Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-09-22 10:06:19 8.34 MB
Veiklos dokumentai
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2022-03-04 13:37:44 14.86 KB
Veiklos planas 2022m. 2022-02-10 09:04:23 769.61 KB
Veiklos planas 2021m. 2022-02-10 09:04:23 419.28 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2021 m. 2022-02-10 09:04:23 50.44 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2022-02-10 09:04:23 47.65 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2022-02-10 09:04:23 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2022-02-10 09:04:24 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2022-02-10 09:04:24 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2022-02-10 09:04:24 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2022-02-10 09:04:24 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2022-02-10 09:04:25 414.26 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2022-02-10 09:04:25 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2022-02-10 09:04:25 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:25 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:25 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-10 09:04:25 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2022-02-10 09:04:25 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:25 34.5 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2022-02-10 09:04:25 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:25 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2022-02-10 09:04:25 72 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2022-02-10 09:04:26 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:26 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2022-02-10 09:04:26 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2022-02-10 09:04:26 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2022-02-10 09:04:26 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2022-02-10 09:04:26 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:26 58.13 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-02-10 09:04:26 81.49 KB
Tvarkos
Paramos gavimo tvarko aprašas 321.33 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2022-03-04 13:37:44 14.86 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2022-03-04 13:37:44 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2021-2022 m.m. 2022-03-04 13:37:44 31.2 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2022-03-04 13:37:44 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2021-03-15 13:59:12 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 30.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 29 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 33.5 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2021-03-15 13:59:13 63 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2021-03-15 13:59:13 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkaraštis 2020-2021 150.07 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-2020 2021-03-14 17:28:40 243.6 KB
Strateginis planas 2021-2025 m. 2021-03-14 17:28:40 188.06 KB
Antikorupcijos planas 2020 2021-03-14 17:28:40 37.14 KB
Strateginis planas 2021-2025 188.58 KB
Mėnesio veiklos planai
Spalio mėn. planas 2022 m. 2022-10-05 08:00:50 403.54 KB
Rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 2022m. 2022-10-04 08:28:00 591.42 KB
Birželio mėn. planas 2022m. 2022-10-04 08:28:00 416.19 KB
Gegužės mėn. planas 2022 2022-10-04 08:28:00 417.86 KB
Balandžio mėn. planas 2022 2022-10-04 08:28:00 425.21 KB
Kovo mėn. planas 2022 m. 2022-10-04 08:28:00 564.58 KB
Vasario mėn. planas 2022m. 2022-10-04 08:28:00 106.46 KB
Sausio mėn. planas 2022 m. 2022-10-04 08:28:00 160.92 KB
Gruodžio mėn planas 2021 m. 2022-10-04 08:28:00 100.17 KB
Lapkričio mėn. planas 2021 2022-10-04 08:28:00 137.46 KB
Rugsėjo mėn. planas 2021 2022-10-04 08:28:00 490.22 KB
Birželio mėn. planas 2021 2022-10-04 08:28:00 309.82 KB
Gegužės mėn. planas 2021 2022-10-04 08:28:00 114.87 KB
Balandžio mėn. planas 2021 2022-10-04 08:28:00 419.65 KB
Kovo mėn. planas 2021 2022-10-04 08:28:00 139.62 KB
Vasario mėn. planas 2021 2022-10-04 08:28:00 102.52 KB
Sausio mėn. planas 2021 2022-10-04 08:28:00 245.03 KB
Gruodžio mėn. planas 2022-10-04 08:28:00 157.79 KB
Lapkričio mėn. planas 2022-10-04 08:28:00 255.62 KB
Spalio mėnesio planas 2022-10-04 08:28:00 132.81 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2022-02-10 09:04:26 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2022-02-10 09:04:26 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2022-02-10 09:04:26 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2022-02-10 09:04:26 179.68 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
2 priedas | Ilgalaikis planas 2020-07-10 23:54:21 87 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2022-09-12 13:14:25 418.22 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2021-2023 m.m. 2021-10-08 14:16:27 144.36 KB
1 priedas 2021-10-08 14:16:27 17.57 KB
2 priedas 2021-10-08 14:16:27 34.77 KB
3 priedas 2021-10-08 14:16:27 62.88 KB
4 priedas 2021-10-08 14:16:27 21.73 KB
5 priedas 2021-10-08 14:16:27 67.29 KB
6 priedas 2021-10-08 14:16:27 28.26 KB
7 priedas 2021-10-08 14:16:27 13.96 KB
8 priedas 2021-10-08 14:16:27 18.17 KB
9 priedas 2021-10-08 14:16:28 16.83 KB
10 priedas 2021-10-08 14:16:28 14.08 KB
11 priedas 2021-10-08 14:16:28 15.99 KB
12 priedas 2021-10-08 14:16:28 16.98 KB
13 priedas 2021-10-08 14:16:28 17 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2022-02-10 09:04:26 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-10 09:04:26 20.34 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. II ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 151.37 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. I ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 151.59 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. IV ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 224.82 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. III ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 152.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. II ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 166.14 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. I ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 155.05 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 IV ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 162.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 III ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 149.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 II ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 149.55 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2020 I ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 151.68 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 III ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 116.94 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 II ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 104.99 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2019 I ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 104.72 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 IV ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 179.41 KB
Finansinė atsakitomybės dokumentai 2018 III ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 54.09 KB
Finansinė atskaitomybės dokumentai 2018 II ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 54.42 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2018 I ketvirtis 2022-09-23 12:15:08 54.4 KB
Biudžeto veiklos planas Atnaujinta Dydis
Metų veiklos planas 2022 m. 2022-03-08 12:26:50 19.96 KB
Metų veiklos planas 2021 m. 2022-03-08 12:26:50 20.35 KB
Metų veiklos planas 2020 m. 2022-03-08 12:26:50 20.35 KB
Metų veiklos planas 2019 m. 2022-03-08 12:26:51 249.27 KB
Metinis veiklos planas 2019 | Bendroji dalis 2022-03-08 12:26:51 300.77 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamas moksleivių maitinimas. Sausas davinys. Balandžio 28d. 2022-09-09 08:22:06 116.85 KB
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2022-2023 m.m. 2022-09-09 08:22:06 527.46 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2020-2021 m. m. 2022-09-09 08:22:06 428.3 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-09-09 08:22:06 139.44 KB
Mokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-09-09 08:22:06 26.15 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Laboratorinės įrangos pirkimas 2019 m. 2021-03-05 10:35:40 247.14 KB
Pagalbinių mokymo priemonių ir prietaisų pirkimas 2021-03-05 10:35:40 670.08 KB
2019 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2021-03-05 10:35:40 145.77 KB
2018 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2021-03-05 10:35:40 99.29 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014 2021-03-05 10:35:41 46.5 KB
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 43.86 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 47 KB
Viešųjų pirkimų skelbimai
Statybos rangos darbų pirkimas 3.47 MB
Laboratorinės įrangos pirkimas 2.4 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 57.71 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcijos planas 2020 2021-03-14 17:28:40 37.14 KB
Korupcijos prevencijos ataskaita 24.65 KB
Pareigybių sąrašas, į kurias, prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį 17.03 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės veiklos priemonių planas 64 KB
Ugdymo karjeros dokumentai Atnaujinta Dydis
Bendrojo priėmimo pagrindiniai princimapia 2013 2020-09-30 10:12:39 1.26 MB
Ugdymo karjerai programos priedas 2020-07-11 00:42:15 204 KB
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2020-07-11 00:37:41 50 KB
Egzaminų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2021–2022 m.m. brandos egzaminų tvarkaraštis 2021-10-05 21:06:38 155.36 KB
2021–2022 m.m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2021-10-05 21:07:17 109.32 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Sutikimas naudoti ad 2020-10-08 13:44:38 41 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2020-10-08 13:46:20 29.59 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2020-10-08 13:46:28 46 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:38 35.31 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:46 22.7 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo I pusmečio tvarkaraštis 2021-09-06 17:18:20 11.69 KB
Suaugusiųjų vidurinio ugdymo I pusmečio tvarkaraštis 2021-09-06 17:19:10 24.19 KB
Privalomų įskaitų atsiskaitymo grafikas neakivaizdinio mokymo klasėse I pusmečiui 2021-10-06 13:17:57 19.86 KB
Gabių vaikų akademijos tvarkaraštis 2021- 2022 m.m. 124.63 KB
Konsultacijų tvarkaraštis Covid-19 pasekmėms likviduoti 14.57 KB
I pusmečio tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2022-09-09 11:48:10 262.89 KB
Informacija apie Covid-19 Atnaujinta Dydis
Veido kaukės dėvėjimas 144.23 KB
Respiratoriaus dėvėjimas 166.97 KB
Kai mokinys tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu 281.82 KB
Izoliacijos taikymas 102.66 KB
Izoliacija ir nedarbingumas 223.06 KB