Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą.

Ugdymo karjerai paslaugas gimnazijoje teikia

Jurgita Bulzgienė Socialinė pedagogė

Kabinetas: 115

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.10

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.10 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Justina Vinickienė Psichologė

Kabinetas: 114

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

 

 

 

Antradienis

7.30 – 18.00

12.00 – 12.30

12.30 – 15.30

Trečiadienis

7.30 – 18.00

12.00 – 12.30

12.30 – 15.30

Ketvirtadienis

7.30 – 18.00

12.00 – 12.30

12.30 – 15.30
Penktadienis 7.30 – 18.00 12.00 – 12.30

12.30 – 15.30

 

Klasių auklėtojai – klasės valandėlės ugdymo karjerai temomis, susitikimai su įvairių profesijų atstovais, individualių ugdymosi planų susidarymo pagalba auklėtiniams.

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Psichologė mokiniams padeda:

 • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
 • Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams padeda:

 • Individualiai konsultuoja tėvus įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).


AIKOS (Atvira informavimo, orientavimo ir konsultavimo sistema)
Europass
LAMA BPO

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest