gototopgototop
Rugpjūčio - rugsėjo mėn renginių planas
Pirmadienis, 31 Rugpjūtis 2020

Skaityti toliau...
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Birželio, liepos, rugpjūčio mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Pirmadienis, 16 Birželis 2014 12:41

Joniškio „Aušros“ gimnazija

BIRŽELIO, LIEPOS, RUGPJŪČIO  MĖNESIŲ RENGINIŲ PLANAS

2013-2014 m.m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

   

1.1. Mokytojų pasitarimas:

-dėl 1 ir 3 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir pratęsto darbo;

 

Birželio mėn.

2-3 sav.

Administracija

1.2. Mokytojo pareigybės aprašo rengimas.

Birželio mėn.

                                                            V. Mačiulienė

B. Krajinienė

Metodinė taryba

1.4. Administracijos pasitarimai

kartą per sav.

V. Sutnikas

1.5. Ugdymo plano 2014-2015 m. m. koregavimas.

Birželio mėn.

Darbo grupė

1.6. Mokytojų tarybos posėdis:

-mokinių kėlimas į aukštesnę klasę po pratęsto darbo;

-2014-2015 mokslo metų prioritetai, tikslai, uždaviniai;

-ugdymo plano pakeitimai 2014-2015 mokslo metams.

Rugpjūčio mėn.

Administracija

1.7. Metodinės tarybos posėdis dėl 2013-2014 m. m. veiklos apibendrinimo ir 2014-2015m. m. veiklos planavimo.

Rugpjūčio mėn.

V. Mačiulienė

B. Krajinienė

Metodinė taryba

1.8. Būsimų 1 g klasių tėvų susirinkimas.

Birželio mėn.

Administracija

2.Brandos egzaminai, dokumentų ir ataskaitų rengimas, VGK veikla.

   

2.1 Pagrindinės sesijos valstybiniai ir mokykliniai brandos egzaminai mūsų gimnazijoje:

-lietuvių kalbos ir literatūros MBE;

-istorijos VBE;

-informacinių technologijų VBE;

-fizikos VBE.

06-02

06-10

06-12

06-16

V. Mačiulienė

A. Žilinskienė

V. Židonienė

2.2. PUPP:

-lietuvių kalba (gimtoji) (raštu);

-matematika.

06-09

06-11

V. Mačiulienė

A. Žilinskienė

V. Židonienė

2.3. Pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas.

07-07

V. Mačiulienė

2.4. Klasės pasiekimų ataskaitos:

-II pusmečio ir metinė pažangumo lentelė (ataskaita8);

-mokslo metų kokybės ataskaita (ataskaita9);

-mokinių mokymosi apskaitos suvestinė.

Iki 06-10

Iki 08-31

Klasių auklėtojai pristato:

1-2 kl. – skyriaus vedėjai V. Židonienei;

3-4 kl.- skyriaus vedėjai  A. Žilinskienei;

Direktoriaus pavaduotojai V. Mačiulienei

2.5. Metinės veiklos programos 2014-2015 m. m. rengimas.

08 mėn. 4 sav.

V. Mačiulienė

Darbo grupė

2.6. Darbo grupės su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti gimnaziją moksleiviais posėdis: 2013/2014 m. m. lankomumo suvestinė

Po 06-10

J. Bulzgienė

VGK darbo grupė

2.7. VGK posėdis: 2013/2014 m. m. veiklos aptarimas

06-16

VGK darbo grupė

2.8. VGK veiklos aptarimas ir darbo plano sudarymas 2014/2015 m. m.

08-29

VGK darbo grupė

2.9. Gimnazijos nuostatų naujos redakcijos rengimas.

06 mėn.

A. Žilinskienė

V. Židonienė

L. Karkliuvienė

D. Petrošiūtė

     

3.Renginiai.

   

3.1. Projekto „Judėk kitaip“ baigiamasis renginys.

06-06

S. Jonušienė

3.2. Rajono meno kolektyvų koncertas „Vasarėja“

06-06

S. Jonušienė

B. Jurgaitytė

3.3. Renginys – akcija „Burbuliatorius“.

06-09

S. Jonušienė

B. Jurgaitytė

3.4. Miesto šventė. Jaunimo kultūros klubo ir dainavimo studijos ETC ir draugų koncertas.

06-28

S. Jonušienė

3.5. 2014 Lietuvos dainų šventė „Čia mano namai“, šokių diena „Sodauto“

07 – (01-06)

S. Jonušienė

3.6. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas.

06-23

V. Sutnikas

3.7. Brandos atestatų įteikimo šventė.

07-12

V. Sutnikas

4.Sportiniai renginiai.

   

4.1. Ežio Golas

06 mėn.

Ž. Mačiūnas

4.2.Jaunųjų policijos rėmėjų sąskrydis.

06 mėn.

E. Poliakienė

4.3. “Diena su kamuoliu“ – Šiaulių apskrities tinklinio varžybos.

07 mėn.

E. Poliakienė

5. UKC renginiai.

   

5.1.  Klasės val. 1-2-3 g klasių mokiniams. Susitikimas su Šiauilių teritorinės darbo biržos Joniškio darbo centro vyr.specialiste Monika Rimdžiūte. Tema ,,Mokinių įsidarbinimo galimybės vasaros atostogų metu''.

06 mėn.

S. Stulginskienė

5.2.  Aktualios informacijos abiturientams apie bendrąjį priėmimą skelbimas gimnazijos e.puslapyje ir  UKC skelbimų lentoje.

06 mėn.

S. Stulginskienė

5.3. Pagalba ketvirtokams pildant prašymus per lamabpo.lt

06 mėn.

S. Stulginskienė

5.4. Individualios konsultacijos ketvirtokams.

06 mėn.

S. Stulginskienė

6.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

   

6.1. Vadovėlių surinkimas ir išdavimas.

 

N.Ramonienė

7.Pedagoginės veiklos priežiūra ir kiti darbai, tyrimai

   

7.1. Elektroninio dienyno stebėsena įvairiais aspektais.

06 mėn.

V. Mačiulienė

A. Žilinskienė

V. Židonienė

7.2.Tvarkaraščių 1 - 3g klasių mokiniams sudarymas 2014-2015 m. m.

06-07 mėn.

V. Mačiulienė

K. Motiejuitis

7.3.Pamokų pasiskirstymo  2014-2015 m.m. rengimas.

06 mėn.

Administracija

7.4.Mokytojų veiklos įsivertinimas numatant tobulinimosi kryptis (asmeninių pedagoginės veiklos  formų pildymas).

06 mėn.

(iki 06-09)

V.Židonienė

A.Žilinskienė

7.5. 1g klasių matematikos srautų reguliavimas.

06 mėn.

A.Žilinskienė

7.6. 1g metinio kontrolinio darbo lyginamoji analizė.

06 – (2-3 sav.)

A.Žilinskienė

Matematikos mokytojai

7.7. Būsimų 1 g klasių mokinių skirstymas į srautus.

06 – (3-4 sav.)

A. Žilinskienė

V. Židonienė

7.8. Būsimų 1 g klasių mokinių skirstymas į modulius.

06 – (3-4 sav.)

V. Mačiulienė

A. Žilinskienė

V. Židonienė

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.