Socialinis pedagogas

Gimnazijos socialinio pedagogo darbo tikslas - tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo veiklos programas.

Socialine pedagoge gimnazijo dirba

Jurgita Bulzgienė Socialinė pedagogė

Kabinetas: 115

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.10 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Socialinis pedagogas teikia paslaugas gimnazijoje:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – gimnazistais, tėvais ar teisėtais gimnazisto atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais gimnazistams kylančiais sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su gimnazistais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems gimnazisto atstovams jį ugdyti; suprasti socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti gimnazisto, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant gimnazistų socialines-pedagogines problemas, ieško efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip gimnazistų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės–pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų.
 • Inicijuoja išteklių, kurie būtini gimnazistų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Rūpinasi gimnazistų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko gimnazistus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas negali.
Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest