Dokumentai
Ugdymo planavimas ir organizavimas Atnaujinta Dydis
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-01-22 15:00:16 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-01-22 15:00:16 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 179.68 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2020-07-10 23:55:33 81.5 KB
1 priedas | Programa 2020-07-10 23:52:55 84 KB
2 priedas | Ilgalaikis planas 2020-07-10 23:54:21 87 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2020-07-10 23:51:41 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2020-07-10 23:48:51 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2020-07-10 23:50:46 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2020-07-10 23:46:38 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2020-07-10 23:43:20 91 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-01-20 15:39:21 183.9 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2020-07-10 23:41:31 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2020-07-10 23:38:10 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2021-2023 m.m. 2021-09-14 09:16:18 144.26 KB
1 priedas 2021-09-14 09:16:47 17.57 KB
2 priedas 2021-09-14 09:17:23 34.77 KB
3 priedas 2021-09-14 09:17:55 62.88 KB
4 priedas 2021-09-14 09:18:21 21.73 KB
5 priedas 2021-09-14 09:18:44 67.29 KB
6 priedas 2021-09-14 09:19:16 28.26 KB
7 priedas 2021-09-14 09:19:39 13.96 KB
8 priedas 2021-09-14 09:20:07 18.17 KB
9 priedas 2021-09-14 09:20:30 16.83 KB
10 priedas 2021-09-14 09:20:52 14.08 KB
11 priedas 2021-09-14 09:21:15 15.99 KB
12 priedas 2021-09-14 09:21:40 16.98 KB
13 priedas 17 KB