Dokumentai
Veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2022-03-04 13:37:44 14.86 KB
Veiklos planas 2022m. 2022-02-10 09:04:23 769.61 KB
Veiklos planas 2021m. 2022-02-10 09:04:23 419.28 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2021 m. 2022-02-10 09:04:23 50.44 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2022-02-10 09:04:23 47.65 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2022-02-10 09:04:23 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2022-02-10 09:04:24 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2022-02-10 09:04:24 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2022-02-10 09:04:24 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2022-02-10 09:04:24 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2022-02-10 09:04:25 414.26 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2022-02-10 09:04:25 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2022-02-10 09:04:25 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:25 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:25 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-10 09:04:25 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2022-02-10 09:04:25 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:25 34.5 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2022-02-10 09:04:25 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:25 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2022-02-10 09:04:25 72 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2022-02-10 09:04:26 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:26 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2022-02-10 09:04:26 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2022-02-10 09:04:26 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2022-02-10 09:04:26 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2022-02-10 09:04:26 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:26 58.13 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-02-10 09:04:26 81.49 KB