gototopgototop
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Pasaulinė žemės diena - kovo 20-oji
Penktadienis, 20 Kovas 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėnesio renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Penktadienis, 02 Gegužė 2014 07:10

GEGUŽĖS  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2013-2014 m.m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

   

1.1. Mokytojų tarybos posėdis:

-„Pamokos uždavinio ir vertinimo pamokoje kokybė“;

-Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo pristatymas. II sritis „Ugdymas ir mokymasis“.

  

2-3 sav.

Administracija ir

Metodinė taryba

J. Bulzgienė

I. Butautienė

G. Mikulėnas

1.2. Mokytojo pareigybės aprašo rengimas.

05mėn.

                                                               V. Mačiulienė

B. Krajinienė

Metodinė taryba

1.3.Metodinių grupių pasitarimai.

kartą per sav.  

Metodinių grupių pirmininkai

1.4. Administracijos pasitarimai

kartą per sav.

V. Sutnikas

1.5. Ugdymo plano 2014-2015 m. m. koregavimas.

05 mėn.

Darbo grupė

1.6. Klasių auklėtojų pasitarimai (dėl paskutinio skambučio, mokslo metų užbaigimo ir kt.).

pagal poreikį

A. Nesavas

     

2.VGK veikla.

   

2.1.Darbo grupės su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti gimnaziją moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas balandžio mėnesį.

Po 10 d.

J. Bulzgienė

VGK darbo grupė

2.2. Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1. Prevencinė paskaita apie kvaišalų ir palaidumo žalą 1g klasėms (kun. Robertas Gedvydas Skrinskas).

2.2.2. Klasės valandėlė „Lytiniu keliu plintančios ligos“.

2.2.3. Konferencija Jaunimas žengia sveikatos ritmu“ KC.

2.2.4. Konferencija „Už gyvybę ir sveiką gyvenimą“ Žagarės gimnazijoje.

2.2.5. Akcija „Ar verta?“, skirta Pasaulinei dienai be Tabako paminėti.

6 d.

Tartis individualiai

15 d.

22 d.

29 d.

J. Bulzgienė

V. Mingailienė

Klasių auklėtojai

V. Mingailienė

V. Mingailienė

V. Mingailienė

J. Bulzgienė

V. Mingailienė

Klasių auklėtojai

     

3.Renginiai.

   

3.1. "Joniškio šauniausieji" (Joniškio mokyklų koncertas) prie Joniškio KC.

01 d.

B. Jurgaitytė

S. Jonušienė

3.2. Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „DAINŲ DAINELĖ“ IV etapas (respublikinis).

03 d.

B. Jurgaitytė

3.3. Konferencija „Meninio ugdymo problemos ir perspektyvos šiuolaikinėje mokykloje“.

14 d.

B. Jurgaitytė

3.4. Rusų kalbos būrelio koncertas „Su daina per gyvenimą“.

15 d.

K. Martinaitienė

3.5. Šokių festivalis M. Slančiausko progimnazijoje.

17 d.

B. Jurgaitytė

S. Jonušienė

3.6. Pasidalinimas gerąja darbo patirtimi „Mokymo aplinkoje metodai ir jų pritaikymas Joniškio rajono kraštovaizdyje".  Telmologinis Mūšos tyrelio draustinis, Žagarės gamtinis takas (išvyka).

23 d.

G. Motiejuitė

K. Motiejuitis

V. Ramonas

3.7. Paskutinio skambučio šventė.

29 d.

3-4g kl.auklėtojai

B. Jurgaitytė

S. Jonušienė

3.8. Rengimasis mokslo metų baigimo šventei birželio 6 d.

05 mėn.

B. Jurgaitytė

S. Jonušienė

P. Petraitis

3.9. Neformalios jaunimo grupės „Stop“ projekto „Judėk kitaip“ seminarai-pristatymai Kriukų pagrindinėje ir Skaistgirio vidurinėje mokyklose

Laikas derinamas

S. Jonušienė

3.10. Gatvės muzikos diena.

17 d.

P.Petraitis

3.11. Comenius daugiašalio projekto „Sveika gyvensena- sveikam pasauliui“ partnerių vizitas Italijoje.

26-30d.

V. Židonienė

V. Sutnikas

A. Žilinskienė

L. Karkliuvienė

3.12. Projektas "Integruotos jaunimo politikos plėtra". Atvirų jaunimo centrų/atvirų jaunimo erdvių vizitas.

20-21 d. d.

J. Bulzgienė

     

4.Sportiniai renginiai.

   
     
     
     

5. UKC renginiai.

   

5.1.  1 g klasių val. UKC. Profesijų aplankų analizavimas, matuojamės profesiją.

06, 13 d. d.

S. Stulginskienė

Kl. auklėtojai

5.2.  2 g klasių individualių ugdymo planų tikrinimas, klaidų ištaisymas.

Iki 05-05

S. Stulginskienė

2 g kl. auklėtojai

5.3. 3 g klasių mokiniams ir auklėtojams instruktažas apie karjeros dieną. Išsiskirstome mokinių grupes.

09 d., 12 val.

S. Stulginskienė

3 g kl. auklėtojai

5.4. 3 g klasių mokiniams karjeros diena

,,Į gyvenimą‘‘. Išeiname į 9 objektus.

12 d. 13 val.

S. Stulginskienė

5.5. 2-3 g klasių mokiniams  susitikimas su KASP 6 rinktinės 606 kuopos savanoriais kariais. Ginkluotė.

16 d., 12 val.

S. Stulginskienė

5.6. Mandagiausio  Joniškio ,,Aušros‘‘ gimnazisto rinkimai. Organizuoja AICI atstovė Joniškyje

A. Kazlauskaitė.

21 d., 14 val.

S. Stulginskienė

6.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

   

Literatūros parodos:

6.1. Vaikų knygos iliustratoriai.

6.2. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

6.3. Rašytojui Jonui Dovydaičiui - 100 metų.

6.4. ,,Tavo kelias į pasaulį - knyga''/naujų knygų paroda/.

6.5. Dovanotų knygų paroda.

.

N.Ramonienė

7.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas ir kiti darbai, susiję su egzaminais, įskaitomis, tyrimai

   

7.1. Elektroninio dienyno stebėsena įvairiais aspektais.

05mėn.

V. Mačiulienė

A. Žilinskienė

V. Židonienė

7.2. Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas ir grupių sudarymas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

1-2 sav.

Anglų k. mokytojos

V. Židonienė

V. Mačiulienė

7.3.Mokinių ugdymosi poreikių tyrimas ir 3 g klasių grupių sudarymas.

05 mėn.

V. Mačiulienė

7.4.Tvarkaraščių 4g klasių mokiniams sudarymas 2014-2015 m. m.

05 mėn.

V. Mačiulienė

K. Motiejuitis

7.5. Menų ir technologijų MBE vykdymas.

20 d.

V. Mačiulienė

A. Žilinskienė

Menų ir technologijų mokytojai

7.6.Pamokų pasiskirstymo projekto 2013-2014 m.m. rengimas.

05 mėn.

Administracija

7.7.Mokytojų veiklos įsivertinimas numatant tobulinimosi kryptis (asmeninių pedagoginės veiklos  formų pildymas).

05 mėn.

(iki 06-02)

V.Židonienė

A.Žilinskienė

7.8.Pamokų stebėjimas. IT priemonių naudojimas pamokose.

05 mėn.

A. Žilinskienė

V. Židonienė

V. Mačiulienė

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.