Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-09-22 10:06:19 8.34 MB
Veiklos dokumentai
Veiklos planas 2021m. 2021-10-15 11:38:38 419.28 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2021-10-15 11:38:38 47.65 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2021-10-15 11:38:38 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2021-10-15 11:38:38 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2021-10-15 11:38:38 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2021-10-15 11:38:38 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2021-10-15 11:38:38 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2021-10-15 11:38:39 414.26 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-15 11:38:39 64.49 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2021-10-15 11:38:39 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2021-10-15 11:38:39 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:39 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:39 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-15 11:38:39 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2021-10-15 11:38:39 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:40 34.5 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaitas už 2018 m. 2021-10-15 11:38:40 428.97 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2021-10-15 11:38:40 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:40 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2021-10-15 11:38:40 72 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-10-15 11:38:40 14.86 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2021-10-15 11:38:40 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:41 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-10-15 11:38:41 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-10-15 11:38:41 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-10-15 11:38:41 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-10-15 11:38:41 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:41 58.13 KB
Tvarkos
Paramos gavimo tvarko aprašas 321.33 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-10-15 11:38:40 14.86 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2020-07-10 23:00:14 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2019 - 2020 m. 2020-07-10 23:00:57 273.53 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2021-03-15 13:59:12 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 30.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 29 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 33.5 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2021-03-15 13:59:13 63 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2021-03-15 13:59:13 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkaraštis 2020-2021 150.07 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-2020 2021-03-14 17:28:40 243.6 KB
Strateginis planas 2021-2025 m. 2021-03-14 17:28:40 188.06 KB
Antikorupcijos planas 2020 2021-03-14 17:28:40 37.14 KB
Strateginis planas 2016 - 2020 2021-03-14 17:28:41 422.22 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėn. planas 2021 2021-09-02 11:39:08 490.22 KB
Birželio mėn. planas 2021 2021-09-02 11:38:48 309.82 KB
Gegužės mėn. planas 2021 2021-09-02 11:38:48 114.87 KB
Balandžio mėn. planas 2021 2021-09-02 11:38:49 419.65 KB
Kovo mėn. planas 2021 2021-09-02 11:38:49 139.62 KB
Vasario mėn. planas 2021 2021-09-02 11:38:49 102.52 KB
Sausio mėn. planas 2021 2021-09-02 11:38:49 245.03 KB
Gruodžio mėn. planas 2021-09-02 11:38:49 157.79 KB
Lapkričio mėn. planas 2021-09-02 11:38:49 255.62 KB
Spalio mėnesio planas 2021-10-06 13:16:22 132.81 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-10-15 11:38:41 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-10-15 11:38:41 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-10-15 11:38:41 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-10-15 11:38:41 179.68 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
2 priedas | Ilgalaikis planas 2020-07-10 23:54:21 87 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-01-20 15:39:21 183.9 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2021-2023 m.m. 2021-10-08 14:16:27 144.36 KB
1 priedas 2021-10-08 14:16:27 17.57 KB
2 priedas 2021-10-08 14:16:27 34.77 KB
3 priedas 2021-10-08 14:16:27 62.88 KB
4 priedas 2021-10-08 14:16:27 21.73 KB
5 priedas 2021-10-08 14:16:27 67.29 KB
6 priedas 2021-10-08 14:16:27 28.26 KB
7 priedas 2021-10-08 14:16:27 13.96 KB
8 priedas 2021-10-08 14:16:27 18.17 KB
9 priedas 2021-10-08 14:16:28 16.83 KB
10 priedas 2021-10-08 14:16:28 14.08 KB
11 priedas 2021-10-08 14:16:28 15.99 KB
12 priedas 2021-10-08 14:16:28 16.98 KB
13 priedas 2021-10-08 14:16:28 17 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2021-10-15 11:38:40 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-15 11:38:41 20.34 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. II ketvirtis 2021-09-23 10:58:08 166.14 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. I ketvirtis 2021-09-23 10:58:08 155.05 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 IV ketvirtis 2021-09-23 10:58:08 162.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 III ketvirtis 2021-09-23 10:58:08 149.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 II ketvirtis 2021-09-23 10:58:08 149.55 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 I ketvirtis 2021-09-23 10:58:08 151.68 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 III ketvirtis 2021-09-23 10:58:08 116.94 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 II ketvirtis 2021-09-23 10:58:08 104.99 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 I ketvirtis 2021-09-23 10:58:09 104.72 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 IV ketvirtis 2021-09-23 10:58:09 179.41 KB
Finansinė atsakitomybės dokumentai 2018 III ketvirtis 2021-09-23 10:58:09 54.09 KB
Finansinė atskaitomybės dokumentai 2018 II ketvirtis 2021-09-23 10:58:09 54.42 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 I ketvirtis 2021-09-23 10:58:09 54.4 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 IV ketvirtis 2021-09-23 10:58:09 151.98 KB
Finansinės atskaitomybės dokometai 2017 III ketvirtis 2021-09-23 10:58:09 70.69 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 II ketvirtis 2021-09-23 10:58:09 70.92 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 i ketvirtis 2021-09-23 10:58:10 70.84 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016 III ketvirtis 2021-09-23 10:58:10 211.62 KB
Finansinės sumos 2016 III ketvirtis 2021-09-23 10:58:10 205.84 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 III ketvirtis 2021-09-23 10:58:10 201.61 KB
Aiškinamasis raštas prie 2016-03-31  biudžeto vykdymo ataskaitų 2021-09-23 10:58:10 104.5 KB
Finansavimo sumos II ketvirtis 2021-09-23 10:58:10 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketvirtis | aiškinamasis raštas 2021-09-23 10:58:10 105.5 KB
Finansinės būklės ataskaitas 2016 II ketvirtis 2021-09-23 10:58:11 51 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketvirtis 2021-09-23 10:58:11 45 KB
Aiškinamasis raštas prie 2016-09-30 biudžeto vykdymo ataskaitų 2021-09-23 10:58:11 291.01 KB
Biudžeto veiklos planas Atnaujinta Dydis
Metų veiklos planas 2020 m. 2021-03-04 20:13:16 20.35 KB
Metų veiklos planas 2019 m. 2021-03-04 20:31:07 249.27 KB
Metinis veiklos planas 2019 | Bendroji dalis 2021-03-04 20:13:17 300.77 KB
Metų veiklos planas 2021 m. 2021-03-04 20:33:29 20.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamas moksleivių maitinimas. Sausas davinys. Balandžio 28d. 2021-04-28 14:04:40 116.85 KB
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2021-2022 m. m. 2021-09-14 08:44:12 503.33 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2020-2021 m. m. 2021-04-03 15:20:31 428.3 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-04-03 15:20:31 139.44 KB
Mokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-04-03 15:20:31 109.52 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Laboratorinės įrangos pirkimas 2019 m. 2021-03-05 10:35:40 247.14 KB
Pagalbinių mokymo priemonių ir prietaisų pirkimas 2021-03-05 10:35:40 670.08 KB
2019 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2021-03-05 10:35:40 145.77 KB
2018 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2021-03-05 10:35:40 99.29 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014 2021-03-05 10:35:41 46.5 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2014 2021-03-05 10:35:41 292 KB
Viešųjų pirkimų skelbimai
Statybos rangos darbų pirkimas 3.47 MB
Laboratorinės įrangos pirkimas 2.4 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcijos planas 2020 2021-03-14 17:28:40 37.14 KB
Korupcijos prevencijos ataskaita 24.65 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės veiklos priemonių planas 64 KB
Ugdymo karjeros dokumentai Atnaujinta Dydis
Bendrojo priėmimo pagrindiniai princimapia 2013 2020-09-30 10:12:39 1.26 MB
Ugdymo karjerai programos priedas 2020-07-11 00:42:15 204 KB
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2020-07-11 00:37:41 50 KB
Egzaminų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2021–2022 m.m. brandos egzaminų tvarkaraštis 2021-10-05 21:06:38 155.36 KB
2021–2022 m.m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2021-10-05 21:07:17 109.32 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Sutikimas naudoti ad 2020-10-08 13:44:38 41 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2020-10-08 13:46:20 29.59 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2020-10-08 13:46:28 46 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:38 35.31 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:46 22.7 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo I pusmečio tvarkaraštis 2021-09-06 17:18:20 11.69 KB
Suaugusiųjų vidurinio ugdymo I pusmečio tvarkaraštis 2021-09-06 17:19:10 24.19 KB
Privalomų įskaitų atsiskaitymo grafikas neakivaizdinio mokymo klasėse I pusmečiui 2021-10-06 13:17:57 19.86 KB
Gabių vaikų akademijos tvarkaraštis 2021- 2022 m.m. 124.63 KB
I pusmečio tvarkaraštis 2021-2022 m.m. 257.97 KB
Informacija apie Covid-19 Atnaujinta Dydis
Trumpėja izoliacijos trukmė. SAM pranešimas 2021-09-23. 2021-09-23 11:20:54 36.49 KB
Specialus izoliacijos algoritmas ugdymo įstaigoms. Kai klasės mokiniai tiriasi savikontrolės greituoju antigeno testu. 2021-09-23 11:20:54 529.23 KB
Specialus izoliacijos algoritmas ugdymo įstaigoms. Kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai. 2021-09-23 11:20:54 537.74 KB
Informacija tėvams apie Covid-19 2021-09-23 11:20:54 559.04 KB
Informacija tėvams apie Covid-19 2021-09-23 11:20:54 467.69 KB
Informacija tėvams apie Covid-19 2021-09-23 11:20:54 304.28 KB