Dokumentai
Veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Pagalbos teikimo prašymas vaiko gerovės komisijai 2024-01-23 09:12:33 14.86 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-01-23 09:12:33 375.5 KB
Mokinių aprangos kodo reglamentas 2024-01-23 09:12:34 130.47 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2024-01-23 09:12:34 162.81 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023 2024-01-23 09:12:34 19.17 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2023 m. 2024-01-23 09:12:34 159.9 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-23 09:12:34 641.69 KB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2021 m. 2024-01-23 09:12:34 22.49 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2020 m. 2024-01-23 09:12:34 19.69 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2019 m. 2024-01-23 09:12:34 11.62 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 2018 m. 2024-01-23 09:12:34 3.61 MB
Garbės galerijos nuostatai 2024-01-23 09:12:34 38.5 KB
Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka 2024-01-23 09:12:34 152.1 KB
Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos tvirtinimo; asmenų, deklaruojančių privačius interesus, sąrašo tvirtinimo ir atsakingo darbuotojo už deklaracijų priėmimo skyrimo. 2024-01-23 09:12:34 152.46 KB
Konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 95 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 156.96 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-01-23 09:12:34 181.51 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019 2024-01-23 09:12:34 133.86 KB
Mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 34.5 KB
Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais forma 2024-01-23 09:12:34 29 KB
Pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2024-01-23 09:12:34 72 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2014 2024-01-23 09:12:34 55.5 KB
Mokinių turizmo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 20.34 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-01-23 09:12:34 58.13 KB
Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-01-23 09:12:34 81.49 KB