gototopgototop
Gruodžio mėn. renginių planas
Antradienis, 03 Gruodis 2019

Skaityti toliau...
Edukacija „Kalėdaičių kepimas“
Antradienis, 03 Gruodis 2019

Skaityti toliau...
Integruotos pamokos „Aušros “ gimnazijoje
Antradienis, 03 Gruodis 2019

Skaityti toliau...
Diskusijos su moksleiviais apie sąžiningą elgesį mokykloje
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019

Skaityti toliau...
Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019

Skaityti toliau...
„Šviesos šventė“
Trečiadienis, 06 Lapkritis 2019

Skaityti toliau...
Lapkričio mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Pirmadienis, 11 Lapkritis 2013 08:08

LAPKRIČIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2012-2013 m.m.

 

Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė: 1.1.Susirinkimas. Klasių auklėtų veiklos aprašo atnaujinimas.

1.2.Tyrimo „1g kl. mokinių adaptacija“ rezultatų pristatymas.

1.3. Pokalbis „Uniformos dėvėjimas- gimnazisto garbės reikalas“

 

 

 

 

 

1-2 sav.

 

3-4 sav.

 

 

A.Nesavas

V.Bartašienė

J.Bulzgienė

A.Nesavas

V.Bartašienė

 

 

 

 

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai.

1.2.1. Metodinės tarybos pasitarimas: e. dienyno suvienodinimas, gabių vaikų  individualaus ugdymo plano formos parengimas.

 

 

2-3 sav.

 

 

 

 

 

 

 

V.Mačiulienė

B.Krajinienė

 

1.3.Mokytojų susirinkimas: naujai atėjusių mokinių adaptacija.

3-4 sav.

Administracija

 

1.4.1kl.tėvų susirinkimas: mokinių adaptacija, lietuvių kalbos ir matematikos tiriamųjų kontrolinių darbų apžvalga.

6d. 16 val.

V.Sutnikas

V.Mačiulienė

V.Židonienė

J.Bulzgienė, I.Butautienė

1.5. Tėvų tarybos posėdis: narių į gimnazijos tarybą rinkimai ( tėvų atstovai). 

4d.

V.Sutnikas

V.Židonienė

1.6.Naujos gimnazijos mokytojų atestacinės komisijos sudėties sudarymas ir tvirtinimas.

1-2 sav.

V.Mačiulienė

V.Sutnikas

1.7.Naujos gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudarymas ir tvirtinimas.

1-2 sav.

V.Bartašienė

V.Sutnikas

1.8. Rengimasis išvažiuojamajam seminarui ( lektorių paieška).

11 mėn.

V.Mačiulienė

V.Sutnikas

2.VGK veikla.

2.1.Darbo grupės su likusiais praleidinėto pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas rugsėjo mėnesį.

 

Po10d.

 

J.Bulzgienė

VGK darbo grupė

2.2. Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1.Kl.valandėlės :„Mano pusryčiai, pietūs, vakarienė“, „Alkoholis ir sveikata“.

 

2.2.2. Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ 1e kl.

 

2.3. Tyrimai:

2.3.1.Tyrimas „Psichotropinių medžiagų vartojimas mokykloje“ ( rūkymo paplitimas).

2.3.2. Tyrimas „Gabių vaikų atranka 1 kl.“.

2.3.3. Tyrimas „Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklose už gimnazijos ribų“.

2.3.4. Tyrimas „Mokinių sveikata“.

2.3.5. Rengimasis tyrimui „Mokymosi kokybė“

 

 

Laiką derinti individualiai

 

1-3 sav.

 

 

 

2-3 sav.

 

 

1-4 sav.

 

1-2 sav.

 

 

1-4 sav.

 

1-4 kl.

 

V.Mingailienė

 

 

 

V.Mingailienė

K.Martinaitienė

 

 

J.Bulzgienė

 

 

I.Butautienė

 

V.Bartašienė

 

 

V.Mingailienė

 

VGK su vidaus įsivertinimo grupe,

G.Mikulėnas

3.Renginiai.

3.1. Jaunųjų matematikų komandinės varžybos.

3.2. Gimnazijos vardadienio renginiai:

3.2.1.Buvusio gimnazijos mokinio Mindaugo Ancevičiaus koncertai.

3.2.2.Virvės traukimo varžybos Mokinių prezidento taurei laimėti.

 

 

 

 

3.2.3. Mokinių aktyvistų susitikimas- popietė „Mes“ su Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos bei Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokiniais ( klasių atstovai).

 

 

3.3.Šv.Liucijos dienos šventė.

 

3.4.Jaunųjų matematikų konkursas S. Šalkauskio gimnazijoje Šiauliuose ( komanda mokinių).

 

4 sav.

 

 

 

18-19d.

 

 

20-21d.

14 val.

 

 

 

 

22d.15 val.

 

 

 

 

 

 

 

12-13d.?

 

7d.

Matematikos mokytojai

A.Žilinskienė

 

 

V.Bartašienė

 

 

R.Briedis- Mokinių prezidentas

Kūno kultūros mokytojai

S.Jonušienė, P/Petraitis, V.Mingailienė,

 

Seniūnų taryba

V.Bartašienė

S.Jonušienė

P.Petraitis

B.Jurgaitytė

K.Judžentytė

 

 

G.Vilčiauskienė

 

Matematikos mokytojai

A.Žilinskienė

4.Projektinė veikla.

4.1. Išvažiuojamasis kvalifikacijos seminaras Maltoje.

 

1 sav.

 

K.Motiejuitis

4.2. Partnerių paieškos išvažiuojamasis vizitas į Švediją ( Nord Plus)

1 sav.

V.Židonienė

5.Sportiniai renginiai.

 

 

5.1. Tarpklasinės krepšinio varžybos (bern.).

5.2. Smiginio varžybos.

1- 2 sav

 

3-4 sav.

 

Ž.Mačiūnas

 

E.Poliakienė

6.UKC renginiai.

 

 

6.1.Išvyka į  Joniškio DB

 

 

 

 

 

 

 

6.2.KTU paskaita „Nanotechnologijos ir nanodariniai “. KTU studijų programų pristatymas .

 

3.3. Dalyvavimas VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Anglų filologijos katedros rašinio anglų kalba konkurse, skirto VDU 25-mečiui „I have a dream...“

 

 

5d. 12 val.

 

8d.12 val.

 

 

15d.12 val.

 

 

15d.12 val.

 

 

 

 

1-4 kl.( iki sausio mėn.)

S.Stulginskienė

4a kl. R.Petraitienė

S.Stulginskienė

2e kl.R.Dantienė

 

2d kl.D.Petrošiūtė

S.Stulginskienė

 

Žvilė Rutkūnienė ( KTU)

S.Stulginskienė

 

 

 

S.Stulginskienė

Anglų kalbos mokytojos

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

 

 

7.1. Bibliografinės pamokos ( tartis asmeniškai dėl laiko)

7.2.Dainų popietė :„Pasaulinė jaunimo diena“

7.3. Parodos:

7.3.1. L.Gutauskui- 75

7.3.2. A. Kamiu -100

7.3.3. Pasaulinė jaunimo diena

7.3.4.K.Binkiui- 120

7.3.5.Latvijos Nepriklausomybės diena

7.3.6. V. Palčinskaitei - 65

7.3.7. S. Lagerlfel - 155

7.3.8. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

11 mėn.

 

10d.

 

 

6d.

7d.

10d.

16d.

18d.

 

20d.

20d.

25-29d.

N.Ramonienė

 

S.Stulginskienė

 

 

S.Stulginskienė

N.Ramonienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas ir kiti darbai, susiję su egzaminais, įskaitomis, tyrimai

 

 

8.1. E.dienyno pildymas.

11 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

8.2.Mokytojo G.Mikulėno, I.Jakienės  pamokų lankymas ( rengimasis kvalifikacijos kėlimui).

11 mėn.

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė

V.Židonienė

8.3. Pamokų stebėsena: mokymuisi padedantis vertinimas.

11 mėn.

Administracija

8.4.Tvarkaraščio koregavimas.

1 sav.

V.Mačiulienė

8.5.Ataskaitos apie brandos atestatų ir PIP pažymėjimų išdavimą rengimas.

11 mėn.

V.Mačiulienė

8.6. E.dienyno pildymas- klasių auklėtojų grafų pildymas ( darbas su klase, klasių veiklos)..

11 mėn.

V.Bartašienė

 

8.7.Namų mokymo stebėsena.

11 mėn.

V.Mačiulienė

 

 

 

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2019 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.