Biblioteka ir skaitykla

Joniškio „Aušros“ gimnazijos biblioteka - informacinis centras

 
„Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum  - nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysti – nemurma, jei nežinai – nesišaipo. O knygos, jūs vienintelės esate dosnios ir laisvos, jūs duodate visiems prašantiems ir išlaisvinate visus ištikimai jums tarnaujančius“.
Richard de Bury. Philobiblon, arba Apie meilę knygoms (2001)

Deimantė Petrikienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 7.30 – 15.45

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 15.45

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 15.45

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 15.45

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 14.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 673 19764


 
Skaitytojai aptarnaujami:  
I- IV  -  7.30- 15.45 val.
V  -  7.30- 14.30 val.

Bibliotekos lankytojai ir skaitytojai yra šios gimnazijos bendruomenės nariai. 

Bibliotekos veikla ir paslaugos:

 1. Atnaujina ir plečia knygų fondą, garantuoja galimybę gimnazijai įgyvendinti mokslo ir ugdymo tikslus, prisideda prie Lietuvos bibliotekų fondų bei bibliotekų informacinės sistemos formavimo;
 2. Plečia mokinių akiratį, ugdo jų gabumus, skatina žinių troškimą, meilę knygai;
 3. Telkia naujus skaitytojus;
 4. Pildo fondą nauja literatūra; 
 5. Nuolat pildo abėcėlinį katalogą;
 6. Bendradarbiauja su mokytojais;
 7. Informuoja apie naujai gautus leidinius;
 8. Rengia temines knygų parodas, skirtas paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus.
 9. Nemokamas internetas. 
 10. Kopijavimo paslaugos. 

Skaitytojai gali:

 • imti knygas į namus;
 • naudotis bibliotekoje esančiais dokumentais vietoje;    
 • rengti savo darbų parodas;
 • teikti informacines užklausas;
 • prašyti pratęsti knygų ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.

Skaitytojai privalo:

 • saugoti ir tausoti paimtas knygas ir vadovėlius;
 • grožinės literatūros knygas grąžinti ne vėliau kaip po mėnesio nuo paėmimo datos;
 • vadovėlius grąžinti pasibaigus mokslo metams;
 • neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos, jei jie neįvesti į skaitytojo formuliarą.

Bibliotekos darbas kompiuterizuotas nuo 2015 m.: skaitytojai aptarnaujami, duomenų bazė pildoma kompiuterinių programų“BIBLIO“ ir ‚MOBIS“ pagalba. Nuo 2020 m. rugsėjo- „TAMO biblioteka“. Tai padeda operatyviai išduoti ir surinkti knygas ir vadovėlius, vesti jų apskaitą. 

Bibliotekos fondas

Bibliotekos fonde komplektuojamos knygos pagal UDK klases: tai grožinė literatūra ir įvairių mokslo šakų literatūra (istorijos, geografijos, filosofijos, matematikos, biologijos, fizikos, meno bei kiti skyriai).
Paskutiniais duomenimis, bibliotekos fonde yra 29625 egzemplioriai knygų (13582 egzemplioriai grožinės literatūros ir 16043 egzemplioriai vadovėlių).

Skaitykla

Skaityklos įsikūrimo istorija

Skaityklos priešistorė siekia 1998 m., kai Joniškio „Aušros“ vidurinė mokykla buvo reorganizuota į I tipo gimnaziją. Tuomet, suremontavus palėpėje esančias patalpas, ir buvo įkurta skaitykla. Skaitykloje dirbo mokytojos: Janina Mykolaitytė, Aušra Bilytė, Kristina Taulavičiūtė.

Nuo 2001m. 09 – 01 pradeda veiklą gimnazija, atitinkanti gimnazijos koncepcijos reikalavimus, toliau vykdoma mokyklos reorganizacija, todėl iškeliamos bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos pradinės klasės į „Saulės“ vidurinę mokyklą. Gimnazija toliau gryninasi – joje lieka 1 – 4 klasės.

Nuo 2005m. rugsėjo 1 d. skaitykloje pradeda dirbti pradinių klasių mokytoja Stasė Stulginskienė.

2008 m.skaitykloje, šios mokytojos iniciatyva, įkuriamas PIT-as.

2009 m. rugpjūčio mėn. skaitykla iš gimnazijos pastato perkeliama į pagalbinį pastatą.

Skaitykloje yra 4 kompiuterizuotos darbo vietos – galima nemokamai naudotis internetu, veikia ir bevielis internetas. Skaitykloje yra 14 darbo vietų. Čia skaito „Aušros“ gimnazijos moksleiviai ir mokytojai, vedamos klasių valandėlės. Atvirame skaityklos fonde – populiariausia mokomoji ir studijų literatūra, enciklopedijos ir žodynai, nauji Lietuvoje leidžiami laisvalaikio žurnalai ir laikraščiai.
 

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest