gototopgototop
Joniškio „Aušros“ gimnazijos parko atidarymo šventė
Ketvirtadienis, 17 Spalis 2019

Skaityti toliau...
Konkursas – akcija „Sveikatos fiesta 2019“
Ketvirtadienis, 17 Spalis 2019

Skaityti toliau...
Atidarytas atnaujintas gimnazijos stadionas
Ketvirtadienis, 17 Spalis 2019

Skaityti toliau...
Erasmus dienos gimnazijoje
Trečiadienis, 16 Spalis 2019

Skaityti toliau...
Atidaryta 4-oji Garbės galerijos dalis
Penktadienis, 04 Spalis 2019

Skaityti toliau...
Spalio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 02 Spalis 2019

Skaityti toliau...

JONIŠKIO ,,AUŠROS‘‘ GIMNAZIJOS GARBĖS GALERIJOS NARIAI

 

1. G. Lastauskienė — chemikė, mokslų daktarė, apdovanota Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimų

parodos sidabro medaliu, joniškiečių draugijos ,,Sidabra‘‘ vadovė.

2.G. Zastarskytė — 1948m. baigė 4 gimnazijos klases. Tais pačiais metais buvo ištremta į Sibirą.

3.M. Strukčinskas — profesorius, habilituotas biologijos mokslų daktaras,Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas,nusipelnęs mokslo veikėjas.

4.J. Galkus — dailininkas – grafikas,profesorius, nusipelnęs meno veikėjas,apdovanotas Respublikine premija ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

5.D. Labanauskienė – Petkevičiūtė — Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narė,apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

6.S. Jonaitytė — Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos solistė, apdovanota Teatro sąjungos Kristoforo prizu už geriausią 1998m. vaidmenį, Kultūros ministerijos prizu, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.

7.D. Garunkštienė – Adomaitytė — gydytoja akušerė – ginekologė, Vilniaus krašto mokslinės akušerių – ginekologų draugijos skretorė, VUL SK gydytojų sąjungos komiteto narė, gydytojų etikos komisijos narė.

8.A. Lopas — muzikas, profesorius, apdovanotas Lietuvos TSR AT Prezidiumo garbės raštais, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

9.J.A. Paužuolis — pulkininkas, vienas iš Lietuvos atsargos karininkų sąjungos veiklos atkūrėjų, vadovavo pirmajam, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kariniam paradui Arkikatedros aikštėje, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo, Lietuvos kariuomenės savanorių medaliais, pasižymėjimo ženklais ( ,,Už nuopelnus‘‘).

10.I. Grakauskienė– Bugytė — gydytoja stomatologė, ilgametė Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos direktorė, nusipelniusi sveikatos apsaugos darbuotoja, apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

11.S. Liučvaitis — docentas, mokslų daktaras, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, pirmasis joniškiečių draugijos „Sidabra‘‘ pirmininkas.

12.A. Bagdonas — Lietuvos nusipelnęs inžinierius, buvęs kaimo statybos ministras,, apdovanota 3 ordinais ir 2 medaliais.

13.R. Malinauskas — majoras, vienas iš Lietuvos atsargos karininkų sąjungos veiklos atkūrėjų, apdovanotas medaliu „Už nuopelnus“, „Lietuvos atsargos karininkų sąjungos“, „Lietuvos atsargos karininkų sąjungos 2-ojo laipsnio“, „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių“, „Sausio 13-osios atminimo“ medaliais.

14.K.J. Dundulis — profesorius, mokslų daktaras,atlikęs habilitacijos procedūrą, VU hidrologijos ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas.

15.P. Mataitis — režisierius, dirigentas, pedagogas, Lietuvių folkloro teatro įkūrėjas, ir vadovas, folklorinių ansamblių sąjūdžio pirmininkas, nusipelnęs meno veikėjas,Valstybinės premijos laureatas, apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio medaliu, Joniškio garbės pilietis.

16.J.A. Antanaitis — inžinierius, buvęs studentų Ateitininkų sąjungos pirmininkas, pasipriešinimo organizacijų dalyvis, Lietuvos seimo narys, apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu.

17.M.T. Rožanskaitė — dailininkė, apdovanota Lietuvos dailininkųsąjungos aukso ženkliuku, Vytauti Didžiojo ordino Riterio kryžiumi.

18.A.V.Raudonikis — kompozitorius, nusipelnęs meno veikėjas, liaudies artistas, Joniškio garbės pilietis, Kultūros ministerijos, J. Švedo, S. Šimkaus, choreografijos premijų laureatas, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

19.D.K. Galvydytė — docentė, geogfafijos mokslų daktarė, apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino Riterio Kryžiaus ordinu.

20.M. Žiedas — pedagogas, tautodailininkas, Tautodailininkų sąjungos narys.

21.J. Šalkauskas — LRT diktorius, fotomenininkas, renginių vedėjas.

22.A. Surgailienė — dailininkė grafikė.

23.D. Rutkutė — TV diktorė, aktorė.

24.A. Karpus — fizikos mokslų daktaras.

25.R. Urniežiūtė — žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausioji redaktorė.

26.K. Korsakas — profesorius, akademikas, literatūros kritikas, rašytojas.

27.S. Šimaitis — technologijos mokslų daktaras, ŠU filosofijos ir antropologijos katedros Docentas.

28.J. Bruveris — muzikologas.

29.D. Kerelytė – Gurauskienė — 1941m.abiturientė, medikė stomatologė.

30.G. Samulionis — Vyriausybės dokumentų redakcijos vedėjas.

31.S. Kazimieraitis — dailininkas vitražistas.

32.J. Macevičius — poetas, mokyklos dainos teksto autorius.

33.V. Jonaitis — medicinos mokslų daktaras.

34.J. Avyžius — rašytojas.

35.Z. Bareikytė — krepšininkė, 1968m. olimpinė čempionė.

36.E. Gečiauskas — fizikos – matematikos mokslų daktaras, aktyvus lietuvybės gaivintojas Rytų Lietuvoje.

37.J. Kisielius — aktorius.

38.A. Samulionis — literatūros ir teatro tyrinėtojas, kritikas, habilituotas filologijos mokslų daktaras.


39.V. Ališauskas — 35 metus – Joniškio 2 vid. mokyklos direktorius.

40. K. Ambrasas — literatūros tyrinėtojas, kritikas, filologijos mokslų kandidatas.

41. K. Bačionis   — garbės kraštotyrininkas.

42. V. Bareikis — fizikas, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas

43. E. Bartkevičius — aukščiausios kvalifikacinės kategorijos gydytojas traumatologas ortopedas.

44.P. Bertulis   —       nusipelnęs inžinierius.

45. S. Buožis    — inžinierius hidrotechnikas,docentas, Lietuvos karininkas.

46. K. Butautis — Lietuvos karininkas.

47.G. Butkutė – Čepkauskienė — dainininkė, solistė.

48. R.A.Čepinskaitė — technikos mokslų daktarė.

49. J. Dundulis — DLk Gedimino 5 laipsnio ordino kavalierius, Joniškio garbės pilietis.

50. S. Dundulis — nūusipelnęs agronomas.

51.I. Fišeris — spalvotosios fotografijos Lietuvos spaudoje vienas pradininkų.

52. R. Gabrėnaitė — dailininkė, knygų apipavidalintoja.

53. K. Gaputis — Lietuvos karininkas, profesionalus inžinierius.

54. E. Gaputytė — skulptorė, tapytoja.

55. J. Gedvila — kunigas, politinis kalinys, apdovanotas Sausio 13 medaliu, 5 laipsnio Ldk Gedimino ordinu.

56. P. Grėbliauskas   — mokytojas, skulptorius mėgėjas, šachmatininkas.

57. F. Grunskis — elektrotechnikas, žurnalistas.

58. J. Ivanauskas — poetas.

59. J. Janišauskaitė — nusipelniusi mokytoja, vadovėlio 4kl. ,,Gimtasis žodis‘‘ autorė.

60. A. Jasutis — rašytojas.

61. L. Jonaitis — pedagogas, visuomenės veikėjas.

62. V.V. Jonaitis — aukščiausios kategorijos gydytojas terapeutas.

63. K. Jonkus — mokytojas, Lietuvos karininkas.

64.L. Karaliūnas — sporto organizatorius, kraštotyrininkas, pirmojo šalyje Krepšinio muziejaus įkūrėjas.

65.S. Karaliūnas — kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, apdovanotas Lietuvos mokslo premija.

66. M. Katiliūtė — dailininkė grafikė.

67. V. Klovas — miškų ūkio inžinierius, nusipelnęs respublikos žurnalistas.

68. V. Lataitis — Lietuvos kariūnas, mokytojas.

69. I. Lazdinis — miškų ūkio inžinierius, valstybės veikėjas, gamtos mokslų daktaras.

70.B. Leveika — karys savanoris, 1998m. suteiktas kapitono laipsnis.

71. E. Levinskas — pedagogas, vertėjas.

72. J. Lukšytė – Januškienė — partizanė, 1991m. jai suteiktas kario savanorio statusas.

73. V. Mykolaitis — fizikas, fizikos –matematikos mokslų daktaras.

74. A. A. Mitrikas — soocialinių mokslų habilituotas daktaras.

75.A. J. Motuzas — biomedicinos mokslų habilituotas daktaras.

76. A. Navickas — ekonomikos mokslų daktaras.

77. S. Norbutas — mokytojas, prozos, poezijos kūrinių autorius.

78. V. Norkūnas — fizikas, fizikos – matematikos mokslų daktaras.

79. N. Palėjytė — solistė, pedagogė.

80. L. Petrietytė — chemikė, chemijos mokslų daktarė.

81. S. Prancuitis — dailininkas.

82. K. Preikštas — architektas, aktorius, dailininkas.

83. N. Šeibokienė – Jatulytė  — dailininkė, knygų iliustratorė.

84. I. Šimkuvienė   — ilgametė Joniškio 1 vid. mokyklos direktorė, Respublikos nusipelniusi

Mokytoja.

85. A. Šlančiauskas — inžinierius mechanikas, profesorius, technikos mokslų daktaras.

86. J. Vainauskas — Lietuvos karininkas, politinis kalinys,apdovanotas Ldk Gedimino 1 laipsnio ordinu.

87.V. Vaitekūnas   — kraštotyrininkas, muziejininkas.

88. A. Vaitiekūnienė — literatūros tyrinėtoja, profesorė, humanitarinių mokslų habil. daktarė.

89. J. A. Valatka   — automobilių transporto eksploatacijos inžinierius, apdovanotas Ldk Gedimino ordino 1 laipsnio medaliu.

90. G. Zabarauskas   — Respublikos nusipelnęs melioratorius.

91. A. Zubras – Zemribas   — žurnalistas, visuomenės veikėjas.

92.   A. Žukauskas — profesorius, technikos mokslų daktaras, Rusijos Gamtos bei Niujorko mokslų akademijų narys, apdovanotas Ldk Gedimino 4 lapisnio ordinu.

 


„Visa, kas negrįžtamai pasitraukia,— laikas ir žmonės— nusidažo ypatingomis spalvomis“.
J. Aistis

Garbės galerijos tęsinys
Joniškio „Aušros“ gimnazijai — 95

1. Nijolė Variakojienė — Panevėžio regiono įmonių grupės „Alvas Group“ bendrasavininkė, 2014m. Lietuvos metų verslininkė.
2. Algis Mitrikas — sociologas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.
3. Stasys Štaras — radioelektronikos profesorius, habilituotas daktaras, 1978m. apdovanotas Lietuvos Valstybine premija, 1997m. — Lietuvos mokslo premija.
4. Irena Melinienė — Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokytoja.
5. Gediminas Zabarauskas — inžinierius hidrotechnikos, UAB „Joniškio hidrostatyba“
generalinis direktorius — valdybos pirmininkas.
6. Laima Tamulytė — renginių organizatorė, dainininkė, laidų vedėja, Mama Rock‘n
Roll.
7. Pranas Misius — geologijos mineralogijos mokslų daktaras.
8. Izolina Lingienė — Šiaulių Kamerinio choro „Bičiuliai“ prezidentė, K. Donelaičio draugijos Šiaulių skyriaus pirmininkė, 2013m. apdovanota G. Petkevičaitės- Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, 2014m. — šv. Kazimiero ordino garbės medaliu už kultūrinę veiklą.
9. Irena Nagisetti — JAV neraiškios logikos (fuzzy) Fordo kompanijos vadovė, pasaulinės svarbos mokslinių konferencijų organizatorė.

10. Darius Jurgaitis — keliautojas, verslininkas, UAB „Efektyvus šildymo centras“ vadovas.
11. Mindaugas Ancevičius — jaunosios kartos bardas, 2015m. apdovanotas S. Mykolaičio premija. Aktorius, dainų autorius, atlikėjas, Kauno Valstybinio lėlių teatro aktorius.
12. Henrikas Mikalkėnas — IĮ pramogų centro „Žilvinas“ vadovas.
13. Nerijus Klimas — gydytojas anesteziologas, VŠĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės
reanimacijos skyriaus vedėjas.
14. Marijona Butvilienė — 1989m. — Joniškio Garbės pilietė, 1981m. — Lietuvos Respublikos nusipelniusi provizorė.
15. Simonas Bendžius — LRT žinių vedėjas, 2015m. už kūrybiškumą apdovanotas LRT „oskaru“ — „Bitinuko“ statulėle.
16. Audra Budreckienė — UAB „Miltinukas“ direktorė.
17. Gytis Skirmantas — Joniškio centrinės ligoninės gydytojas chirurgas, Muzikos festivalių Jakiškių dvare organizatorius.
18. Dainius Butvilas — fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas, akupunktūros specialistas, Medicinos mokslų daktaras, LSMU Medicinos akademijos lektorius.
19. Leonas Karaliūnas — Joniškio savivaldybės vyriausiasis specialistas sporto klausimais, Krepšinio muziejaus įkūrėjas.
20. Edvardas Kubilius — LRT žinių vedėjas, 2012m. už kūrybiškumą apdovanotas LRT „oskaru“ — „Bitinuko“ statulėle.
21. Juozas Vilčiauskas — buvęs Joniškio gimnazijos mokinys, gimnazijos rėmėjas.

 

 

 

Šis mūsų sudarytas sąrašas nėra galutinis, užbaigtas. Tikimės jį tęsti, tikimės sulaukti buvusių gimnazijos auklėtinių pagalbos, patarimų, komentarų.Sudarėme jį, vadovaudamiesi mūsų gimnazijos „Garbės galerijos nuostatais“.

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2019 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.