Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2021  m. vidurkis

2022 m. vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis

(paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Direktorius

1

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

1855

1,5

2221

Mokytojas

38

1390

38

1647

Psichologas

1

*

1

*

Soc.pedagogas

1

*

1

*

Bibliotekininkas

1

*

1

*

Profesijos patarėjas

0

0

0

0

Inform.techn.specialistas

0

0

0

0

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

*

1

*

Vyr.buhalteris

1

*

1

*

Buhalteris

1

*

1

*

Raštvedys-sekretorius

1

*

1

*

Vairuotojas

1

*

1

*

Vyr.virėjas

1

*

1

*

Virėjas

4

629

4

905

Šildymo įrenginių meistras

1

*

1

*

Laborantas

1

*

1

*

Elektrikas

1

*

1

*

Darbininkas

2

642

2

730

Valytojas

7

642

7

730

* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).

 

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30