Dokumentai
Veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2021m. 2021-01-22 15:00:13 419.28 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2021-01-22 15:00:14 47.65 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2019 m. 2021-01-22 15:00:14 683.09 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 2021-01-22 15:00:14 344.13 KB
2018 m. veiklos programa 2021-01-22 15:00:14 386.6 KB
2019 m. veiklos programa 2021-01-22 15:00:14 374.24 KB
Garbės galerijos nuostatai 2021-01-22 15:00:14 38.5 KB
Gimnazijos veiklos ataskaita 2018 2021-01-22 15:00:14 414.26 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2021-01-22 15:00:14 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2021-01-22 15:00:15 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-22 15:00:15 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2021-01-22 15:00:15 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 34.5 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-01-22 15:00:15 199.5 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaitas už 2018 m. 2021-01-22 15:00:15 428.97 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2021-01-22 15:00:15 29 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:15 34 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2021-01-22 15:00:15 72 KB
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2021-03-19 11:25:07 14.86 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2021-01-22 15:00:16 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:16 20.34 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2021-01-22 15:00:16 130.47 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarko aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 86 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2021-01-22 15:00:16 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019 2021-01-22 15:00:16 179.68 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-01-22 15:00:16 58.13 KB