Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2017 2020-09-24 12:56:22 404.21 KB
Veiklos dokumentai
Veiklos planas 2021m. 2021-01-22 15:00:13 419.28 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2021-01-22 15:00:14 47.65 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2021-01-22 15:00:14 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2021-01-22 15:00:14 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2021-01-22 15:00:14 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2021-01-22 15:00:14 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2021-01-22 15:00:14 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2021-01-22 15:00:14 414.26 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2021-01-22 15:00:14 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2021-01-22 15:00:15 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-22 15:00:15 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2021-01-22 15:00:15 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 34.5 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-01-22 15:00:15 199.5 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaitas už 2018 m. 2021-01-22 15:00:15 428.97 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2021-01-22 15:00:15 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2021-01-22 15:00:15 72 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-03-19 11:25:07 14.86 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2021-01-22 15:00:16 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:16 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-01-22 15:00:16 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-01-22 15:00:16 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:16 58.13 KB
Tvarkos
Paramos gavimo tvarko aprašas 321.33 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-03-19 11:25:07 14.86 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2020-07-10 23:00:14 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2019 - 2020 m. 2020-07-10 23:00:57 273.53 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2021-03-15 13:59:12 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 30.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 29 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 33.5 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2021-03-15 13:59:13 63 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2021-03-15 13:59:13 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkaraštis 2020-2021 150.07 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-2020 2021-03-14 17:28:40 243.6 KB
Strateginis planas 2021-2025 m. 2021-03-14 17:28:40 188.06 KB
Antikorupcijos planas 2020 2021-03-14 17:28:40 37.14 KB
Strateginis planas 2016 - 2020 2021-03-14 17:28:41 422.22 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 309.82 KB
Gegužės mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 114.87 KB
Balandžio mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 419.65 KB
Kovo mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 139.62 KB
Vasario mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 102.52 KB
Sausio mėn. planas 2021 2021-06-10 09:40:53 245.03 KB
Gruodžio mėn. planas 2021-06-10 09:40:53 157.79 KB
Lapkričio mėn. planas 2021-06-10 09:40:53 255.62 KB
Spalio mėnesnio planas 2021-06-10 09:40:53 132.81 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-01-22 15:00:16 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-01-22 15:00:16 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 179.68 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
2 priedas | Ilgalaikis planas 2020-07-10 23:54:21 87 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-01-20 15:39:21 183.9 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2019-2021 m.m. 2021-02-04 09:18:42 152.73 KB
1 priedas 2021-02-04 09:18:43 18.29 KB
2 priedas 2021-02-04 09:18:43 87 KB
3 priedas 2021-07-14 13:04:38 62.73 KB
4 priedas 2021-02-04 09:18:43 22.42 KB
5 priedas 2021-02-04 09:18:43 15.42 KB
6 priedas 2021-02-04 09:18:43 29.54 KB
7 priedas 2021-02-04 09:18:43 14.18 KB
8 priedas 2021-02-04 09:18:43 18.91 KB
9 priedas 2021-02-04 09:18:44 17.52 KB
10 priedas 2021-02-04 09:18:44 14.55 KB
11 priedas 2021-02-04 09:18:44 16.22 KB
12 priedas 2021-02-04 09:18:44 17.5 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2021-01-22 15:00:16 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:16 20.34 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. I ketvirtis 2021-04-26 18:51:45 155.05 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 IV ketvirtis 2021-04-26 18:51:45 162.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 III ketvirtis 2021-04-26 18:51:45 149.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 II ketvirtis 2021-04-26 18:51:45 149.55 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 I ketvirtis 2021-04-26 18:51:45 151.68 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 III ketvirtis 2021-04-26 18:51:45 116.94 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 II ketvirtis 2021-04-26 18:51:45 104.99 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 I ketvirtis 2021-04-26 18:51:45 104.72 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 IV ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 179.41 KB
Finansinė atsakitomybės dokumentai 2018 III ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 54.09 KB
Finansinė atskaitomybės dokumentai 2018 II ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 54.42 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 I ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 54.4 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 IV ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 151.98 KB
Finansinės atskaitomybės dokometai 2017 III ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 70.69 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 II ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 70.92 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 i ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 70.84 KB
Finansinės būklės ataskaita 2016 III ketvirtis 2021-04-26 18:51:46 211.62 KB
Finansinės sumos 2016 III ketvirtis 2021-04-26 18:51:47 205.84 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 III ketvirtis 2021-04-26 18:51:47 201.61 KB
Aiškinamasis raštas prie 2016-03-31  biudžeto vykdymo ataskaitų 2021-04-26 18:51:47 104.5 KB
Finansavimo sumos II ketvirtis 2021-04-26 18:51:47 42 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketvirtis | aiškinamasis raštas 2021-04-26 18:51:47 105.5 KB
Finansinės būklės ataskaitas 2016 II ketvirtis 2021-04-26 18:51:47 51 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketvirtis 2021-04-26 18:51:47 45 KB
Aiškinamasis raštas prie 2016-09-30 biudžeto vykdymo ataskaitų 2021-04-26 18:51:47 291.01 KB
Biudžeto veiklos planas Atnaujinta Dydis
Metų veiklos planas 2020 m. 2021-03-04 20:13:16 20.35 KB
Metų veiklos planas 2019 m. 2021-03-04 20:31:07 249.27 KB
Metinis veiklos planas 2019 | Bendroji dalis 2021-03-04 20:13:17 300.77 KB
Metų veiklos planas 2021 m. 2021-03-04 20:33:29 20.35 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamas moksleivių maitinimas. Sausas davinys. Balandžio 28d. 2021-04-28 14:04:40 116.85 KB
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2020-2021 m. m. 2021-04-03 15:20:30 407.95 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2020-2021 m. m. 2021-04-03 15:20:31 428.3 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-04-03 15:20:31 139.44 KB
Mokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-04-03 15:20:31 109.52 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Laboratorinės įrangos pirkimas 2019 m. 2021-03-05 10:35:40 247.14 KB
Pagalbinių mokymo priemonių ir prietaisų pirkimas 2021-03-05 10:35:40 670.08 KB
2019 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2021-03-05 10:35:40 145.77 KB
2018 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2021-03-05 10:35:40 99.29 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014 2021-03-05 10:35:41 46.5 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2014 2021-03-05 10:35:41 292 KB
Viešųjų pirkimų skelbimai
Statybos rangos darbų pirkimas 3.47 MB
Laboratorinės įrangos pirkimas 2.4 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcijos planas 2020 2021-03-14 17:28:40 37.14 KB
Korupcijos prevencijos ataskaita 24.65 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės veiklos priemonių planas 64 KB
Ugdymo karjeros dokumentai Atnaujinta Dydis
Bendrojo priėmimo pagrindiniai princimapia 2013 2020-09-30 10:12:39 1.26 MB
Ugdymo karjerai programos priedas 2020-07-11 00:42:15 204 KB
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2020-07-11 00:37:41 50 KB
Egzaminų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2020–2021m.m. brandos egzaminų tvarkaraščiai 2021-03-18 17:47:24 107.25 KB
2020–2021 m.m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2020-09-29 13:58:32 190.64 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Sutikimas naudoti ad 2020-10-08 13:44:38 41 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2020-10-08 13:46:20 29.59 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2020-10-08 13:46:28 46 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:38 35.31 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:46 22.7 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
II pusmečio tvarkaraštis (nuotolinis) 2021-03-29 13:22:09 338.11 KB
Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo II pusmečio tvarkaraštis 2021-01-22 15:07:19 16.37 KB
Suaugusiųjų vidurinio ugdymo II pusmečio tvarkaraštis 2021-01-22 15:07:53 23.75 KB
Konsultacijų ugdymosi praradimams dėl COVID19 pandemijos kompensuoti grafikas 74.87 KB
Privalomų įskaitų atsiskaitymo grafikas neakivaizdinio mokymo klasėse II pusmečiui 19.86 KB
Informacija apie Covid-19 Atnaujinta Dydis
Informacija tėvams apie Covid-19 2020-10-19 15:25:21 559.04 KB
Informacija tėvams apie Covid-19 467.69 KB
Informacija tėvams apie Covid-19 304.28 KB