gototopgototop
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Pasaulinė žemės diena - kovo 20-oji
Penktadienis, 20 Kovas 2020

Skaityti toliau...
Kovo mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Trečiadienis, 02 Kovas 2016 15:33

Joniškio „Aušros“ gimnazija

KOVO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2015-2016 m.m.

Renginys

Laikas

Atsakingas

 1. Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
  1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.
  2.  Metodinė taryba.
  3. VGK veikla.
   
     

1.1,1Klasių auklėtojų pasitarimas. Klasių auklėtojų I pusmečio ( I- II ketvirčių) planų įvykdymo analizė.

1.1.2.Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų.

1.1.3.Pagalbos mokiniui tvarkos aprašo pristatymas.

Derinama

I.Jakienė

V.Bartašienė

G.Mikulėnas

     

1.2.1.Posėdis dėl mokinių mokymosi krūvio, individualių ugdymo planų koregavimo.

03 mėn.

V.Mačiulienė

G.Poliakas

     

1.3.1.Mokytojų pasitarimas.

2-4 sav.

Administracija

     

2.1.VGK posėdis: spec. poreikių mokiniai, tyrimų ( mokinių sveikata ir mokymosi ir laisvalaikio planavimas pristatymas).

2.2.Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1.Streso įveikimas prieš abitūros egzaminus ( 4 kl.)

03 mėn.

Tartis asmeniškai

VGK grupė, V.Mingailienė, J.Čepulytė

J.Čepulytė

     

2.1. Tyrimo „Mokinių sveikata“ pristatymas.

2.2.Tyrimo „Mokinių mokymosi ir laisvalaikio pusiausvyra- laisvalaikio planavimas“ pristatymas.

2.3.Klasių valandėlių efektyvumas.

2.4.1-2 kl. mokinių lūkesčių ir realios situacijos analizės pristatymas.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

V.Mingalienė VGK

J.Čepulytė, VGK

V.Bartašienė, VGK

A.Žilinskienė

     

2.1.Teisinių žinių konkursas ( rajono etapas).

2.2.Lietuvių kalbos savaitė ( atskiras planas)

2.3.Koncertas, skirtas Žemės dienai bei savaitei „Be patyčių“ Joniškio KC „Šitą žemę man likimas dovanojo“.

2.4. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ ( atskiras planas)

2.5. Rengimasis protų mūšiui „Žymūs kraštiečiai“( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“ ir KKC).

2.6.Pilietiškumo pamoka- susitikimas su LR Seimo nariais G.Steponavičiumi ir E. Masiuliu.

2.7.Pilietiškumo pamoka „Misija Sibiras 2015“- susitikimas su LR Seimo nariu P.Saudargu ir ekspedicijos dalyvių grupe.

2.8. Dalyvavimas konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ II etape Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre.

Derinama

9-15d.

17d.17 val.

14-20d.

03 mėn.

03-08d.

03-14d.9.50.- 10.35 val.

03-30d.

E.Mikalajūnienė

Lietuvių kalbos mokytojai

V.Židonienė

V.Bartašienė

B.Jurgaitytė, P.Petraitis, S.Jonušienė, R.Ambroževičienė

VGK, Seniūnų taryba

G.Motiejuitė, V.BArtašienė

Direktorius

V.Bartašienė

V.Mingailienė

 1. Sportinė veikla.
 2. UKC veikla.
 3. Individualios konsultacijos.
 4. Informacinio centro- bibliotekos  veikla.
 5. MOBIS sistemos diegimas.
 6. Projektinė veikla.
 7. Kultūrinė, pažintinė, meninė, sportinė veikla- projektas „ Olimpiniai metai gimnazijoje“-  OLIMPINĖ SKULPTŪRA ( iš žmonių).
 8. Kultūrinė, pažintinė, sportinė veikla- projektas „Olimpiniai metai gimnazijoje“- tinklinio varžybos Nepriklausomybės taurei laimėti- 1-4 kl.( komanda 6-8 žmonės).
 9. Tarptautinio projekto Nord Plus Junior „Skatink. Motyvuok. Bendradarbiauk“ partnerių viešnagė Joniškio „Aušros“ gimnazijoje.
 10. Kūrybinių darbų rašymas, kalbos projektiniai darbai ( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“)-„Kodėl žmogui svarbu prisiminti tai, ko jau nėra“ ( Samulionių šeimai atminti).
 11. Dalyvavimas tarptautiniame programos „eTWINNING“ profesinės raidos kontaktiniame partnerių paieškos seminare ( matematikos projektams rašyti).
   

3.1.Velykinis tritaškių, baudų konkursas.

03 mėn.

 E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

     
 

Individualiai

S.Stulginskienė

     

6.2.Parodos:

Žymūs kraštiečiai

Kalbininkai

S.Kymantaitei- Čiurlionienei-130

G.Petkevičaitei- Bitei- 155

M.Martinaičiui-80

03 mėn.

 D.Petrikienė, N.Ramonienė

S.Stulginskienė

     

6.1.Lietuvių kalbos ir literatūros ( gimtosios) įskaitos organizavimas ir vykdymas 4 kl.

6.2.Menų BE peržiūra.

6.3.Užsienio kalbos ( anglų k.) VBE kalbėjimo dalies organizavimas ir vykdymas.

6.4.Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.

6.5.Išvyka į Skaistgirio gimnaziją komandinių matematikos varžybų apdovanojimui.

Pagal grafiką

17d.

3 sav.

V.Mačiulienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė

V.Mačiulienė, V.Židonienė

A.Žilinskienė

Matematikos mokytojai

A.Žilinskienė

D.Petrošiūtė

     
 

Derinama

03-10d.

02-29/03-04 d.

03 mėn.

03-31 iki 04-03d.

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

Klasių auklėtojai

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

1-4 kl. auklėtojai

V.Mingailienė

J.Bulzgienė, J.Čepulytė

V.Židonienė, V.Sutnikas

J.Bulzgienė, J.Čepulytė

V.Bartašienė

Lietuvių kalbos mokytojai

D.Petrošiūtė

9.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, dokumentų rengimas.

   

9.1.  Strateginio plano projekto derinimas savivaldos institucijose ( Seniūnų taryboje, Gimnazijos taryboje), pasiūlymų teikimas.

9.2. Besiatestuojančių mokytojų dokumentų analizė, pamokų stebėjimas ( V.Hussein)

9.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos įgyvendinimas ( Ugdymo planas 2015-2017 m. I.9.-49.8).

9.4. Klasių valandėlės 1-4 kl.: tematika, mokinių lankomumas, ugdomieji tikslai ( kl. valandėlių lankymas).

9.5.Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas. Modulių gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams stebėjimas. Pagalbos teikimas mokiniui pamokoje. Išmokimo ir mokinių mokėjimo mokytis stebėjimas.

9.6.Profesinio orientavimo ir švietimo informacinės pagalbos teikimas ( Ugdymo planas 2015-2017 m. I.9.- 49.6.).

9.7. E.dienyno priežiūra: atsiskaitomieji darbai, pavadavimai, namų mokymas.

9.8. KELTO informacijos ir duomenų, susijusių su BE, priežiūra ir tvarkymas.

9.9. Etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimas- integravimas į mokomuosius dalykus ( Ugdymo planas 2015-2016 m. I.9.- 49.7.).

9.10.Dienyno pildymo analizė- „Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašo“ laikymasis.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

03 mėn.

A.Žilinskienė,

V.Bartašienė, L.Karkliuvienė

V.Židonienė, V.Mačiulienė

J.Bulzgienė, V.Bartašienė

V.Bartašienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė

V.Mačiulienė

V.Mačiulienė

V.Židonienė

A.Žilinskienė

10.Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas.

   

10.1. Rengimasis vidaus veiklos kokybės įsivertinimo giluminiam tyrimui 2.4.2. srities „Mokėjimas mokytis“ ( respondentų anketavimas3

02 mėn.

V.Bartašienė, darbo grupė

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.