Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-09-22 10:06:19 8.34 MB
Veiklos dokumentai
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2023-10-04 09:45:20 14.86 KB
Veiklos planas 2023 m. 2023-10-04 09:45:20 375.5 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2023-10-04 09:45:20 130.47 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2023-10-04 09:45:20 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023 2023-10-04 09:45:20 19.17 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2022 m. 2023-10-04 09:45:20 641.69 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2021 m. 2023-10-04 09:45:20 22.49 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2023-10-04 09:45:20 19.69 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 m. 2023-10-04 09:45:20 11.62 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2018 m. 2023-10-04 09:45:20 3.61 MB
Garbės galerijos nuostatai 2023-10-04 09:45:20 38.5 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2023-10-04 09:45:20 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2023-10-04 09:45:20 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2023-10-04 09:45:20 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-10-04 09:45:20 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-10-04 09:45:20 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2023-10-04 09:45:21 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2023-10-04 09:45:21 34.5 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2023-10-04 09:45:21 29 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2023-10-04 09:45:21 72 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2023-10-04 09:45:21 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-04 09:45:21 20.34 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-10-04 09:45:21 58.13 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2023-10-04 09:45:21 81.49 KB
Vaiko gerovės komisija
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2023-10-04 09:45:20 14.86 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2023-2024 m.m. 2023-10-02 16:05:59 31.28 KB
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2023-10-02 16:05:59 60 KB
Vaiko gerovės komisijos reglamentas 2023-10-02 16:05:59 34.54 KB
Mokinių savivalda
Garbingo elgesio internete kodeksas 2020-10-05 09:38:44 29 KB
Seniūnų tarybos nuostatai 2020-10-05 09:38:49 573.02 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2020 2023-05-26 10:42:38 37.61 KB
Prašymas priimti į 1-ą gimnazijos klasę 2023-05-26 10:42:38 30.5 KB
Prašymas priimti į 2-ą gimnazijos klasę 2023-05-26 10:42:38 29 KB
Prašymas priimti į 3, 4 gimnazijos klasę 2023-05-26 10:42:38 33.5 KB
Individualus ugdymo planas 3-4g klasės 2023-05-26 10:42:38 224.97 KB
Prašymai priėmimui į suaugusiųjų skyrių 2023-05-26 10:42:38 32.5 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-21 14:56:17 58.13 KB
Įsakymas Nr. V-66 83.5 KB