Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2019  m. vidurkis

2020 m. IV ketvirčio vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis

(paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Direktorius

1

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1214

2

1255

Skyriaus vedėjas

1

*

1

*

Mokytojas

45

1048

45

1257

Psichologas

1

*

1

*

Soc.pedagogas

1

*

1

*

Bibliotekininkas

1

*

1

*

Profesijos patarėjas

1

*

0

0

Inform.techn.specialistas

1

*

0

0

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

1

*

Vyr.buhalteris

1

*

1

*

Buhalteris

1

*

1

*

Raštvedys-sekretorius

1

*

1

*

Vairuotojas

1

*

1

*

Vyr.virėjas

1

*

1

*

Virėjas

4

583

4

629

Šildymo įrenginių meistras

1

*

1

*

Laborantas

2

558

1

*

Elektrikas

1

*

1

*

Darbininkas

2

555

2

607

Valytojas

7

555

7

607

* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).

 

Atnaujinta: 2021-01-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.