Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-09-22 10:06:19 8.34 MB
Veiklos dokumentai
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2023-05-24 14:40:33 14.86 KB
Veiklos planas 2022m. 2023-05-24 14:40:33 769.61 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2022 m. 2023-05-24 14:40:33 641.69 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2021 m. 2023-05-24 14:40:33 22.49 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2023-05-24 14:40:33 19.69 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 m. 2023-05-24 14:40:33 11.62 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2018 m. 2023-05-24 14:40:33 3.61 MB
Garbės galerijos nuostatai 2023-05-24 14:40:33 38.5 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2023-05-24 14:40:33 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2023-05-24 14:40:33 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2023-05-24 14:40:33 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-05-24 14:40:33 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-05-24 14:40:33 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2023-05-24 14:40:33 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2023-05-24 14:40:33 34.5 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2023-05-24 14:40:33 29 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2023-05-24 14:40:33 72 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2023-05-24 14:40:33 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-24 14:40:33 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2023-05-24 14:40:33 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2019 2023-05-26 10:02:40 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2023-05-24 14:40:33 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2023-05-24 14:40:33 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-05-24 14:40:33 58.13 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-05-24 14:40:33 81.49 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2023-05-24 14:40:33 14.86 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2022-12-12 09:24:51 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2022-2023 m.m. 2022-12-12 09:24:51 31.71 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2022-12-12 09:24:51 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2023-05-26 10:42:38 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2023-05-26 10:42:38 30.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2023-05-26 10:42:38 29 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2023-05-26 10:42:38 33.5 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2023-05-26 10:42:38 224.97 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2023-05-26 10:42:38 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 188.58 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėn. planas 2023 m. 2023-05-03 10:01:23 595.06 KB
Balandžio mėn. planas 2023 m. 2023-05-03 10:01:23 428.55 KB
Kovo mėn. planas 2023 m. 2023-05-03 10:01:23 524.7 KB
Vasario mėn. planas 2023 m. 2023-05-03 10:01:23 421.81 KB
Sausio mėn. planas 2023 m. 2023-05-03 10:01:23 424.61 KB
Gruodžio mėn. planas 2022 m. 2023-05-03 10:01:23 404.95 KB
Lapkričio mėn. planas 2022 m. 2023-05-03 10:01:23 162.62 KB
Spalio mėn. planas 2022 m. 2023-05-03 10:01:23 403.54 KB
Rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 2022m. 2023-05-03 10:01:23 591.42 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2023-05-24 14:40:33 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2019 2023-05-26 10:02:40 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2023-05-24 14:40:33 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2023-05-24 14:40:33 179.68 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2022-09-12 13:14:25 418.22 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2021-2023 m.m. 2021-10-08 14:16:27 144.36 KB
1 priedas 2022-12-08 09:34:30 81.75 KB
2 priedas 2021-10-08 14:16:27 34.77 KB
3 priedas 2021-10-08 14:16:27 62.88 KB
4 priedas 2021-10-08 14:16:27 21.73 KB
5 priedas 2021-10-08 14:16:27 67.29 KB
6 priedas 2021-10-08 14:16:27 28.26 KB
7 priedas 2021-10-08 14:16:27 13.96 KB
8 priedas 2021-10-08 14:16:27 18.17 KB
9 priedas 2021-10-08 14:16:28 16.83 KB
10 priedas 2021-10-08 14:16:28 14.08 KB
11 priedas 2021-10-08 14:16:28 15.99 KB
12 priedas 2021-10-08 14:16:28 16.98 KB
13 priedas 2021-10-08 14:16:28 17 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2023-05-24 14:40:33 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-24 14:40:33 20.34 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. III ketvirtis 2022-11-08 10:06:26 152.38 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. II ketvirtis 2022-11-08 10:06:26 151.37 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. I ketvirtis 2022-11-08 10:06:26 151.59 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. IV ketvirtis 2022-11-08 10:06:26 224.82 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. III ketvirtis 2022-11-08 10:06:26 152.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. II ketvirtis 2022-11-08 10:06:26 166.14 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. I ketvirtis 2022-11-08 10:06:26 155.05 KB
Biudžeto veiklos planas Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m 2023-05-04 12:06:14 587.76 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 III ketvirtis 2023-05-04 12:06:14 427.34 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 II ketvirtis 2023-05-04 12:06:14 331.84 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 I ketvirtis 2023-05-04 12:06:14 292.81 KB
Metų veiklos planas 2022 m. 2023-05-04 12:06:14 19.96 KB
Metų veiklos planas 2021 m. 2023-05-04 12:06:14 20.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2022-2023 m.m. 2023-01-19 11:00:15 527.46 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2022-2023 m.m. 2023-01-19 11:00:15 451.39 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023-01-19 11:00:15 139.44 KB
Mokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023-01-19 11:00:15 26.15 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų orientacinis planas 2023 m. 2023-03-10 14:30:44 22.29 KB
Viešųjų pirkimų planas 2023m. 2023-03-10 14:30:44 78.01 KB
Laboratorinės įrangos pirkimas 2019 m. 2023-03-10 14:30:44 247.14 KB
Pagalbinių mokymo priemonių ir prietaisų pirkimas 2023-03-10 14:30:45 670.08 KB
2019 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2023-03-10 14:30:45 145.77 KB
2018 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2023-03-10 14:30:45 99.29 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014 2023-03-10 14:30:45 46.5 KB
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023-03-10 14:30:45 43.86 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2023-03-10 14:30:45 47 KB
Viešųjų pirkimų skelbimai
Statybos rangos darbų pirkimas 3.47 MB
Laboratorinės įrangos pirkimas 2.4 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 57.71 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcijos planas 2023-2025 m. 2023-01-18 19:27:49 384.17 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2023-01-18 19:27:49 391.83 KB
Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją skyrimo 2023-01-18 19:27:49 430.52 KB
Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo korupcijos pasireiškimo nustatymui 2023-01-18 19:27:49 443 KB
Korupcijos prevencijos ataskaita 2023-01-18 19:27:49 24.65 KB
Pareigybių sąrašas, į kurias, prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį 2023-01-18 19:27:49 17.03 KB
Mokytojų etikos kodeksas 202.96 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės veiklos priemonių planas 64 KB
Ugdymo karjeros dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai programos priedas 2020-07-11 00:42:15 204 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m.m. 3.62 MB
Egzaminų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2022–2023 m.m. brandos egzaminų tvarkaraštis 2022-11-08 10:02:26 226.18 KB
2022–2023 m.m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2022-11-08 10:02:39 194.85 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Sutikimas naudoti ad 2020-10-08 13:44:38 41 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2020-10-08 13:46:20 29.59 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2020-10-08 13:46:28 46 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:38 35.31 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:46 22.7 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
II pusmečio tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 264.54 KB
Konsultacijų tvarkaraštis Covid-19 pasekmėms likviduoti 2022-10-20 14:13:07 16.67 KB
Informacija apie Covid-19 Atnaujinta Dydis
Veido kaukės dėvėjimas 144.23 KB
Respiratoriaus dėvėjimas 166.97 KB
Kai mokinys tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu 281.82 KB
Izoliacijos taikymas 102.66 KB
Izoliacija ir nedarbingumas 223.06 KB
Sporto salės užimtumo grafikas Atnaujinta Dydis
Sporto salės užimtumo grafikas 2022-2023 m.m. 96.78 KB