Tarptautiškumo ugdymas gimnazijoje 2021 – 2022 mokslo metais

2021 – 2022 mokslo metais tarptautinės veiklos gimnazijoje vyko sklandžiai, kūrybiškai ir aktyviai. Kartu su įvairiausiomis veiklomis, vykusiomis gimnazijoje: 4 priėmimai, 8 mobilumai į partnerines Europos šalis ir nuolatinis darbas tarp fizinių susitikimų, buvo vykdomos apklausos, tyrimai, virtualūs susitikimai, rezultatų pristatymai ir aptarimai, daromos išvados.

Šiuo metu yra vykdomi 6 Erasmus+ tarptautiniai projektai: “What a Waist”- koordinatorius K. Motiejuitis , “ Technology as a solution for climate change”- koordinatorė V. Židonienė, “Art with Trash”- koordinatorė L. Karkliuvienė, “STEAM and Robotic: a new learning approach”- koordinatorė V. Židonienė, “ Digi schools”- koordinatorė D. Petrošiūtė, “ Nothing is more precious than health”- koordinatorė V. Mingailienė. Į projektinę veiklą jungiasi vis daugiau mokytojų ir mokinių. 12 mokytojų yra tiesiogiai susiję su Tarptautinėmis veiklomis ir didžioji dauguma bendruomenės narių teikia įvairiapusę pagalbą vykdant projektus. Nuoširdžiai dėkojame  mokinų tėvams, kurie  yra visada pozityviai nusiteikę šeimoje priimti  po vieną, o kartais du vaikus. Veiklos  bus vykdomos ir kitais mokslo metais. Kartu su jau vykstančiais Erasmus+ projektais yra finansuoti nauji. Erasmus+ KA122” Kūrybiškumo proveržis” skirtas mokytojų profesinio tobulėjimo kursams. 13 gimnazijos mokytojų šiemet pareiškė norą kelti savo kvalifikaciją užsienyje. Tokiuose kursuose įgytą  patirtį mokytojai pritaiko  pamokose bei neformalioje veikloje.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos