Mokytojai

2019-2020 m.m.

Eil.

Nr.

Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto vardas ir pavardė

Mokomasis dalykas (pareigybė)

Turima kvalifikacinė kategorija

1.

Ambroževičienė Ramunė

Lietuvių k.

Mokytoja metodininkė

2.

Balčiūnienė Aušra

Lietuvių k.

Lotynų k.

Mokytoja metodininkė

3.

Bartašienė Vilija

Lietuvių k.

Mokytoja metodininkė

4.

Burauskienė Jurgita

Technologijos

Vyr. mokytoja

5.

Vinickienė Justina

Psichologė

 

6.

Martinkienė Lina

Chemija

Vyr. mokytoja

7.

Mažrimienė Jurgita

Rusų k.

Vyr. mokytoja

8.

Dantienė Raimonda

Anglų k.

Mokytoja metodininkė

9.

Hussein Vilma

Anglų k.

Vyr. mokytoja

10.

Jakienė Ingrida

Anglų k.

Mokytoja metodininkė

11.

Jankauskienė Loreta

Anglų k.

Mokytoja metodininkė

12.

Judžentytė Kristina

technologijos

Vyr.mokytoja (dailė)

13.

Kubilinskaitė Vilma

Istorija

Mokytojas metodininkas (istorija)

14.

Jonušienė Sigma

Šokis

Mokytoja metodininkė

15.

Jurgaitytė Birutė

Muzika

Mokytoja ekspertė (muzika)

16.

Karkliuvienė Lina

Informacinės technologijos

Mokytoja metodininkė (informacinės technologijos)

17.

Krajinienė Birutė

Lietuvių k.

Mokytoja metodininkė

18.

Aleknavičienė Lina

Matematika

Mokytoja metodininkė

19.

Mačiūnas Žydrūnas

Kūno kultūra

Mokytojas metodininkas

20.

Martinaitienė Kristina

Rusų k.

Mokytoja metodininkė

21.

Pinkienė Jūratė

Ekonomika,

verslo vadyba

Mokytoja metodininkė

22.

Mikulėnas Gediminas

Informacinės technologijos ir

matematika

Mokytojas metodininkas (informacinės technologijos)

Mokytojas metodininkas (matematika)

23.

Motiejuitė Giedrė

Geografija

Mokytoja ekspertė

24.

Motiejuitis Kęstutis

IT mokytojas

Mokytojas metodininkas (informacinės technologijos)

25.

Nesavas Arūnas

Matematika

Mokytojas metodininkas (matematika)

26.

Petrošiūtė Dina

Matematika

Mokytoja metodininkė (matematika)

27.

Poliakas Gintautas

Fizika

Mokytojas metodininkas (fizika)

28.

Poliakienė Edita

Kūno kultūra

Mokytoja metodininkė

29.

Ramonas Valentas

Biologija

Mokytojas metodininkas

30.

Stankūnienė Rūta

Biologija

Mokytoja metodininkė

31.

Vytautas Šalavėjus

Lietuvių k.

Mokytojas metodininkas

32.

Sutnikas Vidmantas

Direktorius

Vyr. mokytojas (istorija)

II vadybinė kategorija

33.

Bulzgienė Jurgita

Soc. Pedagogė,

etika

Vyr.mokytoja (tikybos ir etikos)

34.

Vaičiūnienė Daiva

Anglų k.

Mokytoja metodininkė

(anglų k.)

35.

Vitkienė Virginija

Tikyba

Mokytoja metodininkė

36.

Židonienė Violeta

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

anglų k.

Mokytoja metodininkė (anglų kalba)

III vadybinė kategorija

Mokytojai nepagrindinėse pareigose

1

Angela Lapienė etika Mokytoja metodininkė

2

Mingailienė Vilma   Mokytoja

3

Ulinienė Lina

Istorija

Mokytoja metodininkė

Atnaujinta: 2021-12-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30