Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnai

 

 

Kviečiame stoti į Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnų asociaciją ( JAGAA)!

 Tai nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė, nepolitinė, ne pelno organizacija, vienijanti buvusius ir esamus Joniškio „Aušros“ gimnazijos (Joniškio „Aušros“ vidurinės mokyklos, Joniškio 1-osios vidurinės, Joniškio gimnazijos) mokinius ir kitus fizinius asmenis, pritariančius asociacijos veiklai ir jos įstatams.

 

Asociacijos tikslai:

1. Skatinti ir palaikyti narių tarpusavio ryšius bei jų ryšius su gimnazija;

2. Visapusiškai prisidėti prie gimnazijos ugdomosios ir edukacinės veiklos, vykdomų projektų.

3. Skleisti visuomenėje gimnazijos patirtį ir gerinti jos įvaizdį.

4. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigų alumnų organizacijomis.

5. Atstovauti teisėtiems narių interesams ir juos ginti.

Asociacijos uždaviniai:

1. Vykdyti veiklą, susijusią su alumnų bendruomenės stiprinimu.

2. Sukurti ir palaikyti alumnų kontaktinių duomenų bazę.

3. Kurti ir plėtoti alumnų bendravimo formas.

4. Inicijuoti, organizuoti bei koordinuoti narių susitikimus ir kitus renginius.

5. Kaupti ir skleisti aktualią gimnazijos ir asociacijos informaciją.

6. Inicijuoti ir teikti visapusišką paramą gimnazijai ir jos mokiniams.

7. Inicijuoti seminarus, paskaitas ir kitus renginius asociacijos nariams bei gimnazijos bendruomenei.

 

Asociacijos prezidentas – Darius Jurgaitis.

Acociacijos valdybos nariai:  Orinta Marija Avižiūtė, Vilija Bartašienė, Darius Jurgaitis, Rita Urnėžiūtė, Jurita Zubauskienė.

Asociacijos revizijos komisijos nariai:  Rūta Bilkštytė, Simona Kaziliūnienė, Rytis Vilkonis.

 

Asociacijos sąskaita Šiaulių banke Nr. LT94 7189 9000 0970 0911.

Metinis nario mokestis – 20 Eur (mokama po 10 Eur kas pusmetį, pirmoji įmoka laikoma stojamuoju mokesčiu).

 

Visus, norinčius tapti asociacijos nariais, kviečiame užpildyti prašymą. Užpildytą ir pasirašytą prašymą galima siųsti dviem būdais: paštu – Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnų asociacijai, S. Goeso g. 2, LT-84143 Joniškis

arba el. paštu –  alumnai.ausra@gmail.com

 

 

Informacijos apie asociacijos veiklą prašom teirautis el. paštu alumnai.ausra@gmail.com

Taip pat kviečiame apsilankyti Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnų feisbuko grupėje.

 

Iki susitikimų!

 

Alumnų naujienos

 

Alumnų asociacija Atnaujinta Dydis
Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnų asociacijos (JAGAA) įstatai 402.29 KB
Prašymas stoti į alumnų asociaciją 177.89 KB