Dokumentai
Ugdymo planavimas ir organizavimas Atnaujinta Dydis
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-2024m.m. 2023-09-22 09:06:54 22.89 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023 2023-09-22 09:06:54 34.5 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2024-01-23 09:12:34 130.47 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2024-01-23 09:12:34 162.81 KB
5 priedas | Neformaliojo švietimo programa 2023-09-22 09:06:54 81.5 KB
1 priedas | Programa 2023-09-22 09:06:54 84 KB
3 priedas | Trumpalaikis planas 2023-09-22 09:06:54 31.5 KB
4 priedas | neformaliojo švietimo programos projekto paraiška 2023-09-22 09:06:54 22.5 KB
6 prieda | Neformaliojo švietimo programos teminis planas 2023-09-22 09:06:54 89.5 KB
7 priedas | Veiklos planas 2023-09-22 09:06:54 92.5 KB
Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai 2019 2023-09-22 09:06:54 91 KB
Moksleivių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas 2019 2023-09-22 09:06:54 56 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarka 2017 2023-09-22 09:06:54 39 KB
Ugdymo planas ir jo priedai
Ugdymo planas 2023-2025 m.m. su priedais 2023-09-14 10:53:30 322.98 KB