gototopgototop
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Pasaulinė žemės diena - kovo 20-oji
Penktadienis, 20 Kovas 2020

Skaityti toliau...
Spalio mėnesio renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Antradienis, 01 Spalis 2013 16:46

Joniškio „Aušros“ gimnazija

 

SPALIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2013-2014 m.m.

 

Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė: 1.1.1.Susirinkimas: 2013-2014 m.m. veiklos plano pristatymas. Klasių auklėtų veiklos aprašo atnaujinimas.

 

 

 

 

 

2-3 sav.

 

 

A.Nesavas

V.Bartašienė

 

 

 

 

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla.

1.2.1. Išplėstinis metodinės tarybos ir VGK  posėdis: darbas su gabiais mokiniais.

 

 

3-4 sav.

 

 

 

 

 

 

 

V.Mačiulienė

B.Krajinienė

V.Bartašienė

I.Butautienė

1.3.Mokytojų susirinkimas.

?

V.Sutnikas

 

1.4.1kl.tėvų susirinkimas: mokinių adaptacija, lietuvių kalbos ir matematikos tiriamųjų kontrolinių darbų apžvalga.

3-4 sav.

V.Sutnikas

V.Mačiulienė

V.Židonienė

A.Žilinskienė

J.Bulzgienė

1.5. Gimnazijos tarybos rinkimai (mokinių ir tėvų atstovai). 

1-2 sav.

V.Sutnikas

 

 

 

 

2.VGK veikla.

2.1.Darbo grupės su likusiais praleidinėto pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas rugsėjo mėnesį.

 

Po10d.

 

J.Bulzgienė

VGK darbo grupė

2.2. Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1.Kl.valandėlė „Pirmoji pagalba. Ūmios būsenos“

 

 

2.2.2. Susitikimas su gyd.ginekologe R. Domkuviene ( vyresnių kl.merginoms).

 

2.2.3.Kl.valandėlė „Fraktalai- būdas pažinti save“ ( tartis dėl laiko)

 

2.2.4. Kl.valandėlė „Baltoji lazdelė“ ( tartis dėl laiko).

2.3. Tyrimas „1 kl. mokinių adaptacija“

 

2.4.Tyrimas „Psichotropinių medžiagų vartojimas mokykloje“ ( rūkymo paplitimas)

 

 

Laiką derinti individualiai

 

Laikas derinamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sav.

 

V.Mingailienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Bulzgienė

3.Renginiai.

3.1. Mokytojų dienos šventė- nominacijos  mokytojams.

Mokinių savivaldos diena (4kl. veda pamokas)- kultūrinė, pažintinė, praktinė, kūrybinė saviraiškos diena (8 val.)

 

3.2. Dalyvavimas atrankoje į respublikinį istorinės dainos festivalį- konkursą „Aušta aušrelė“

10-03

 

 

 

 

 

 

10-04

Seniūnų taryba

V.Bartašienė

 

 

 

 

 

B.Jurgaitytė

 

4.Projektinė veikla.

4.1. Projekto „Veiklus jaunimas“ neformalios grupės „Stop“ kūrybinių dirbtuvių „Judėk kitaip“ ir kitų metų veiklų pristatymas gimnazijos mokiniams ( pagal atskirą grafiką klasių valandėlių metu).

 

10 mėn.

 

E.Jonušaitė

S.Jonušienė

4.2. Tarptautinio projekto Socrates Comenius „Sveika gyvensena- sveikam pasauliui“išvažiuojamasis posėdis į Lenkiją.

10.06.-

10.11.

V.Židonienė

V.Sutnikas

K.Judžentytė

5.Sportiniai renginiai.

 

 

5.1. Sveikatingumo diena- rudens krosas – kultūrinė, sportinė veikla ( 2 val.).

 

 

5.2. Tarpklasinės krepšinio varžybos ( merg.)

2 sav

 

 

 

 

10 mėn..

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

V.Mingailienė

V.Bartašienė

 

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

6.UKC renginiai.

 

 

6.1. Joniškio DB darbo rinkos diena gimnazijoje. Susitikimas su DB jaunimo darbo rinkos vyr. specialiste M.Rimdžiūte. 2kl.

 

6.2. Klasių valandėlės UKC 1kl. mokiniams: svarbiausios mano asmeninės savybės.

 

 

6.3.Ūkio šakos. Technologijų pamoka 1kl. UAB „Žilvinas“

 

6.4. Ekskursija į Joniškio verslo ir turizmo centrą. Technologijų pamoka mokantis 9kio šakų 1kl.

 

6.5.Ekskursija į ŠPRC ir Kurtuvėnus 1kl.( supažindinimas su 9kio šakomis)

 

6.6.Susitikimas su Baltic Aviation Academy komanda.4 kl. mokiniams.

 

6.7.Išvyka į LITEXPO jaunimo verslumą skatinantį renginį „Vilnius Fashion and Textile Avenue“ 4 kl.

Pagal atskirą grafiką.

 

 

Pagal atskirą grafiką.

 

 

2d.9.00val.

 

 

8d.13val.

 

 

 

10d.

 

 

 

8d.

 

 

 

18d.

 

 

S.Stulginskienė

2kl.auklėtojai

V.Bartašienė

 

 

1kl.auklėtojai

S.Stulginskienė

 

 

 

S.Stulginskienė

J.Burauskienė

 

S.Stulginskienė

J.Burauskienė

 

 

S.Stulginskienė

J.Burauskienė

 

 

S.Stulginskienė

4 kl.auklėtojai

 

 

S.Stulginskienė

4kl.auklėtojai

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

 

 

7.1. Bibliografinės pamokos ( tartis asmeniškai dėl laiko)

7.2. Parodos:

7.2.1.Tarptautinė muzikos diena

7.2.2. Policijos diena

7.2.3.Pasaulinė gyvūnų globos diena

7.2.4. Tarptautinė Mokytojų diena

7.2.5. LR Konstitucijos diena

7.3. Mirusiųjų pagerbimo popietė- eilių skaitymas.

10 mėn.

 

 

1d.

2d.

4d.

 

5d.

25d.

N.Ramonienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas ir kiti darbai, susiję su egzaminais, įskaitomis, tyrimai

 

 

8.1. E.dienyno, ugdymo planų, tvarkaraščių bei higieninių normų dermė.

10mėn.

V.Mačiulienė

8.2.Mokytojo G.Mikulėno pamokų lankymas ( mokytojo rengimasis kvalifikacijos kėlimui).

10 mėn.

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė

8.3. Ataskaitos apie brandos atestatų ir PIP pažymėjimų išdavimą 2012-2013 m. m.rengimas.

10 mėn.

V.Mačiulienė

8.4. Ataskaitos apie gimnazijoje vykdytą prevencinę veiklą bei VGK darbą rengimas.

10 mėn.

J.Bulzgienė

V.Bartašienė

8.5. Siūlymų dėl gimnazijos struktūros tobulinimo rengimas Joniškio rajono savivaldybės administracijai.

10 mėn.

Administracija

8.6. E.dienyno pildymas- neformaliojo  švietimo pildymas.

10 mėn.

V.Bartašienė

 

8.7.1 kl.pamokų lankymas: mokinių adaptacija.

10 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

87.8. 1 kl. lietuvių k. ir matematikos tiriamieji kontroliniai darbai.

1-2 sav.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

 

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.