Pasiekimai

2021 – 2022 m.m.

   

Mokinių ugdymo(si) kokybę įrodo kasmet puikūs konkursų ir olimpiadų rezultatai rajono ir šalies etapuose 2021 metais

Rajono etapo olimpiadų laimėtojai:

I vieta – 17 mokinių( anglų kalbos, lietuvių kalbos, chemijos, matematikos, biologijos, meninio skaitymo, fizikos, ekonomikos, rusų kalbos, anglų kalbos konkursai);

II vieta – 16 mokinių, III vieta – 16 mokinių.

Regiono ir šalies olimpiados

Respublikinio anglų k.  konkurso rajono etape  užimtos I, II ir III vietos, tarptautinio informatikos ir informacinių technologijų konkurso Bebras II ture Lietuvoje geriausiųjų 50 – tuke -  vienas mokinys. Respublikinėje IT viktorinoje IFtorina’21 parengtos ir sėkmingai dalyvavo 2 komandos. Bronzos medalis geografijos olimpiadoje – šalies etapas.

Ugdymo rezultatų kokybei įtakos turėjo tyrinėti skatinančios aplinkos naudojimas. Gimnazijos gamtos mokslų laboratorijų panaudojimas per 2021 uosius metus išaugo dvigubai. 1 gimnazijos klasių mokiniai vieną pamoką per savaitę buvo skiriami į grupes laboratoriniams ir tiriamiesiems darbams atlikti. Tiesa, laikotarpis, kai mokiniai galėjo jomis naudotis, dėl pandemijos buvo daug trumpesnis. Tiriamuosius darbus mokiniai galėjo atlikti ir mobilioje laboratorijoje, ir gimnazijos laboratorijose su moksliniais bendradarbiais iš VU.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest