Misija, vizija

Misija

Joniškio „Aušros“ gimnazija – seniausia mokymo įstaiga Joniškyje, turinti gilias tradicijas – išlaikanti gerąją dvasią ir modernėjanti gimnazija.

Įgyvendindama kokybišką Valstybinius standartus atitinkantį ugdymą teikiančios, demokratiškumo ir humanizmo principais besivadovaujančios ugdymo įstaigos modelį, mokykla:

 • Garantuoja moksleiviams lygias galimybes, įgyjant vidurinį išsilavinimą;
 • Teikia kokybiškas žinias, formuoja mokėjimus, įgūdžius;
 • Užtikrina saugią ir sveiką ugdymosi aplinką;
 • Puoselėja mokinių vidinę kultūrą, toleranciją, pilietiškumą, pagarbą žmoniškumui;
 • Rūpinasi tautos tradicijų, kultūros puoselėjimu;
 • Skatina pedagogų kvalifikacijos kėlimą.

Gimnazijoje puoselėjamos vertybės:

 • Pagarba žmogui;
 • Mokymasis – svarbiausia mokinio pareiga;
 • Tolerancija kitaip mąstančiam;
 • Meilė artimam, tautai, savam kraštui;
 • Sąžiningumas;
 • Poreikis tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Vizija

„Aušros“ gimnazija – keturmetė gimnazija, atvira visuomenei ir demokratiškai organizuota mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė.

Mokykla – moderniomis technologijomis apsirūpinusi, garantuojanti lygias ir saugias ugdymosi sąlygas, užtikrinanti kokybišką valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą mokymo įstaiga.

Tai save tobulinanti mokykla, projektuojanti kaitą ir prisiimanti atsakomybę už iškeltų ugdymo tikslų įgyvendinimą, už pasiektus ugdymo rezultatus.

Gimnazijoje vyrauja bendradarbiavimo dvasia, ugdymo procese remiamasi tolerantišku dialogu – visa tai skatina moksleivius laisvai ir kūrybiškai saviraiškai, mokinys turi galimybę ugdytis kaip savarankiškai, kritiškai mąstanti asmenybė. Mokinių tėvai - aktyvūs gimnazijos ugdymo proceso dalyviai.

Gimnazija tęsia senąsias mokyklos tradicijas. Jos šūkis įrašytas mokyklos istorinėje lentoje: „Šviesa, dorybė, teisingumas teugdo tautai didvyrius...“

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest