Garbės galerija

Jaunystėj žydime,
Jaunystėj vystame,
Prie saulės židinio
Tik mirksnį švysterim.

Pečiais ir sąžine
Griūtis atlaikome,
Ir viskas amžina,
Ir viskas laikina...

                   A.Miškinis

 

Joniškio „Aušros“ gimnazija- viena žymiausių Šiaurės Lietuvos mokyklų. Ją baigė daug garsių Lietuvoje žmonių. Jų ir mūsų visų, besimokiusių ar baigusių šią gimnaziją, prisiminimai jau sugulė atminties lentynose, bet žmonės- buvę auklėtiniai- vis tebegrįžta į savo mokyklą, tyliai, be šventinio šurmulio, bet neužmiršę, jog būtent čia jie mokėsi stebtis š pažinimo šviesą, iš čia išėjo į pasaulį ir dabar parneša viską, ką padarė per savo gyvenimą- ilgesnį ar trumpesnį,- prabėgusį baigus mokyklą.

Dvi gimnazijos auklėtinės - Giedrė Lastauskienė ir Taurė Zastarskytė - padovanojo joniškiečių draugijos „Sidabra“, veikiančios Vilniuje, narių portretus. Tokia buvo mūsų Garbės galerijos pradžia. Kita ekspozicijos dalis - gimnazijos sumanyta.

Viliamės, jog mūsų dabartyje visada gyvena praeitis, jog mūsų gimnazija yra ir bus panaši į didelės šeimos, tautos sodą, iš kurio išeinama į pasaulį, o po to vėl sugrįžtama į namų tvirtybę. Norime būti panašūs į namus, kuriuose saugomos laike nesibaigiančios vertybės ir visa atmintis. Fotografijų ekspozicijoje supažindindami su šias žmonėmis, tikimės primenantys amžinąsias vertybes: pareigą ir atsakomybę, kasdienį padorumą ir meilę žmogui, sąžinę ir darbštumą.

  Išėjimą visada lydi sugrįžimas. 

I dalis – inicijuota buvusių gimnazijos mokinių

1. Dr. Giedrė Lastauskienė (Jankevičiūtė) – chemikė, išradimų autorė, apdovanota Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos sidabro medaliu. Joniškiečių draugijos „Sidabra“ prezidentė, Joniškio miesto garbės pilietė, Joniškio „Aušros“ gimnazijos Garbės galerijos pradininkė.

2. Genovaitė Taurė Zastarskytė – 1948 m. tremtinė, inžinierė, mokytojo Juozo Vainausko darbų saugotoja ir tyrėja, Joniškio „Aušros“ gimnazijos Garbės galerijos pradininkė.

3. Irena Grakauskienė (Bugytė) – gydytoja stomatologė, ilgametė Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos direktorė, nusipelniusi sveikatos apsaugos darbuotoja. Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu.

4. Prof. Juozas Galkus – dailininkas grafikas, plakatistas. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Lietuvos valstybine premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija. Joniškio miesto garbės pilietis.

5. Prof. Algimantas Lopas (1927–2010) – choro dirigentas, pianistas, pedagogas. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos garbės narys. Joniškio miesto garbės pilietis.

6. Sofija Jonaitytė – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos solistė, sukūrusi daugiau kaip 40 vaidmenų. Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Teatro ir kino fondo prie Lietuvos teatro sąjungos Kristoforo prizu už geriausią 1998 m. vaidmenį, Kultūros ministerijos prizu. Joniškio miesto garbės pilietė.

7. Dana Rutkutė (1922–2019) – aktorė, radijo ir televizijos diktorė, teatrologė. Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Teatro ir kino fondo prie Lietuvos teatro sąjungos Kristoforo prizu.

8. Jonas Algirdas Antanaitis (1921–2018) – inžinierius, ateitininkas, buvęs studentų Ateitininkų sąjungos pirmininkas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, pasipriešinimo organizacijų dalyvis, politinis kalinys, Lietuvos Respublikos Seimo narys. Apdovanotas Vyčio kryžiaus V laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

9. Marija Teresė Rožanskaitė (1933–2007) – dailininkė. Apdovanota Lietuvos dailininkų sąjungos aukso ženkliuku, Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi.

10. Prof. habil. dr. Mindaugas Strukčinskas (1925–2013) – agronomas, botanikas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, vėliau narys emeritas, nusipelnęs mokslo veikėjas.

11. Manigirdas Žiedas (1935–2013) – pedagogas, tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

12. Doc. dr. Zita Bareikytė – krepšininkė, 1968 m. olimpinė čempionė, filologė, Vilniaus universiteto anglų kalbos dėstytoja, vertėja.

13. Anicetas Bagdonas (1927–2012) – Lietuvos nusipelnęs inžinierius, buvęs kaimo statybos ministras. Apdovanotas trimis ordinais ir dviem medaliais.

14. Prof. dr. Jonas Vytautas Bruveris – muzikologas, pedagogas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

15. Povilas Mataitis – režisierius, choro dirigentas, pedagogas, Lietuvių folkloro teatro įkūrėjas ir vadovas, vienas iš folklorinių ansamblių sąjūdžio pradininkų, nusipelnęs meno veikėjas. Lietuvos valstybinės premijos ir Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu. Joniškio miesto garbės pilietis.

16. Danutė Gurauskienė (Kerelytė) (1925–2017) – gydytoja stomatologė.

17. Doc. dr. Stasys Liučvaitis (1934–2012) – istorikas, sociologas, pirmasis joniškiečių draugijos „Sidabra“ prezidentas. Apdovanotas Sausio 13­osios atminimo medaliu.

18. Prof. dr. (HP) Kastytis Juozas Dundulis – inžinierius geologas, ilgametis Vilniaus universiteto Hidrologijos ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas.

19. Danutė Labanauskienė (Petkevičiūtė) – literatūros istorikė, vertėja, Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narė. Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu.

20. Algimantas Vincentas Raudonikis – kompozitorius, nusipelnęs meno veikėjas, liaudies artistas, Jono Švedo, Stasio Šimkaus, choreografijos, Broniaus Jonušo konkursų premijų laureatas. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija. Joniškio miesto garbės pilietis.

21. Doc. dr. Daina Kazimira Galvydytė – geografė. Apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

22. Danutė Garunkštienė (Adomaitytė) – akušerė ginekologė, Vilniaus krašto mokslinės akušerių ginekologų draugijos sekretorė, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų gydytojų sąjungos komiteto narė, gydytojų etikos komisijos narė.

23. Jonas Algimantas Paužolis – pulkininkas, vienas iš Lietuvos atsargos karininkų sąjungos atkūrėjų. Apdovanotas Sausio 13­osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

24. Romualdas Malinauskas – majoras, vienas iš Lietuvos atsargos karininkų sąjungos atkūrėjų. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Sausio 13­osios atminimo medaliu.

II dalis – inicijuota Joniškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenės

1. Dr. Algis Samulionis (1936–1994) – literatūros ir teatro istorijos tyrėjas.

2. Juozas Kisielius (1949–1991) – teatro ir kino aktorius, Lietuvos nusipelnęs artistas.

3. Steponas Kazimieraitis (1933–1995) – dailininkas vitražistas.

4. Prof. dr. Kostas Korsakas (1909–1986) – literatūros kritikas, rašytojas, vertėjas, akademikas, ilgametis Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktorius.

5. Aspazija Daina Zieduonė Surgailienė (1928–2011) – dailininkė grafikė.

6. Doc. dr. Algimantas Karpus (1931–2011) – fizikas, vadovėlių autorius, Lietuvos nusipelnęs dėstytojas.

7. Jonas Avyžius (1922–1999) – rašytojas, Lietuvos valstybinės premijos laureatas. Lietuvos Respublikos Seimo narys. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

8. Dr. Evaldas Gečiauskas (1935–2008) – matematikas, mokslo istorikas, lietuvybės gaivintojas Rytų Lietuvoje.

9. Juozas Macevičius (1928–2011) – poetas, vertėjas, gimnazijos himno teksto autorius.

10. Juozas Šalkauskas – diktorius, žurnalistas, skaitovas, renginių vedėjas, fotografas. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, LTOK olimpine žvaigžde, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sporto garbės kryžiumi. Joniškio miesto garbės pilietis.

11. Gediminas Samulionis – pedagogas, redaktorius, ilgametis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aparato Dokumentų redakcijos vedėjas. Apdovanotas Joniškio rajono savivaldybės administracijos Padėkos ženklu.

12. Doc. dr. Stasys Šimaitis – inžinierius, pedagogas, filosofas, istorikas.

13. Dr. Vincas Vytautas Jonaitis – medicinos mokslų daktaras, aukščiausios kategorijos gydytojas terapeutas.

14. Dr. Pranas Misius (1929–2013) – geologas, mineralogas, paleontologas.

15. Rita Urnėžiūtė – žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausioji redaktorė.

16. Dr. Aušra Kaikarytė (1976–2016) – kalbininkė, Joniškio šnektų tyrėja.

17. Juozas Vilčiauskas (Joseph Vilcha, 1923–2014) – statybos inžinierius, verslininkas.

18. Leonas Karaliūnas – sporto organizatorius, kraštotyrininkas, pirmojo Lietuvoje krepšinio muziejaus įkūrėjas. Apdovanotas Joniškio rajono savivaldybės administracijos Padėkos ženklu, Mykolo Arkangelo statulėle. Joniškio miesto garbės pilietis.

19. Gediminas Zabarauskas – inžinierius hidrotechnikas, UAB „Joniškio hidrostatyba“ generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, nusipelnęs melioratorius. Apdovanotas Joniškio rajono savivaldybės administracijos Padėkos ženklu.

20. Nijolė Variakojienė (Lataitytė) – Panevėžio regiono įmonių grupės „Alvas Group“ bendraturtė, Lietuvos metų verslininkė (2014).

21. Prof. habil. dr. Alfonsas Algis Mitrikas – sociologas, ekonomistas.

22. Prof. habil. dr. Stanislovas Štaras – radioelektronikos inžinierius, Lietuvos valstybinės premijos ir Lietuvos mokslo premijos laureatas.

23. Irena Melinienė (1930–2012) – ilgametė Joniškio I vid. mokyklos, vėliau Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokytoja.

24. Laima Tamulytė (Stončė) – dainininkė (Mama Rock’n’Roll), laidų vedėja, renginių organizatorė.

25. Izolina Lingienė (Vaičiulytė) – Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė, Šiaulių kamerinio choro „Bičiuliai“ prezidentė. Apdovanota Gabrielės Petkevičaitės­Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, Šv. Kazimiero ordino garbės medaliu už kultūrinę veiklą.

26. Irena Nagisetti (Gulbinaitė) – JAV neraiškios logikos (fuzzy) Fordo kompanijos vadovė, pasaulinės svarbos mokslinių konferencijų organizatorė.

27. Darius Jurgaitis – keliautojas, verslininkas, UAB „Efektyvus šildymo centras“ vadovas.

28. Mindaugas Ancevičius – aktorius, bardas, Sauliaus Mykolaičio premijos laureatas.

29. Henrikas Mikalkėnas – IĮ pramogų centro „Žilvinas“ vadovas.

30. Nerijus Klimas – gydytojas anesteziologas, VŠĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas.

31. Marijona Butvilienė (Stasaitytė) – nusipelniusi provizorė. Joniškio miesto garbės pilietė.

32. Simonas Bendžius – žurnalistas, laidų vedėjas. Apdovanotas LRT „Auksinės bitės“ statulėle.

33. Audra Budreckienė (Bagdonavičiūtė) – UAB „Miltinuko receptas“ direktorė.

34. Gytis Skirmantas – gydytojas chirurgas, muzikos festivalių Jakiškių dvare organizatorius, Joniškio kultūros centro grupės „Septem band“ vokalistas.

35. dr. Dainius Butvilas – gydytojas reabilitologas, akupunktūros specialistas, Dainiaus Butvilo klinikos vadovas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos lektorius.

36. Edvardas Kubilius – žurnalistas, laidų vedėjas. Du kartus apdovanotas LRT „Auksinės bitės“ statulėle.

37. Prof. habil. dr. Vytautas Bareikis (1937–1995) – fizikas, Lietuvos valstybinės premijos ir Lietuvos mokslo premijos laureatas.

38. Gytis Laskovas – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius.

39. Eglė Ancevičiūtė – aktorė, dainų autorė.

40. Vilija Paleckaitė – Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė.

41. Vaida Kavaliauskaitė – aktorė.

42. Egidijus Godliauskas – dailininkas, tapytojas.

43. Povilas Gavorka – kompiuterinės grafikos menininkas, tapytojas.

44. Prof. habil. dr. Simas Karaliūnas (1936–2015) – kalbininkas baltistas ir sociolingvistas, Lietuvos mokslo premijos laureatas.

45. Sigitas Prancuitis – dailininkas, tapytojas, grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

46. Kristupas Petraitis – Lietuvos konkūrų čempionatų dalyvis ir nugalėtojas raitelių grupėje.

47. Matas Petraitis – daugkartinis konkūrų čempionas jaunučių, jaunių ir jaunimo raitelių grupėje.

48. Justas Petrulis – dizaineris, sukūręs Lietuvos 100­mečiui trijų Baltijos valstybių monetą, tarptautinio konkurso nugalėtojas.

49. Audra Žukaitytė – ilgametė Oskaro Koršunovo teatro užsienio reikalų vadybininkė, tarptautinio teatrų festivalio „Sirenos“ meno vadovė.

50. Joana Gelažytė – menininkė.

51. Gediminas Petkus – ornitologas.

52. Jolita Vaitkutė – menininkė.

53. Algirdas Butkus – AB „Šiaulių bankas“ valdybos pirmininkas.

54. Prof. habil. dr. Juozas Kulys – biochemikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Apdovanotas Lietuvos valstybine premija, Baltijos asamblėjos mokslo premija, Lietuvos mokslo premija.

55. Rūta Bilkštytė – ekonomistė, mokesčių ekspertė, kompanijos „Fideksperta“ steigėja.

56. Kristina Žebrauskaitė (Šileikienė) – kamerinės muzikos ansamblio „4TANGO“ įkūrėja ir vadovė, muzikos mokytoja, švietimo konsultantė, Lietuvos muzikų sąjungos narė.

57. Liudas Jonaitis – pedagogas, ilgametis Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius. Nuo 2019 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys. Apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklu. Joniškio miesto garbės pilietis.

58. Stefa Strakšienė (Šerkšniova) – sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių gaminių tradicinė amatininkė, pieno apdorojimo ir perdirbimo puoselėtoja, tradicinių amatų meistrė.

59. Meilė Zaleckienė (Skirmantaitė) – kultūros paveldo puoselėtoja, verslininkė.

60. Jonas Ivanauskas – poetas, vertėjas.

61. Martynas (Martinijonas) Kliausius (Kliausevičius)­Tautvydas (1911–1946) – Lietuvos partizanas, vienas iškiliausių Tėvynės laisvės gynėjų, Kęstučio apygardos Genio (vėliau pervardintos į Kunigaikščio Žvelgaičio) rinktinės įkūrėjas ir vadas. Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.

62. Rūta Vyšniauskienė (Činčytė, Rūta Vyšnia) – filologė, etnomuzikologė, alternatyvaus meno atstovė, rašytoja.

63. Juozas Dundulis (1908–2001) – Joniškio I vid. mokyklos mokytojas. 1939 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio medaliu. Joniškio miesto garbės pilietis.

64. Dr. Kazys Ambrasas (1931–1989) – literatūros kritikas, redaktorius.

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest