Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2020  m. vidurkis

2021 m. IV ketvirčio vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis

(paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Direktorius

1

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1239

1,5

1855

Skyriaus vedėjas

1

*

1

*

Mokytojas

41

1189

38

1390

Psichologas

1

*

1

*

Soc.pedagogas

1

*

1

*

Bibliotekininkas

1

*

1

*

Profesijos patarėjas

0

0

0

0

Inform.techn.specialistas

0

0

0

0

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

1

*

Vyr.buhalteris

1

*

1

*

Buhalteris

1

*

1

*

Raštvedys-sekretorius

1

*

1

*

Vairuotojas

1

*

1

*

Vyr.virėjas

1

*

1

*

Virėjas

4

629

4

797

Šildymo įrenginių meistras

1

*

1

*

Laborantas

1

*

1

*

Elektrikas

1

*

1

*

Darbininkas

2

610

2

642

Valytojas

7

610

7

642

* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).

 

Atnaujinta: 2022-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30