Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2021-01-19 14:38 Dokumentas atnaujintas: Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m.
2. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas
3. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019
4. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019
5. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Mokinių aprangos kodo reglamentas
6. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas
7. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014
8. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2017
9. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2016
10. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Pagalbos mokiniui teikimo aprašas
11. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas
12. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma
13. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
14. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas
15. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Mokytojo pareigybės aprašas 2019
16. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
17. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
18. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas
19. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo.
20. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka
21. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos ataskaita 2018
22. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: 2019 m. veiklos programa
23. 2021-01-18 19:56 Dokumentas atnaujintas: 2018 m. veiklos programa
24. 2021-01-18 19:56 Dokumentas sukurtas: Gimnazijos veiklos ataskaita 2020 m.
25. 2021-01-17 20:19 Naujiena sukurta: Pilietiškumo pamoka laisvės gynėjams atminti „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi!“
26. 2021-01-11 15:31 Naujiena sukurta: SEO Paslaugos
27. 2021-01-11 15:12 Naujiena sukurta: Prisijunkime prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“
28. 2021-01-11 15:05 Puslapis atnaujintas: Darbo užmokestis
29. 2021-01-11 14:59 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 I ketvirtis
30. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Aiškinamasis raštas prie 2016-09-30 biudžeto vykdymo ataskaitų
31. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketvirtis
32. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės būklės ataskaitas 2016 II ketvirtis
33. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketvirtis | aiškinamasis raštas
34. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansavimo sumos II ketvirtis
35. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Aiškinamasis raštas prie 2016-03-31  biudžeto vykdymo ataskaitų
36. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Veiklos rezultatų ataskaita 2016 III ketvirtis
37. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės sumos 2016 III ketvirtis
38. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės būklės ataskaita 2016 III ketvirtis
39. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 i ketvirtis
40. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 II ketvirtis
41. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokometai 2017 III ketvirtis
42. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2017 IV ketvirtis
43. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 208 I ketvirtis
44. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinė atskaitomybės dokumentai 2018 II ketvirtis
45. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinė atsakitomybės dokumentai 2018 III ketvirtis
46. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 IV ketvirtis
47. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 I ketvirtis
48. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 II ketvirtis
49. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 III ketvirtis
50. 2021-01-11 14:58 Dokumentas atnaujintas: Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 I ketvirtis

Atnaujinta: 2020-10-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki Žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.