Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-09-22 10:06:19 8.34 MB
Veiklos dokumentai
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2024-01-23 09:12:33 14.86 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-01-23 09:12:33 375.5 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2024-01-23 09:12:34 130.47 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2024-01-23 09:12:34 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023 2024-01-23 09:12:34 19.17 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2023 m. 2024-01-23 09:12:34 159.9 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-23 09:12:34 641.69 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2021 m. 2024-01-23 09:12:34 22.49 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2024-01-23 09:12:34 19.69 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 m. 2024-01-23 09:12:34 11.62 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2018 m. 2024-01-23 09:12:34 3.61 MB
Garbės galerijos nuostatai 2024-01-23 09:12:34 38.5 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2024-01-23 09:12:34 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2024-01-23 09:12:34 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-01-23 09:12:34 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2024-01-23 09:12:34 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 34.5 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2024-01-23 09:12:34 29 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2024-01-23 09:12:34 72 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2024-01-23 09:12:34 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 20.34 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 58.13 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-01-23 09:12:34 81.49 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2024-01-23 09:12:33 14.86 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2023-2024 m.m. 2023-10-02 16:05:59 31.28 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2023-10-02 16:05:59 60 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2023-10-02 16:05:59 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2023-05-26 10:42:38 37.61 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2023-05-26 10:42:38 224.97 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2023-05-26 10:42:38 32.5 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 31.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 32 KB
Prašymas priimti į 3-ą gimnazijos klasę 32 KB
Prašymas priimti į 4-ą gimnazijos klasę 28 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Įsakymas Nr. V-66 83.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 188.58 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio - liepos mėn. planas 2024m. 2024-06-04 14:23:04 413.55 KB
Gegužės mėn. planas 2024 m. 2024-06-04 14:23:04 416.42 KB
Balandžio mėn. planas 2024 m. 2024-06-04 14:23:04 419.59 KB
Kovo mėn. planas 2024 m. 2024-06-04 14:23:04 530.76 KB
Vasario mėn. planas 2024 m. 2024-06-04 14:23:04 402.19 KB
Sausio mėn. planas 2024 m. 2024-06-04 14:23:04 168.07 KB
Gruodžio mėn. planas 2023 2024-06-04 14:23:04 406.49 KB
Lapkričio mėn. planas 2023 m. 2024-06-04 14:23:04 423.63 KB
Spalio mėn. planas 2023 m. 2024-06-04 14:23:04 153.41 KB
Rugsejo mėn. planas 2023 m. 2024-06-04 14:23:04 592.14 KB
Gegužės mėn. planas 2023 m. 2024-06-04 14:23:04 595.06 KB
Balandžio mėn. planas 2023 m. 2024-06-04 14:23:04 428.55 KB
Kovo mėn. planas 2023 m. 2024-06-04 14:23:04 524.7 KB
Vasario mėn. planas 2023 m. 2024-06-04 14:23:04 421.81 KB
Sausio mėn. planas 2023 m. 2024-06-04 14:23:04 424.61 KB
Gruodžio mėn. planas 2022 m. 2024-06-04 14:23:04 404.95 KB
Lapkričio mėn. planas 2022 m. 2024-06-04 14:23:04 162.62 KB
Spalio mėn. planas 2022 m. 2024-06-04 14:23:04 403.54 KB
Rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 2022m. 2024-06-04 14:23:04 591.42 KB
Ugdymo planavimas ir organizavimas
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-2024m.m. 2023-09-22 09:06:54 22.89 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023 2023-09-22 09:06:54 34.5 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2024-01-23 09:12:34 130.47 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2024-01-23 09:12:34 162.81 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2023-09-22 09:06:54 81.5 KB
1 priedas | Programa 2023-09-22 09:06:54 84 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2023-09-22 09:06:54 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2023-09-22 09:06:54 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2023-09-22 09:06:54 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2023-09-22 09:06:54 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2023-09-22 09:06:54 91 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2023-09-22 09:06:54 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2023-09-22 09:06:54 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2023-2025 m.m. su priedais 2023-09-14 10:53:30 322.98 KB
Klasės auklėtojo dokumentai
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2024-01-23 09:12:34 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 20.34 KB
Klasės auklėtojo veiklos plano forma 2020-07-11 00:06:38 40 KB
2 priedas | Mokinių turizmas | tėvų (globėjų) sutikimas dėl sūnaus (dukters) dalyvavimo gimnazijos organizuojamame turizmo renginyje 2020-07-11 00:48:42 25.5 KB
1 priedas | Mokinių turizmas | Mokinių turizmo renginio programa 2020-07-10 23:58:26 36 KB
3 priedas | Mokinių turizamas | mokinių , susipažinusių su saugaus ir kultūringo elgesio instruktažu ir dalyvaujančių turizmo renginyje, sąrašas 2020-07-11 00:50:53 63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos metinė finansinė atskaitomybė už 2023m. 2024-03-04 12:50:33 461.65 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2023 m. III ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 176.26 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2023 m. II ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 181.73 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2023 m. I ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 177.05 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. IV ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 587.76 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. III ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 152.38 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. II ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 151.37 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022 m. I ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 151.59 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. IV ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 224.82 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. III ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 152.78 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. II ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 166.14 KB
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021 m. I ketvirtis 2024-03-04 12:50:33 155.05 KB
Biudžeto veiklos planas Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023m. 2024-03-04 12:49:26 431.47 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m II ketvirtis 2024-03-04 12:49:26 275.17 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m I ketvirtis 2024-03-04 12:49:26 292.85 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m 2024-03-04 12:49:26 587.76 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 III ketvirtis 2024-03-04 12:49:26 427.34 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 II ketvirtis 2024-03-04 12:49:26 331.84 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 I ketvirtis 2024-03-04 12:49:26 292.81 KB
Metų veiklos planas 2022 m. 2024-03-04 12:49:26 19.96 KB
Metų veiklos planas 2021 m. 2024-03-04 12:49:26 20.35 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m III ketvirtis 2024-03-04 12:49:26 274.69 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2023-2024 m.m. 2023-09-07 14:15:37 376.5 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2023-2024 m.m. 2023-09-07 14:15:37 286 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023-09-07 14:15:37 139.44 KB
Mokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023-09-07 14:15:37 26.15 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų orientacinis planas 2023 m. 2023-03-10 14:30:44 22.29 KB
Viešųjų pirkimų planas 2023m. 2023-03-10 14:30:44 78.01 KB
Laboratorinės įrangos pirkimas 2019 m. 2023-03-10 14:30:44 247.14 KB
Pagalbinių mokymo priemonių ir prietaisų pirkimas 2023-03-10 14:30:45 670.08 KB
2019 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2023-03-10 14:30:45 145.77 KB
2018 metų projekto „Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas“ viešųjų pirkimų planas 2023-03-10 14:30:45 99.29 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014 2023-03-10 14:30:45 46.5 KB
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023-03-10 14:30:45 43.86 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2023-03-10 14:30:45 47 KB
Viešųjų pirkimų skelbimai
Statybos rangos darbų pirkimas 3.47 MB
Laboratorinės įrangos pirkimas 2.4 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 57.71 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Antikorupcijos planas 2023-2025 m. 2023-01-18 19:27:49 384.17 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2023-01-18 19:27:49 391.83 KB
Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją skyrimo 2023-01-18 19:27:49 430.52 KB
Įsakymas dėl darbo grupės sudarymo korupcijos pasireiškimo nustatymui 2023-01-18 19:27:49 443 KB
Korupcijos prevencijos ataskaita 2023-01-18 19:27:49 24.65 KB
Pareigybių sąrašas, į kurias, prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį 2023-01-18 19:27:49 17.03 KB
Mokytojų etikos kodeksas 202.96 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės veiklos priemonių planas 64 KB
Ugdymo karjeros dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai programos priedas 204 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2023-2024 m.m. 2.72 MB
Egzaminų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Atnaujintas tarpinių patikrinimų tvarkaraštis 2024-02-05 09:20:30 523.15 KB
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-02-05 09:20:30 33.79 KB
2023–2024 m.m. tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštis 2024-02-05 09:20:30 35 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Sutikimas naudoti ad 2020-10-08 13:44:38 41 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2020-10-08 13:46:20 29.59 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2020-10-08 13:46:28 46 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:38 35.31 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-08 13:46:46 22.7 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
II pusmečio tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2024-02-05 09:18:26 174.91 KB
Pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m. 2024-02-05 09:18:26 41.5 KB
Suaugusiųjų mokymo skyriaus 2023-2024 m. m. 4sg klasės neakivaizdinio mokymo tvarkaraštis 2024-02-05 09:18:26 21.62 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2024-02-05 09:18:26 16.67 KB
Informacija apie Covid-19 Atnaujinta Dydis
Veido kaukės dėvėjimas 144.23 KB
Respiratoriaus dėvėjimas 166.97 KB
Kai mokinys tiriasi profilaktiškai savikontrolės greituoju antigeno testu 281.82 KB
Izoliacijos taikymas 102.66 KB
Izoliacija ir nedarbingumas 223.06 KB
Sporto salės užimtumo grafikas Atnaujinta Dydis
Sporto salės užimtumo grafikas 2022-2023 m.m. 96.78 KB
Alumnų asociacija Atnaujinta Dydis
Joniškio „Aušros“ gimnazijos alumnų asociacijos (JAGAA) įstatai 402.29 KB
Prašymas stoti į alumnų asociaciją 177.89 KB
Erasmus+ projektų dalyvių atrankos dokumentai Atnaujinta Dydis
Erasmus+ projektų dalyvių atrankos kriterijai 17.67 KB
Prašymas dalyvauti Erasmus+ projekto dalyvių atrankoje 13.41 KB
„Tūkstantmečio mokyklos II“ projekto partneriai Atnaujinta Dydis
„Tūkstantmečio mokyklos II“ projekto partneriai 15.93 KB