gototopgototop
Rugpjūčio - rugsėjo mėn renginių planas
Pirmadienis, 31 Rugpjūtis 2020

Skaityti toliau...
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Lapkričio mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Pirmadienis, 11 Lapkritis 2013 08:08

LAPKRIČIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2012-2013 m.m.

 

Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė: 1.1.Susirinkimas. Klasių auklėtų veiklos aprašo atnaujinimas.

1.2.Tyrimo „1g kl. mokinių adaptacija“ rezultatų pristatymas.

1.3. Pokalbis „Uniformos dėvėjimas- gimnazisto garbės reikalas“

 

 

 

 

 

1-2 sav.

 

3-4 sav.

 

 

A.Nesavas

V.Bartašienė

J.Bulzgienė

A.Nesavas

V.Bartašienė

 

 

 

 

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai.

1.2.1. Metodinės tarybos pasitarimas: e. dienyno suvienodinimas, gabių vaikų  individualaus ugdymo plano formos parengimas.

 

 

2-3 sav.

 

 

 

 

 

 

 

V.Mačiulienė

B.Krajinienė

 

1.3.Mokytojų susirinkimas: naujai atėjusių mokinių adaptacija.

3-4 sav.

Administracija

 

1.4.1kl.tėvų susirinkimas: mokinių adaptacija, lietuvių kalbos ir matematikos tiriamųjų kontrolinių darbų apžvalga.

6d. 16 val.

V.Sutnikas

V.Mačiulienė

V.Židonienė

J.Bulzgienė, I.Butautienė

1.5. Tėvų tarybos posėdis: narių į gimnazijos tarybą rinkimai ( tėvų atstovai). 

4d.

V.Sutnikas

V.Židonienė

1.6.Naujos gimnazijos mokytojų atestacinės komisijos sudėties sudarymas ir tvirtinimas.

1-2 sav.

V.Mačiulienė

V.Sutnikas

1.7.Naujos gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudarymas ir tvirtinimas.

1-2 sav.

V.Bartašienė

V.Sutnikas

1.8. Rengimasis išvažiuojamajam seminarui ( lektorių paieška).

11 mėn.

V.Mačiulienė

V.Sutnikas

2.VGK veikla.

2.1.Darbo grupės su likusiais praleidinėto pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas rugsėjo mėnesį.

 

Po10d.

 

J.Bulzgienė

VGK darbo grupė

2.2. Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1.Kl.valandėlės :„Mano pusryčiai, pietūs, vakarienė“, „Alkoholis ir sveikata“.

 

2.2.2. Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ 1e kl.

 

2.3. Tyrimai:

2.3.1.Tyrimas „Psichotropinių medžiagų vartojimas mokykloje“ ( rūkymo paplitimas).

2.3.2. Tyrimas „Gabių vaikų atranka 1 kl.“.

2.3.3. Tyrimas „Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklose už gimnazijos ribų“.

2.3.4. Tyrimas „Mokinių sveikata“.

2.3.5. Rengimasis tyrimui „Mokymosi kokybė“

 

 

Laiką derinti individualiai

 

1-3 sav.

 

 

 

2-3 sav.

 

 

1-4 sav.

 

1-2 sav.

 

 

1-4 sav.

 

1-4 kl.

 

V.Mingailienė

 

 

 

V.Mingailienė

K.Martinaitienė

 

 

J.Bulzgienė

 

 

I.Butautienė

 

V.Bartašienė

 

 

V.Mingailienė

 

VGK su vidaus įsivertinimo grupe,

G.Mikulėnas

3.Renginiai.

3.1. Jaunųjų matematikų komandinės varžybos.

3.2. Gimnazijos vardadienio renginiai:

3.2.1.Buvusio gimnazijos mokinio Mindaugo Ancevičiaus koncertai.

3.2.2.Virvės traukimo varžybos Mokinių prezidento taurei laimėti.

 

 

 

 

3.2.3. Mokinių aktyvistų susitikimas- popietė „Mes“ su Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos bei Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokiniais ( klasių atstovai).

 

 

3.3.Šv.Liucijos dienos šventė.

 

3.4.Jaunųjų matematikų konkursas S. Šalkauskio gimnazijoje Šiauliuose ( komanda mokinių).

 

4 sav.

 

 

 

18-19d.

 

 

20-21d.

14 val.

 

 

 

 

22d.15 val.

 

 

 

 

 

 

 

12-13d.?

 

7d.

Matematikos mokytojai

A.Žilinskienė

 

 

V.Bartašienė

 

 

R.Briedis- Mokinių prezidentas

Kūno kultūros mokytojai

S.Jonušienė, P/Petraitis, V.Mingailienė,

 

Seniūnų taryba

V.Bartašienė

S.Jonušienė

P.Petraitis

B.Jurgaitytė

K.Judžentytė

 

 

G.Vilčiauskienė

 

Matematikos mokytojai

A.Žilinskienė

4.Projektinė veikla.

4.1. Išvažiuojamasis kvalifikacijos seminaras Maltoje.

 

1 sav.

 

K.Motiejuitis

4.2. Partnerių paieškos išvažiuojamasis vizitas į Švediją ( Nord Plus)

1 sav.

V.Židonienė

5.Sportiniai renginiai.

 

 

5.1. Tarpklasinės krepšinio varžybos (bern.).

5.2. Smiginio varžybos.

1- 2 sav

 

3-4 sav.

 

Ž.Mačiūnas

 

E.Poliakienė

6.UKC renginiai.

 

 

6.1.Išvyka į  Joniškio DB

 

 

 

 

 

 

 

6.2.KTU paskaita „Nanotechnologijos ir nanodariniai “. KTU studijų programų pristatymas .

 

3.3. Dalyvavimas VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Anglų filologijos katedros rašinio anglų kalba konkurse, skirto VDU 25-mečiui „I have a dream...“

 

 

5d. 12 val.

 

8d.12 val.

 

 

15d.12 val.

 

 

15d.12 val.

 

 

 

 

1-4 kl.( iki sausio mėn.)

S.Stulginskienė

4a kl. R.Petraitienė

S.Stulginskienė

2e kl.R.Dantienė

 

2d kl.D.Petrošiūtė

S.Stulginskienė

 

Žvilė Rutkūnienė ( KTU)

S.Stulginskienė

 

 

 

S.Stulginskienė

Anglų kalbos mokytojos

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

 

 

7.1. Bibliografinės pamokos ( tartis asmeniškai dėl laiko)

7.2.Dainų popietė :„Pasaulinė jaunimo diena“

7.3. Parodos:

7.3.1. L.Gutauskui- 75

7.3.2. A. Kamiu -100

7.3.3. Pasaulinė jaunimo diena

7.3.4.K.Binkiui- 120

7.3.5.Latvijos Nepriklausomybės diena

7.3.6. V. Palčinskaitei - 65

7.3.7. S. Lagerlfel - 155

7.3.8. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

11 mėn.

 

10d.

 

 

6d.

7d.

10d.

16d.

18d.

 

20d.

20d.

25-29d.

N.Ramonienė

 

S.Stulginskienė

 

 

S.Stulginskienė

N.Ramonienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas ir kiti darbai, susiję su egzaminais, įskaitomis, tyrimai

 

 

8.1. E.dienyno pildymas.

11 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

8.2.Mokytojo G.Mikulėno, I.Jakienės  pamokų lankymas ( rengimasis kvalifikacijos kėlimui).

11 mėn.

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė

V.Židonienė

8.3. Pamokų stebėsena: mokymuisi padedantis vertinimas.

11 mėn.

Administracija

8.4.Tvarkaraščio koregavimas.

1 sav.

V.Mačiulienė

8.5.Ataskaitos apie brandos atestatų ir PIP pažymėjimų išdavimą rengimas.

11 mėn.

V.Mačiulienė

8.6. E.dienyno pildymas- klasių auklėtojų grafų pildymas ( darbas su klase, klasių veiklos)..

11 mėn.

V.Bartašienė

 

8.7.Namų mokymo stebėsena.

11 mėn.

V.Mačiulienė

 

 

 

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.