gototopgototop
Rugpjūčio - rugsėjo mėn renginių planas
Pirmadienis, 31 Rugpjūtis 2020

Skaityti toliau...
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Sausio mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Trečiadienis, 07 Sausis 2015 10:24

Joniškio „Aušros“ gimnazija

SAUSIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m.m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

   

1.1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.

1.1.2.  Tyrimų „Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose už gimnazijos ribų“, „Mokinių užimtumas gimnazijoje“ pristatymas.

1.1.3. Klasės auklėtojo darbo formų įvairovė. Klasės auklėtojo darbo efektyvinimas (seminaro medžiaga).           

3-4 sav.

Kl. aukl. metodinė grupė,

A. Nesavas

V. Bartašienė

A. Žilinskienė

1.2. Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas.

 

     

  

                                                   

1.2.1 Rengimasis 4 kl. tėvų susirinkimui.

01 mėn.

Administracija

4 kl. auklėtojai

1.2.2. Metodinių grupių pasitarimai

01 mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

1.2.3. Mokytojų pasitarimas: uniformų dėvėjimas gimnazijoje.

14 d. po 7 pam.

Direktorius

1.2.4. Mokinių mokymosi motyvacijos tyrimas.

01 mėn.

V. Mačiulienė

Metodinė taryba

1.2.5. Rengimasis susitikimams su M. Slančiausko progimnazijos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos 8 kl. auklėtojais.

01 mėn.

V. Mačiulienė

1.2.7. Rengimasis vidaus įsivertimui.

01 mėn.

Darbo grupė V.Bartašienė

1.2.8 Seminaras
„Mobiliosios priemonės mokymuisi klasėje ir aplinkoje“

28d. 13val.

K. Motiejuitis

2.VGK veikla.

   

2.1.Posėdis dėl darbo su spec. poreikių vaikais.

2-3 sav.

VGK darbo grupė

Dėstantys mokytojai

2.2. Rengimasis tyrimui dėl patyčių gimnazijoje.

01 mėn.

J. Bulzgienė

2.3. Darbo grupės su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas gruodžio mėnesį.

Po 10 d.

VGK grupė, J. Bulzgienė

2.4. Pagalba klasių auklėtojams:

2.4.1. Paskaita „Burnos higiena“ 2 kl.

2.4.2. Praktikumas „Fraktalai- būdas pažinti save“ 2e kl.

2.4.3. Sveikatingumo „Linksmosios  estafetės“ 1-2 kl.

2.4.4. Klasės valandėlės „Prekyba žmonėmis“ (susitikimas su D. Zikiene, Joniškio raj. savivaldybės administracijos Infrastruktūros sk. viešosios tvarkos poskyrio vedėja).

Susiderinti

01-14d.

Derinama

7, 14d.-2b, 1e kl.

15d.- 3e

29d.-3d

V. Mingailienė

V. Mingailienė

K. Martinaitienė

V. Mingailienė

E. Poliakienė

 J. Bulzgienė

3.Renginiai.

   

3.1. Pilietiškumo akcija (socialinė veikla) „Atmintis gyva, nes liudija“ (istorijos, pilietiškumo pamokos).

13d.

J. Bulzgienė

L. Ulinienė

V. Sutnikas

I. Povilaitienė

D. Butkienė

Dalykų mokytojai

3.2. Gamtos mokslų laboratorijų  pristatymas visuomenei.

4-5               sav.

A.Žilinskienė

3.3.Rengimasis Šimtadienio šventei.

01 mėn.

3 kl. auklėtojai

V. Bartašienė

3.4. Kalėdinė labdaros akcija- išvyka į Žagarės socialinių paslaugų centrą.

01-06d.

Seniūnų taryba

V. Bartašienė

V.Vikienė

P. Petraitis

3.7. Gimnazijai-95

Garbės galerijos (tęsinio) II a. Foje atidarymas.

5 sav.

R. Šimkuvienė

V. Bartašienė

B. Jurgaitytė

S. Jonušienė

5. Sportiniai renginiai.

   

5.1.37 A laidos taurės krepšinio varžybos (berniukai)

01 mėn.

Ž. Mačiūnas

5.2. Tarpklasinės tinklinio varžybos.

01 mėn.

E. Poliakienė

Ž. Mačiūnas

6. UKC renginiai.

   

6.1. Susitikimas 4 kl. mokiniams  su  LAMA BPO atstovu.

19 d.

E. Poliakienė

S. Stulginskienė

6.2. Pirmakursių susitikimas gimnazijoje.

6.3. Susitikimas su Mindaugu Lataičiu „Reklamos specialybė“

29 d.14 val.

9 d.

S. Stulginskienė

S. Stulginskienė

6.4. Mokymas pildyti individualius ugdymosi planus-  2 kl. mokiniai.

01-02 mėn.

S. Stulginskienė

6.5. Profesinio veiklinimo ekskursija į Panevėžio arba Kėdainių įmones- 2b kl.

Derinama

S. Stulginskienė

L. Karkiuvienė

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

   

7.1.Parodos:

Laisvės gynėjų diena

Poetei A. Karosaitei- 70

13 d.

19 d.

N. Ramonienė

S. Stulginskienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai.

   

8.1. E. dienyno pildymas.

01 mėn.

V. Židonienė

A. Žilinskienė

V. Mačiulienė

8.2. Klasių auklėtojų veiklos įrašai e. dienyne.

01 mėn.

V. Bartašienė

8.3.Rengimasis atestacijai: rengiamos dokumentacijos peržiūra, pamokų lankymas (G. Mikulėnas, V. Bartašienė)

01 mėn.

V. Židonienė

A. Žilinskienė

8.4. 2014 m. veiklos  ataskaitos rengimas.

01 mėn.

Darbo grupė

8.5. Metodinė mokytojų veikla (informacija apie rezultatus 01-01d.)

01 mėn.

V. Mačiulienė

8.6. Pamokų pasiskirstymo, tarifikacijos, tvarkaraščio pakeitimai.

01 mėn.

V. Mačiulienė

9. Olimpiados, rengimasis egzaminams.

   

9.1. Supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka.

01 mėn.

V. Mačiulienė

V. Židonienė

9.2. Supažindinimas su BE organizavimo ir vykdymo tvarka.

01 mėn.

V. Mačiulienė

A. Žilinskienė

9.3. Mokyklinė chemijos olimpiada

8         d.

A.Žilinskienė

Chemijos mokytojai

9.4. Fizikos mokyklinė olimpiada

19 d.

A.Žilinskienė

Fizikos mokytojai

9.5. Biologijos mokyklinė olimpiada

3 sav.

A.Žilinskienė

Biologijos mokytojai

9.6. Anglų k. mokyklinė  olimpiada 1 kl.

12 d.

V. Židonienė

Anglų k. mokytojai

9.7. Rajoninė anglų k. olimpiada 3 kl.

14 d.

V. Židonienė

Anglų k. mokytojai

9.8.  Rajoninis anglų k. konkursas 1-2 kl.

14 d.

V. Židonienė

Anglų k. mokytojai

9.9. Lietuvių k. rajoninė olimpiada

27 d.

V. Židonienė

Lietuvių k. mokytojai

10. Projektinė veikla.

   

10.1. J. Kisieliaus  meninio skaitymo šventė (I etapas)  projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“

2-3 sav.

V. Bartašienė

Lietuvių kalbos mokytojos

10.2. Mokytojo R.Vilkicko jaunųjų matematikų konkursas (projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“).

29     d.

A.Žilinskienė

Matematikos mokytojai

10.3. Tarptautinio Erazmus+ projekto KA1 paraiškos rengimas.

01-02 mėn.

V. Židonienė

K. Motiejuitis

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.