Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-27 12:00 Puslapis atnaujintas: Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnai
2. 2023-09-27 11:59 Dokumentas sukurtas: Prašymas stoti į alumnų asociaciją
3. 2023-09-27 11:58 Puslapis atnaujintas: Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnai
4. 2023-09-27 11:47 Dokumentas sukurtas: Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnų asociacijos (JAGAA) įstatai
5. 2023-09-27 11:44 Puslapis atnaujintas: Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnai
6. 2023-09-27 11:39 Naujiena sukurta: JAGAA prezidento Dariaus Jurgaičio idėja….
7. 2023-09-26 08:44 Naujiena sukurta: Judumo savaitė ,,Aušros“ gimnazijoje
8. 2023-09-25 20:36 Naujiena sukurta: „DigiSchools“ projekto susitikimas Joniškyje
9. 2023-09-24 19:57 Naujiena sukurta: Gimnazijos pirmokų draugystės stovykla miesto stadione
10. 2023-09-22 09:27 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraštis
11. 2023-09-22 09:25 Dokumentas sukurtas: Suaugusiųjų mokymo skyriaus 2023-2024 m. m. 4sg klasės neakivaizdinio mokymo tvarkaraštis
12. 2023-09-22 09:20 Puslapis atnaujintas: Konsultacijų tvarkaraščiai
13. 2023-09-22 09:19 Dokumentas sukurtas: Pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m.
14. 2023-09-22 09:15 Dokumentas sukurtas: Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.
15. 2023-09-22 09:13 Puslapis atnaujintas: Neformalus švietimas
16. 2023-09-22 09:08 Puslapis atnaujintas: Konsultacijų tvarkaraščiai
17. 2023-09-22 09:07 Puslapis atnaujintas: Vertinimas
18. 2023-09-22 09:06 Dokumentas atnaujintas: Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023
19. 2023-09-22 09:06 Dokumentas išstrintas: Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2019
20. 2023-09-22 09:05 Dokumentas sukurtas: Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023
21. 2023-09-22 08:21 Dokumentas atnaujintas: Konsultacijų tvarkaraštis
22. 2023-09-22 08:20 Dokumentas išstrintas: 2022–2023 m.m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis
23. 2023-09-22 08:19 Dokumentas išstrintas: 2022–2023 m.m. brandos egzaminų tvarkaraštis
24. 2023-09-22 08:19 Dokumentas sukurtas: 2023–2024 m.m. tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštis
25. 2023-09-22 08:15 Puslapis atnaujintas: Ugdymo planas
26. 2023-09-21 11:57 Puslapis sukurtas: Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnai
27. 2023-09-21 11:41 Puslapis išstrintas: Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnai
28. 2023-09-21 11:40 Puslapis sukurtas: Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnai
29. 2023-09-19 11:43 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
30. 2023-09-19 11:42 Puslapis atnaujintas: Pasirenkami dalykai
31. 2023-09-19 11:35 Puslapis atnaujintas: Pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m.
32. 2023-09-19 11:34 Dokumentas sukurtas: I pusmečio tvarkaraštis 2023-2024 m.m.
33. 2023-09-19 11:34 Dokumentas išstrintas: I pusmečio tvarkaraštis 2023-2024 m.m.
34. 2023-09-19 11:33 Dokumentas atnaujintas: I pusmečio tvarkaraštis 2023-2024 m.m.
35. 2023-09-15 10:54 Naujiena sukurta: Dvyliktokų kalba
36. 2023-09-15 10:15 Naujiena sukurta: Judumo savaitės renginiai
37. 2023-09-14 10:53 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo planas 2023-2025 m.m. su priedais
38. 2023-09-14 10:53 Puslapis atnaujintas: Ugdymo planas
39. 2023-09-14 10:40 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
40. 2023-09-14 10:38 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos taryba
41. 2023-09-14 10:37 Puslapis atnaujintas: Mokytojų taryba
42. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017
43. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019
44. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019
45. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: 7 priedas | Veiklos planas
46. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: 6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas
47. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: 4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška
48. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: 3 priedas | Trumpalaikis planas
49. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: 1 priedas | Programa
50. 2023-09-14 10:33 Dokumentas atnaujintas: 5 priedas | Neformaliojo švietimo programa

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest