.
 2. Idėjų mugė 1-4 klasių auklėtojams.
 3. Mokinių poreikių ( neformalusis švietimas) tyrimo 2015-2016 m.m. pristatymas.
 4. Klasės auklėtojo dokumentacijos tvarkymas, e. dienyno pildymas.
 5. Metų veiklos ataskaitos rengimas.
  1.  Metodinė taryba.
 6. Metodinių grupių pasitarimai- metų veiklos aptarimai.
 7. Ugdymo plano 2015-2017 m.m. rengimas.
 8. Atestacinės komisijos posėdis
  1. VGK veikla.
  2.  Tyrimo „Mokinių poreikiai 2015-2016 m.m. “ ( neformalusis švietimas)rezultatų pristatymas.
  3.  Tyrimo „Saugaus interneto naudojimas“ pristatymas.
  4.  Komandinio darbo sprendžiant patyčių, smurto atvejus gimnazijoje tvarkos aprašo projekto tvirtinimas.
  5.  2014-2015 m.m. mokinių lankomumo analizė.
  6.  Pagalba klasių auklėtojams.
 9. Higienos įgūdžių mokymai.
   
     
 

Derinama

A.Nesavas

V.Bartašienė

Klasių auklėtojai

A.Nesavas

     
 

06-08d.13 val.

B.Krajinienė

V.Mačiulienė ir darbo grupė

V.Mačiulienė, J.Balzarevičius

A.Žilinskienė, V.Židonienė

     

Būsimų 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas.

06-16d. 17 val.

V.Mačiulienė

V.Židonienė

Direktorius

     

2.5.1.2.Pirmosios pagalbos mokymai.

2.6.Metų veiklos aptarimas.

06-8d.10 val.208 kab.

06-9d. 10 val. 208 kab.

06-05d.

V.Bartašienė

J.Bulzgienė

J.Bulzgienė

J.Bulzgienė

V.Mingailienė

V.Bartašienė

 1. Kultūrinė, pažintinė, sportinė... veikla ( atskiras planas)
 2.  KKC ekspedicija į  Žagarės regioninio parko draustinį.
 3. Dalyvavimas rajono miesto šventėje 2015 „Skamba auštos lygumėlės“
 4.  PIP įteikimo šventė
 5.  Brandos atestatų įteikimo šventė Joniškio KC
 6. Sportinė veikla.
 7. LOF ( Lietuvos olimpinio festivalio) finalinės varžybos Kaune
 8.  LOF lengvosios atletikos rungčių varžybos Kaune
 9.  Jaunųjų policijos rėmėjų stovykla Žagarės regioniniame parke.
 10. UKC veikla.
 11. Individualios konsultacijos 4 kl. mokiniams dėl tolimesnės karjeros planavimo.
 12. Pagalba 4 kl. mokiniams registruojantis pildant prašymus LAMA BPO .
 13. Informacinio centro- bibliotekos  veikla.
 14. BOBIS sistemos diegimas.
 15. Vadovėlių ir knygų grąžinimas  ( atskiras planas)
 16. PUPP sesija ( atskiras grafikas)
 17. Brandos egzaminų sesijos ( atskiras grafikas).
 18. Projektinė veikla.
 19. Dalyvavimas Linkuvos Kultūros centro vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projekte „Susitinkame kurti“- dalyvavimas jaunimo grupių koncerte Linkuvoje ( grupė „Deguonis“
   
 

06-1-5 d.

06-1d.

06-06d.

06-18d.12 val.

07-11d. 16 val.

V.Bartašienė

G.Motiejuitė, V.Ramonas

K.Motiejuitis, D.Petrošiūtė

B.Jurgaitytė, S.Jonušienė, A.Žilinskienė

V.Židonienė, 1-2 kl. auklėtojai

Dorektorius

3-4 kl. auklėtojai

     
 

06-6-7d.

06-7d.

06-11-12d.

Ž.Mačiūnas, E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas, E.Poliakienė

E.Poliakienė

     
 

06-07 mėn.

S.Stulginskienė

     
 

06-07 mėn.

N.Ramonienė, D.Petrikienė

     
 

06 mėn.

06-07 mėn.

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė

V.Židonienė

     
 

06-05d.

P.Petraitis

9.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas.

   

9.1. Asmeninės veiklos suvestinų rengimas.

9.2. E.dienyno pildymas

9.3. Tvarkaraščio 2015-2016 m.m. 3-4 kl. rengimas.

Iki 06-06d.

06-07 mėn.

A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė,

V.Židonienė, V.Bartašienė

V.Mačiulienė