,,Kibirkštėlės“ šokėjai Lietuvos dainų šventei pasiruošę puikiai!

Šių metų liepos mėn. pradžioje Lietuvos sostinėje Vilniuje vyks ypatingos svarbos kultūrinis renginys – Lietuvos dainų šventė. Šiemet Lietuvos dainų šventė švęs šimtmetį – 1924 m Kaune įvyko pirmoji visos Lietuvos Dainų šventė, tuo metu pavadinta Dainų diena. Dalyvauti Dainų šventėje – ypatinga garbė ir laimė, todėl viso pasaulio lietuviai choristai, šokėjai, muzikantai šventei ruošiasi labai kruopščiai ir atsakingai.

Praėjęs šeštadienis (kovo 2 d.) ,,Kibirkštėlės“ šokėjams buvo labai svarbus – Joniškio kultūros centre vyko Lietuvos dainų šventės šokių dienos peržiūra. Peržiūroje dalyvavo mūsų gimnazijos moksleiviai, šokantys šokių studijos ,,Kibirkštėlė“ jaunuolių grupėje. Kartu su jais šioje grupėje šoka ir Mato Slančiausko progimnazijos mokinukai – būsimieji gimnazistai. Be jaunuolių, renginyje dar pasirodė ,,Kibirkštėlės“ jaunučių ir jaunių grupės, moterų kolektyvas ,,Kibirkštys“ bei senjorų šokių kolektyvas ,,Jievaras“. Šokėjų pasirodymus stebėjo gausus žiūrovų būrys, bei kompetentinga vertinimo komisija: Živilė Adomaitienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro mėgėjų meno skyriaus choreografijos specialistė, Jolanta Tendienė – Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė choreografijos mokytoja ekspertė, Ramunė Zelbienė – Mažeikių choreografijos mokyklos direktorės pavaduotoja choreografijos mokytoja ekspertė ir Romualdas Laugalis – Šiaulių miesto ,,Didždvario“ gimnazijos ir ,,Jovaro“ progimnazijos mokytojas – ekspertas.

Peržiūroje ,,Kibirkštėlės“ jaunuolių grupė pašoko tris šokius ir sulaukė labai palankių vertinimų – komisijos nariai džiaugėsi gražiai atliktais šokiais, tvarkingais šokėjų kostiumais ir aukšta scenine kultūra, išsakė daug šiltų pagyrimo žodžių kolektyvams bei jų vadovei, ir, žinoma,  sulaukė kvietimo dalyvauti Lietuvos dainų šventėje. Bet pats didžiausias įvertinimas buvo žiūrovų reakcija – plojimai, kurie prasidėdavo šokėjams vos žengus pirmuosius šokio žingsnelius ir netilo iki šokio pabaigos. O sušokus finalinį šokį, salė tiesiog sprogo nuo aplodismentų ir emocijų – žiūrovai atsistoję plojo, ir plojo, ir plojo, ir atrodė, kad tiems plojimams galo nebus. Šokėjai tikrai nusipelnė ir tokių plojimų, ir puikių komisijos atsiliepimų – visi šoko tiesiog nuostabiai! Mokykla tikrai gali didžiuotis, turėdama tokio aukšto meninio lygio šokių kolektyvą!

Kaip visada tariame ačiū šokėjų tėveliams - už pagalbą, palaikymą ir kolektyvo tikslų supratimą. Esame labai dėkingi Joniškio kultūros centro komandai, o ypač choreografei Sigmai Jonušienei už puikų renginio organizavimą, dėmesingumą ir rūpinimąsi. Atskira padėka Adelei Marijai Paulavičiūtei, buvusiai mūsų mokyklos mokinei ir ,,Kibirkštėlės“ šokėjai, dabar LMTA Klaipėdos fakulteto šokio katedros II-o kurso studentei – už neįkainojamą  pagalbą repeticijų ir peržiūros metu. 

Jau dabar nekantriai laukiame liepos, kai kartu su viso pasaulio lietuviais amžių tiltais sugužėsime į sostinę ir kursime vienybės stebuklą. Suksimės bendrame šokio sūkury, kai ne tik kūnai juda bendru vieningu ritmu; kai į bendrą ritmą susilieja tūkstančių širdžių plakimas, kurio nuščiuvusi klausosi visa gamta, kurį girdi net kosmosas - kad giria žaliuotų, kad visa Lietuva dainuotų!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos