Projektinė veikla

Projektai, kuriuos įgyvendinome / įgyvendiname  2018 – 2021 metais gimnazijoje

Ilgalaikiai projektai gimnazijoje

 • Europos finansuoti projektai
 • „ Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“:   J. Kisieliaus meninio skaitymo konkursas (mokyklinis ir rajono turas),  susitikimų su buvusiais gimnazijos auklėtiniais ciklas.
 • Projektas „Veiklus jaunimas“ – neformali jaunimo grupė „Stop“.
 • Projektas „Jaunimo kompasas“.

Tarptautiniai projektai

 • Erasmus + KA2  tarptautinio projekto „What a waste! “ veiklų vykdymas. Partneriai: Italija, Prancūzija, Slovakija, Lietuva.
 • Erasmus + KA2  tarptautinio projekto „What‘s your impact on Earth? “ veiklų vykdymas. Partneriai: Vengrija, Estija, Italija, Portugalija, Lenkija, Lietuva.
 • Erazmus+ KA2 tarptautinio projekto „ Play CS+ MTG“ veiklų vykdymas.  Partneriai: Portugalija, Graikija, Vokietija, Belgija, Italija, Lietuva. 
 • Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas „ Conservation of food“. Partneriai: Slovakija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva.
 • Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas „ Don‘t worry. Be healthy“. Partneriai: Graikija, Austrija, Lenkija, Vengrija, Lietuva.
 • Erasmus+ KA1 tarptautinio projekto „ Pozityvus lavinimas - laiminga mokykla“ veiklų vykdymas.  
 • Tarptautinio Dofe projekto veiklų organizavimas ir vykdymas; Aukso ženklelio apdovanojimas.
 • Bendradarbiavimas su Latvijos Alūksnės miesto valstybine gimnazija. Gerosios patirties sklaidos seminarai Lietuvoje.
 • Bendradarbiavimas su Latvijos Rygos lietuvių mokykla.
 • Nord plus Junior tarptautinis projektas „ Profession‘s Lab“ Partneriai: Latvija, Estija, Suomija, Lietuva.

Erasmus+ projektų dalyvių atrankos dokumentai

Erasmus+ projektų dalyvių atrankos dokumentai Atnaujinta Dydis
Erasmus+ projektų dalyvių atrankos kriterijai 17.67 KB
Prašymas dalyvauti Erasmus+ projekto dalyvių atrankoje 13.41 KB


Gimnazijos projektinės veiklos istorija

Joniškio „Aušros“ gimnazija aktyviai dalyvauja tarptautinėje projektinėje veikloje.  Projektų įgyvendinimo metu Gimnazijos mokiniai ir mokytojai  ne tik įgyja tarpkultūrinio bendradarbiavimo patirties, bet ir tobulina bendrąsias kompetencijas, tampa atviresni pokyčiams, inovacijoms.

Nuo 2002 m.  iki 2021 m. mokykla įsitraukė  į  devyniolika tarpautinių projektų. Pirmasis iš jų –   2002-2004 metais vykęs  Europos Sąjungos Socrates programos Comenius projektas „21-ojo amžiaus Europos miestas“.  Partneriai - Lietuva, Ispanija, Didžioji Britanija, koordinatorius  - V. Bartašienė, projekto idėja - ateities miestas- svajonių miestas, kuriame mokiniai realizuoja save įvairaus meno  srityse. 2004 – 2007 m. Stasė Stulginskienė koordinavo Europos Sąjungos Socrates programos Comenius  projektą “Pieno takas“ (partneriai - Lietuva, Malta, Italija, Lenkija, Graikija, Vokietija), skirtą jaunesnių klasių mokiniams.  Projekto tikslas -  ugdyti gebėjimą dirbti komandoje, analizuoti, lyginti tautų kultūrinius panašumus ir skirtumus, sugebėti suprasti „būti skirtingam“ reikšmę, realizuoti mintis piešiniais, naudoti IT. 2009 – 2011 m. buvo vykdomi penki projektai: Phare projektas „Gamtos ABC vakarų Žiemgaloje“ (partneriai Lietuva, Latvija), Lietuvos – Lenkijos Jaunimo mainų fondo finansuojamas projektas „Lietuvos ir Lenkijos sąsajos“, kurio idėja -  menas yra aistra (jo metu buvo sukurta puikių grafikos ir tapybos darbų), Comenius Regio tarptautinis projektas  „ Modernus požiūris į mokyklų tobulinimą“ (partneriai Lietuva, Lenkija, projektą koordinavo Helma Bakūnienė ir Kęstutis Motiejuitis, projekto temos - švietimo institucijų valdymas, mokyklų autonomija ir vadyba, dviejų Europos šalių švietimo sistemų lyginimas) ir Comenius daugiašalis tarptautinis projektas  „Saugomų teritorijų tyrimas ir tausojimas“ (partneriai -  Ispanija, Italija, Prancūzija, Rumunija, Estija, Lietuva, koordinatorė Giedrė Motiejuitė, projekto tikslas - tirti ir pažinti saugomas teritorijas, puoselėti pagarbą aplinkai, tausoti natūralią ir įsisavintą gamtą) ir tarptautinis Nordplus junior projektas „Gamta. Ekologija. Amatai“, kurio partneriai buvo Lietuva, Švedija. Projektą koordinavo Loreta Jankauskienė, projekto tikslas - stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo institucijų, skatinti kokybės, inovacijų ir kūrybiškumo plėtrą švietime. 

Nuo 2012 iki 2019 buvo įsitraukta į projektus, kurių idėjos nukreiptos ne tik į eksperimentavimą, tyrinėjimą, bendravimą ir bendradarbiavimą, bet ir į sveikos gyvensenos ugdymą bei gamtos saugojimą.  Pirmasis toks - Comenius daugiašalis tarptautinis projektas  „Sveika gyvensena, sveikam pasauliui“ (2012 – 2014). Jo koordinatorė Violeta Židonienė. Partneriai - Lietuva, Olandija, Suomija, Lenkija, Vengrija, Italija. 2017 – 2019 m. buvo vykdomas tarptautinis Erasmus+ KA2 strateginių mokyklų partnerysčių projektas  „Kokia tavo įtaka  Žemei?“ . Partneriai - Vengrija, Estija, Italija, Portugalija, Lenkija, Lietuva. Koordinatorė - Violeta Židonienė. Iki šiol vykdomas ir dar vienas tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas „ Maisto konservavimas“ (projekto pradžia – 2018 m., pabaiga -  2020m. ). Partneriai -  Slovakija, Prancūzija, Vokietija, Lietuva, koordinatorius -  Kęstutis Motiejuitis. Projekto tikslas - formuoti  moksleivių mokslinį požiūrį į maisto išsaugojimą, konservavimą bei saugų jo vartojimą.

Nuo 2014 m. mokykla siekia kuo aktyviau dalyvauti projektinėje veikloje, skirtoje inovatyviam ugdymui skatinti. 2014 – 2016 m. buvo vykdomas tarptautinis Erasmus+ strateginių mokyklų partnerysčių projektas „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“. Partneriai - Lietuva, Turkija, Čekija, Lenkija, Ispanija. Koordinatorė  Giedrė Motiejuitė. Projekto idėja - išstudijuoti kuo daugiau galimų mokymosi kitose aplinkose galimybių. Šio projekto metu buvo sukurtas intelektinis produktas, t,y. paruošta ir išleista metodinių rekomendacijų knyga apie mokymo kitose aplinkose galimybes ir įtaką mokinių mokymosi motyvacijos didinimui. 2015 – 2017 m. vyko tarptautinis Nordplus junior projektas  „Skatink, Motyvuok, Bendradarbiauk“. Partneriai - Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, koordinatorė Violeta Židonienė. Projekto tikslas - skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Baltijos regiono šalių švietimo srityje bei  socialinėsrizikos mokinių integraciją į ugdymo procesą ir gerinti mokymosi kokybę.  2016 – 2018 m. buvo vykdomas tarptautinis Erasmus+ KA1 projektas „IKT gabiems“. Partneriai - Ispanija, Latvija, Lietuva. Koordinatorius Kęstutis Motiejuitis. Projekto tikslas – mokytojų mobilumai mokymosi tikslais, naujų technologijų ieškojimas ugdymo kokybei gerinti, darbo stebėjimas įvairiose Europos šalyse.  2018 – 2020 m. vykdomas tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas „ Nesijaudink. Būk sveikas“ (partneriai Graikija, Austrija, Lenkija, Vengrija, Lietuva, koordinatorė  Lina Karkliuvienė). Projekto tikslas - padėti mokiniams suvokti sveiko gyvenimo svarbą ir ją pritaikyti savo kasdieniame gyvenime. Projektu siekiama mokyti moksleivius naudoti šiuolaikines skaitmenines technologijas kaip pagrindinę priemonę jiems motyvuoti. 2017 – 2020 m. vykdomas tarptautinis Erasmus+ KA2 projektas „ Play CS+ MTG“. Partneriai Portugalija, Graikija, Vokietija, Belgija, Italija, Lietuva. Koordinatorė  Violeta Židonienė. Projekto tikslas -  naudojantis naujausiomis mobiliosiomis programėlėmis ir įrankiais pasiekti maksimalių rezultatų mokinių laisvalaikio ir ugdymo proceso suderinamumui. Naujausias projektas - tarptautinis Erasmus + KA1 projektas „Pozityvus švietimas, laiminga mokykla“ (2019 – 2021). Projekto koordinatorė - Violeta Židonienė. Projektas skirtas mokytojų kvalifikacijos kėlimui ir darbo stebėjimo vizitams įvairiose Europos šalyse.

Artimi mokiniams ir naudingi yra šiaurės šalių (Baltijos regiono) NORD PLUS JUNIOR tarptautiniai projektai. Nuo 2018 iki 2021 gimnazija vykdo du tokio pobūdžio projektus. Partneriai: Estija, Latvija, Suomija, Lietuva. Projektus koordinuoja socialinė pedagogė Jurgita Bulzgienė.

Gimnazijoje sėkmingai vykdomi ir tarptautiniai eTwinning projektai. 2016-2017 m.m. vykdytas projektas „Scents around the world“ (partneriai - Lietuva, Prancūzija, Vokietija; koordinatorius Kęstutis Motiejuitis) buvo apdovanotas Nacionaliniu bei Europos kokybės ženkleliu, o projekte dalyvavę moksleiviai bei mokytojai įvertinti Europos Komisijos iniciatyvos Move2Learn Learn2Move prizu - kelione pas projekto partnerius Vokietijoje. 

Nuo 2014 m. Gimnazija vykdo ir Edinburgo hercogo tarptautinę apdovanojimų programą (DofE). Programos koordinatoriai -  Daiva Vaičiūnienė ir Sigma Jonušienė. Tai programa, leidžianti jaunam žmogui pažinti save,  mokytis kelti prasmingus ir drąsius tobulėjimo tikslus. Smagu, kad per programos vykdymo laikotarpį mūsų gimnazijos mokiniai yra apdovanoti 8 bronzos , 3 sidabro ir 1 aukso ženkleliu (apdovanojimai vyko Didžiosios Britanijos ambasadoje, Švietimo ministerijoje ir Valdovų rūmuose). Brigita Mažuknaitė turi visus tris apdovanojimus, Laurynas Jonušas ir Paulius Katiliavas turi bronzos ir sidabro ženklelius,  Eglė Petrylaitė, Viktorija Miežalytė, Naglis Jakas, Gabija Skrudupytė, ir Tautvydas Dundulis gavo bronzos ženklelius. Dalyviai didžiuojasi savo pasiektais tikslais ir dalijasi savo patirtimi su kitais bendraamžiais.

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 - 15.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest