Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-2020 2020-09-30 10:12:20 243.6 KB
Strateginis planas 2016 - 2020 2020-09-24 12:58:50 422.22 KB
Antikorupcijos planas 2020 2020-09-29 14:02:13 37.14 KB
Mėnesio veiklos planai
Lapkričio mėn. planas 2020-11-05 19:36:25 255.62 KB
Spalio mėnesnio planas 2020-11-05 19:36:25 132.81 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
2 priedas | Ilgalaikis planas 2020-07-10 23:54:21 87 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2020-09-24 13:12:05 130.47 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2020-07-10 23:43:55 271.24 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2020-09-24 13:12:58 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2020-10-05 09:38:54 162.81 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2020-09-24 13:14:41 179.68 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2019-2021 m.m. 2020-10-05 09:03:09 152.73 KB
1 priedas 2020-10-05 09:03:41 18.29 KB
2 priedas 2020-10-05 09:03:53 87 KB
3 priedas 2020-10-05 09:04:04 20.5 KB
4 priedas 2020-10-05 09:04:24 22.42 KB
5 priedas 2020-10-05 09:04:36 15.42 KB
6 priedas 2020-10-05 09:04:48 29.54 KB
7 priedas 2020-10-05 09:04:59 14.18 KB
8 priedas 2020-10-05 09:05:10 18.91 KB
9 priedas 2020-10-05 09:05:21 17.52 KB
10 priedas 2020-10-05 09:05:30 14.55 KB
11 priedas 2020-10-05 09:05:41 16.22 KB
12 priedas 2020-10-05 09:05:51 17.5 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2020-09-24 13:15:12 55.5 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-24 13:15:34 20.34 KB