Europos finansuoti projektai

 

Projekto pavadinimas:

„MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2017 m. kovo 22 d.

veiklų pabaiga:

2022 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo šaltiniai:

Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas:

didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto aprašymas:

672 šalies mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programas, ir 533 mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo I pakopos programas, gavo visas projekte numatytas gamtos ir technologijų dalykams mokytis skirtas mokymo priemones ir įrangą, mokykloms pristatyti 11 205 vnt. nešiojamųjų ir 33 000 vnt. planšetinių kompiuterių.

Projekto pavadinimas:

Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0001

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Projekto vykdytojas:

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2018 m. sausio mėn.

veiklų pabaiga:

2020 m. sausio mėn.

Projekto vertė:

340.825,49 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo lėšos), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas:

Didinti Joniškio „Aušros“ gimnazijos veiklos efektyvumą, gerinant bendrojo ugdymo paslaugų kokybę ir patrauklumą

Projekto aprašymas:

Tinkama mokyklos mokymosi, sporto ir poilsio erdvių būklė yra svarbus ugdymo sąlygų veiksnys, veikiantis ugdymo kokybę ir didinantis bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokytojų kolektyvas yra pajėgus dirbti su informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis ir modernia laboratorine įranga. Gimnazija orientuojasi į STEAM ugdymą, todėl būtina sukurti šiuolaikinę, į ateitį orientuotą mokymo ir mokymosi bazę.

Gimnazijoje nėra galimybės teikti kokybiškų ir patrauklių ugdymo paslaugų, nes mokymuisi ir sportui skirtos patalpos, įranga ir baldai nėra pakankamai pritaikyti, funkcionalūs ir modernūs. Dabartinės Joniškio „Aušros“ gimnazijos patalpos, sudarančios prielaidas sukurti kokybišką ugdymo aplinką, skatinančią kūrybiškumą, šiuo metu yra itin prastos būklės: kai kurios patalpos neatitinka higienos normų reikalavimų, tam tikros erdvės neišnaudojamos švietimo reikmėms, yra nesaugios, o baldai ir įranga jose – nusidėvėję bei nefunkcionalūs.

Projekto veiklos

Projekto įgyvendinimo metu ketinama modernizuoti dalį Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastato, sukurti modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves (IT kabinetas, 3D laboratorija, chemijos kabinetas ir holas), taip pat įsigyti reikiamų baldų ir įrangos (robotikos klasei, 3D laboratorijai, IT kabinetui, fizikos, chemijos, matematikos, geografijos, biologijos ir užsienio kalbų kabinetams bei multifunkcinei edukacinei erdvei).

Projekto rezultatas:

Įgyvendinus projektą bus modernizuotos Joniškio „Aušros“ gimnazijos IT kabineto, robotikos klasės, 3D laboratorijos, multifunkcinės edukacinės erdvės, klasių kabinetų (fizikos, chemijos, matematikos, geografijos, biologijos ir užsienio kalbų) bei holo erdvės, kurių pagalba bus užtikrinamas mokinių kūrybiškumas, kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

Joniškio „Aušros“ gimnazijos pastate atnaujinamos ir planuojamos sukurti modernios kūrybiškumą skatinančios erdvės pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001), su kuriomis galima susipažinti čia.

 

Asmuo kontaktams:

Rita Lelionienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 426) 52 091, el. paštas rita.lelioniene@joniskis.lt  

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest