Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-09-22 10:06:19 8.34 MB
Veiklos dokumentai
Veiklos planas 2021m. 2021-01-22 15:00:13 419.28 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2021-01-22 15:00:14 47.65 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2021-01-22 15:00:14 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2021-01-22 15:00:14 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2021-01-22 15:00:14 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2021-01-22 15:00:14 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2021-01-22 15:00:14 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2021-01-22 15:00:14 414.26 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2021-01-22 15:00:14 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2021-01-22 15:00:15 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-22 15:00:15 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2021-01-22 15:00:15 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 34.5 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-01-22 15:00:15 199.5 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaitas už 2018 m. 2021-01-22 15:00:15 428.97 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2021-01-22 15:00:15 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2021-01-22 15:00:15 72 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-03-19 11:25:07 14.86 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2021-01-22 15:00:16 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:16 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-01-22 15:00:16 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-01-22 15:00:16 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:16 58.13 KB
Tvarkos
Paramos gavimo tvarko aprašas 321.33 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-03-19 11:25:07 14.86 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2020-07-10 23:00:14 60 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2019 - 2020 m. 2020-07-10 23:00:57 273.53 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2021-03-15 13:59:12 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 30.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 29 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2021-03-15 13:59:12 33.5 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2021-03-15 13:59:13 63 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2021-03-15 13:59:13 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkaraštis 2020-2021 150.07 KB