Įskaitų grafikas

Privalomų įskaitų atsiskaitymo grafikas neakivaizdinio mokymo vidurinio ugdymo klasėse I pusmečiui
2020-2021 m. m.

Mokomasis dalykas

3gS

4gS

Data

Pamoka

Data

Pamoka

Tikyba

01-06

3

01-08

1

Lietuvių kalba ir literatūra

01-20

5

01-22

5

Užsienio kalba (anglų k.)

01-20

2

01-20

8

Užsienio kalba (rusų k.)

-

-

01-20

8

Matematika

01-18

4

01-19

7

Informacinės technologijos

01-22

1

01-18

1

Biologija

10-21

01-21

1

4

10-20

01-18

6

8

Fizika

-

-

10-20

01-18

8

8

Istorija

11-13

01-21

8

8

10-15

01-18

8

8

Geografija

11-13

01-21

8

8

10-15

01-18

8

8

Gaminių dizainas ir technologijos

01-18

9

01-19

9

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

01-18

9

01-19

9

Psichologija

01-13

4

01-22

2

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest