gototopgototop
„Vėl visi kaip paukščiai suskridome čia...“
Ketvirtadienis, 14 Vasaris 2019

Skaityti toliau...
Smiginio varžybos
Ketvirtadienis, 14 Vasaris 2019

Skaityti toliau...
Išvyka į parodą „Studijos 2019“
Ketvirtadienis, 14 Vasaris 2019

Skaityti toliau...
Pusiaužiemio žygis
Pirmadienis, 11 Vasaris 2019

Skaityti toliau...
Zonos nugalėtojai
Pirmadienis, 04 Vasaris 2019

Skaityti toliau...
Direktoriaus įsakymas dėl padėkų
Pirmadienis, 04 Vasaris 2019

Skaityti toliau...
Darbo vietos PDF Spausdinti El. paštas

2017- 08-22  gimnazijos tinklalapyje ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje skelbiama informacija apie laisvą skyriaus vedėjo ugdymui darbo vietą

Konkursas Joniškio ,,Aušros” gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėjo ugdymui pareigoms                           0,75 etato

Skelbiamas atviras konkursas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įstaigų fondo lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Joniškio ,,Aušros” gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: S. Goeso g. 2, Joniškis, kodas – 290565040

Skyriaus vedėjas ugdymui:

Pareigybės pavadinimas: Suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėjas

Darbo krūvis: 0,75 etato

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos vadybinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Koeficientas – 4,85 – 8,89.

 

              1. Darbo pobūdis: skyriaus vedėjo ugdymui veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai, pareigybės aprašas, pareigų pasiskirstymas. Skyriaus vedėjas ugdymui turi sugebėti organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, incijuoti mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų ugdymo veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

             2. Bendrieji reikalavimai pretendentams:

             2.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu;

             2.2. lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618) reikalavimus. 

              3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

              3.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;

              3.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;

              3.3. teisės aktais nustatytos vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos;

              3.4. gebėjimas išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir vyriausybės nutarimai;

              3.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti mokyklos skyriaus ugdomąją veiklą, vertinti ir analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;             

              3.6. turėti ne žemesnį kaip B1  užsienio (Europos Sąjungos) kalbos mokėjimo lygį;

              3.7. gebėjimas dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą, pareigingumas, kūrybiškumas, nepriekaištinga profesinė reputacija.

              4. Privalumai:

              4.1. baigtos edukologijos magistrantūros studijos arba vadybinė kategorija;

              4.2. vadovaujančio darbo patirtis suaugusiųjų formalaus ugdymo srityje;

              4.3. būti įsisavinus Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ir mokėti jomis naudotis;

                   

               5. Pretendentas privalo pateikti:

               5.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

               5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

               5.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (us) ir šių dokumentų kopijas;

               5.4. gyvenimo aprašymą;

               5.5. užpildytą pretendento anketą;  

               5.6. darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

               5.7. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalvimams.

               Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

               Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

               Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo iki

2017- 09-05 12.00 val.

               Atranka – 2017 m. rugsėjo 7 d.  15.00 val

               Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. 8 686  43 582.

               Direktorius                                                                                         Vidmantas Sutnikas    

               2017 m. rugpjūčio 22d.

 


 

2017-08-17 gimnazijos tinklapyje ir darbo biržos tinklapyje skelbiama informacija apie laisvą informacinių technologijų mokytojo darbo vietą

 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytoja (-s)
Pareigybės pavadinimas: informacinių technologijų  mokytoja (-s).
Darbo krūvis – nepilnas darbo krūvis
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos , pedagoginio darbo stažo ir turimo darbo krūvio. Koeficientai – 3,18 – 4,47. Orientacinis pamokų skaičius – 3.

 

Darbo pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.
Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
    *prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
    *asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    *išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    *pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
    *gyvenimo aprašymą.

 

Taip pat galima pateikti:
    *motyvacinį laišką;

 

    *rekomendaciją (as) iš buvusių darboviečių.

 

Pageidavimas:

 

    *darbo suaugusiųjų formalaus mokymo patirtis;

 

    *mokėjimas bent vienos iš pagrindinių ES kalbų;

 

    *mokytojo metodininko arba eksperto kvalifikacinė kategorija;

 

    *magistro laipsnis.
Dokumentai priimami
14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 7.30 iki 15.30 val. (Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. rugpjūčio 17 d., pabaiga - 2017 m. rugpjūčio 30 d.).

 

Pretendentų atranka vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val. Atrankos būdas – pokalbis.

 

Dokumentus siųsti:

 

     *el. paštu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai (apie dokumentų gavimą išsiunčiamas patvirtinimas el. paštu);

 

      *registruotu laišku;

 

      *pristatyti asmeniškai adresu; S. Goeso g. 2, ,,Aušros“ gimnazija, II a., 208 kab.

 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 

Informacija teikiama adresu: s. Goeso g. 2, Joniškis; tel. 8 686 43 582 (direktorius);                                                 8 606  74 874 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui); el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
    

 

 2017-08-17 gimnazijos tinklapyje ir darbo biržos tinklapyje skelbiama informacija apie laisvą istorijos mokytojo darbo vietą

 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytoja (-s)
Pareigybės pavadinimas: istorijos  mokytoja (-s).
Darbo krūvis – nepilnas darbo krūvis
Darbo sutarties rūšis: terminuota.

 

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos , pedagoginio darbo stažo ir turimo darbo krūvio. Koeficientai – 3,18 – 4,47. Orientacinis pamokų skaičius – 8.

 

Darbo pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.
Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
    *prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
    *asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    *išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    *pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
    *gyvenimo aprašymą.

 

Taip pat galima pateikti:
    *motyvacinį laišką;

 

    *rekomendaciją (as) iš buvusių darboviečių.

 

Pageidavimas:

 

    *darbo suaugusiųjų formalaus mokymo patirtis;

 

    *mokėjimas bent vienos iš pagrindinių ES kalbų;

 

    *mokytojo metodininko arba eksperto kvalifikacinė kategorija;

 

    *magistro laipsnis.
Dokumentai priimami
14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 7.30 iki 15.30 val. (Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. rugpjūčio 17 d., pabaiga - 2017 m. rugpjūčio 30 d.).

 

Pretendentų atranka vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 11.00 val. Atrankos būdas – pokalbis.

 

Dokumentus siųsti:

 

     *el. paštu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai (apie dokumentų gavimą išsiunčiamas patvirtinimas el. paštu);

 

      *registruotu laišku;

 

      *pristatyti asmeniškai adresu; S. Goeso g. 2, ,,Aušros“ gimnazija, II a., 208 kab.

 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 

Informacija teikiama adresu: s. Goeso g. 2, Joniškis; tel. 8 686 43 582 (direktorius);                                                 8 606  74 874 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui); el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


2017-08-28 gimnazijos tinklapyje ir darbo biržos tinklapyje skelbiama informacija apie laisvą chemijos ir biologijos mokytojo darbo vietą

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytoja (-s)
Pareigybės pavadinimas: chemijos ir biologijos mokytoja (-s).
Darbo krūvis – nepilnas darbo krūvis. Numatomas krūvis – 4 pamokos.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos , pedagoginio darbo stažo ir turimo darbo krūvio. Koeficientas – 3,18 – 4,47.

Darbo pradžia – 2017 m. rugsėjo 12 d.
Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
    *prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
    *asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
    *išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
    *pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
    *gyvenimo aprašymą.

Taip pat galima pateikti:
    *motyvacinį laišką;

    *rekomendaciją (as) iš buvusių darboviečių.

Pageidavimas:

    *darbo suaugusiųjų formalaus mokymo patirtis;

    *mokėjimas bent vienos iš pagrindinių ES kalbų;

    *mokytojo metodininko arba eksperto kvalifikacinė kategorija;

    *magistro laipsnis.
Dokumentai priimami
14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 7.30 iki 15.30 val. (Dokumentų priėmimo pradžia 2017 m. rugpjūčio 28 d., pabaiga - 2017 m. rugsėjo 11 d. 12 val.).

Pretendentų atranka vyks 2017 m. rugsėjo 11 d. 15.00 val. Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus siųsti:

     *el. paštu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai (apie dokumentų gavimą išsiunčiamas patvirtinimas el. paštu);

      *registruotu laišku;

      *pristatyti asmeniškai adresu; S. Goeso g. 2, ,,Aušros“ gimnazija, II a., 208 kab.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Informacija teikiama adresu: s. Goeso g. 2, Joniškis; tel. 8 686 43 582 (direktorius);                                                 8 606  74 874 (direktoriaus pavaduotoja ugdymui); el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
     

    

 

    

 

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2019 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.