Dokumentai
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
I pusmečio tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 175.75 KB
Pagalbos teikimo mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m. 41.5 KB
Suaugusiųjų mokymo skyriaus 2023-2024 m. m. 4sg klasės neakivaizdinio mokymo tvarkaraštis 21.62 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-09-22 08:21:40 16.67 KB