gototopgototop
Rugpjūčio - rugsėjo mėn renginių planas
Pirmadienis, 31 Rugpjūtis 2020

Skaityti toliau...
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Metų gimnazisto nuostatai PDF Spausdinti El. paštas
Penktadienis, 05 Gegužė 2017 10:23

                      PATVIRTINTA

                                                                        Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus

                                                         2016 m. spalio 14 d. įsakymu Nr.          

                                          

JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA

Metų gimnazisto(-ės) rinkimų nuostatai

 1. Bendrosios nuostatos
 1. Metų gimnazisto (-ės) rinkimų nuostatai (toliau – nuostatai) aprašo kasmetinių geriausio gimnazisto (-ės) Joniškio „Aušros“ gimnazijoje (toliau – Gimnazijoje) procedūras.
 2. Metų gimnazisto rinkimų tikslas – puoselėti mokinių vidinę kultūrą, kaip universalią Gimnazijos bendruomenės vertybę, siekiant mokinio asmenybės brandos.
 3. Metų gimnazisto rinkimų uždaviniai:
 4.  įvertinti mokinių akademinius ir neakademinius pasiekimus bei išskirtines asmenines savybes;
 5.  skatinti mokinių lyderystės, atsakomybės, pasididžiavimo savo Gimnazija jausmus.
 6. Rinkimų organizavimas ir geriausių mokinių apdovanojimas siejamas su Gimnazijos įvaizdžio formavimu ir tradicijų puoselėjimu.
 7. Rinkimai organizuojami kiekvienais metais nuo spalio 15 d. iki gegužės 20 d.
 1. Vertinimo kriterijai
 1. Vertinami bendrieji kriterijai:
 2.  pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 8 ir ne daugiau kaip 2 mokomieji dalykai įvertinti 7 balais.
 3.  dalyvavimas rajoniniuose (šalies, tarptautiniuose) konkursuose, olimpiadose, laimėjimai juose;
 4.  dalyvavimas neformaliojo ugdymo būreliuose Gimnazijoje ir už jos ribų;
 5.  iniciatyvos, įtakojusios klasės, Gimnazijos gyvenimą;
 6.  dalyvavimas visuomeninėse organizacijose;
 7.  socialinė, savanorystės veikla;
 8.  dalyvavimas projektuose;
 9.  išskirtiniai asmeniniai gebėjimai (kuria eiles, muziką, programuoja ir pan.);
 10.  pagyrimai (fiksuoti oficialiuose dokumentuose);
 11. nuobaudos (fiksuotos oficialiuose dokumentuose);
 12. žalingi įpročiai (fiksuoti atvejai);
 1. Rinkimų organizavimas
 1. Rinkimai  organizuojami keliais etapais:
 2.  I etapas (paskutinė spalio savaitė).  Paskelbiama apie Metų gimnazisto rinkimus (kriterijai, nuostatos) Gimnazijos internetinėje svetainėje;
 3.  Direktoriaus įsakymu sudaroma rinkimų organizavimo ir vykdymo komisija (po vieną atstovą iš 1- 4 gimnazijos klasių ir vienas narys iš gimnazijos administracijos);
 4.  II etapas (gegužės mėn. II savaitė).  Kandidatus, kurie gali būti verti Metų gimnazisto vardo, renka:
  1. Klasių mokiniai ir  auklėtojai (iki gegužės 10 d.) siūlo tinkamiausius kandidatus vertus Metų gimnazisto vardo ;
  2. Iki gegužės 15 d. komisija patikrina, ar siūlomi kandidatai atitinka išvardintus Metų gimnazisto kriterijus  ir organizuoja balsavimą;
  3. kiekviena klasių grupė balsuoja už pasirinktą vieną iš  komisijos patvirtintų kandidatų, įmesdami biuletenį į balsavimo dėžę;
  4. balsavimo metu išrenkama po vieną atstovą iš kiekvienos klasių grupės. Skaičiavimo komisijos nariai rašo protokolą, pasirašo už duomenų tikrumą. Esant vienodam balsų skaičiui pirmumą lems gimnazijos administracijos nuomonė apie kandidatą.
  5.  III etapas.  Metų gimnazistai (1 – 3 klasių) paskelbiami paskutinę mokslo metų savaitę, apdovanojami Padėkos raštais ir atminimo dovanomis. Metų gimnazistas – abiturientas paskelbiamas ir apdovanojamas atestatų įteikimo ceremonijos metu.
 1. Baigiamosios nuostatos
 1. Metų gimnazisto vardas ir apdovanojimas skiriamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 2. Asmenų, apdovanotų premija, apskaita tvarkoma Gimnazijos nustatyta tvarka.

...................................

 

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.