gototopgototop
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Pasaulinė žemės diena - kovo 20-oji
Penktadienis, 20 Kovas 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 09 Balandis 2015 10:18

Joniškio „Aušros“ gimnazija

BALANDŽIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m. m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1. Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla

   

1.1. Klasių auklėtojų metodinė grupė

1.1.1. Klasės auklėtojo darbo formų įvairovė. Klasės auklėtojo darbo efektyvinimas - seminaro medžiagos aptarimas, pritaikymo galimybės gimnazijoje. 

Tyrimo „Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklose

Gimnazijoje 2014-2015 m.m.“.        

3-4 sav.

Kl. aukl. metodinė grupė,

A. Nesavas

A. Žilinskienė

V.Bartašienė

1.2. Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas

 

     

  

                                                   

1.2.1. Metodinės tarybos posėdis dėl ugdymo plano 2015-2017m.m. susitarimų.

3 sav.

V.Mačiulienė

B.Krajinienė

1.2.2. Metodinių grupių pasitarimai

04 mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

1.2.3. Ugdymo plano 2015-2017 m.m. rengimas.

04 mėn.

Darbo grupė

1.2.4. Rengimasis vidaus įsivertimui ( aplinkos jaukumas)

04 mėn.

Darbo grupė

V. Bartašienė

2.VGK veikla

   

2.1. Tyrimo „Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje 2014-2015 m.m.“ pristatymas.

04 mėn.

V.Bartašienė

2.2.Tyrimas „ Saugaus interneto naudojimas“ vykdymas.

04 mėn.

J.Bulzgienė

2.3. Komandinio darbo sprendžiant patyčių smurto atvejus tvarkos aprašo projekto rengimas.

04 mėn.

Darbo grupė

2.4. Darbo grupės su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas kovo mėnesį.

Po 10 d.

VGK grupė, J. Bulzgienė

2.5.Rengimasis tyrimui „Mokinių poreikiai 2015-2016 m.m.“ ( neformalusis švietimas).

04 mėn.

V.Bartašienė

2.6. Pagalba klasių auklėtojams:

2.6.1.Klasių valandėlių ciklas 1-3 kl. „Ar Lietuva gali būti svajonių šalis ?“

2.6.2.Paskaita 4 kl. „Maisto sauga“.

2.6.3. Paskaita 1 kl. „triukšmo poveikis sveikatai“.

Derinti

Derinti

Derinti

J.Bulzgienė

V. Mingailienė

V. Mingailienė

3.Renginiai

   

3.1. Dalyvavimas V.Kernagio dainuojamosios poezijos konkurse „Mūsų dienos kaip šventė“ Šiaulių universitetinėje gimnazijoje.

8d.

B.Jurgaitytė

3.2. Gamtos mokslų laboratorijų  pristatymas visuomenei.

Derinama

A. Žilinskienė

3.3. 2 kl. mokinių susitikimas su Europos komisijos nariais.

9d.

V.Židonienė

Anglų kalbos mokytojos

3.4. Anglų  kalbos mokytojų konferencija „Mokymosi motyvacijos skatinimas integruojant užsienio kalbą su socialiniais mokslais“.

23d.

V. Židonienė

D.Vaičiūnienė

Anglų kalbos mokytojos

3.5. Rengimasis Paskutinio skambučio šventei.

04 mėn

3 kl. auklėtojai

4 kl. auklėtojai

3.6. Akcija „Darom- 2015“

25d.

J.Bulzgienė

3.7. Kosmonautikos diena.

04 mėn.

G.Poliakas

3.8. Gitaros būrelio koncertas.

20d.

G.Mikalėnas

3.9. Valmiero gimnazijos ( Latvija) mokytojų viešnagė mūsų gimnazijoje.

23d.

V.Sutnikas

V.Židonienė

G.Motiejuitė

3.10.Liaudiška vakaronė „Saulele, kelk“ ( 2015- Etnografinių regionų metams)

10d.15  val.

„Stop“ grupė

S.Jonušienė

B.Jurgaitytė

P.Petraitis

V.Mingailienė

R.Ambroževičienė

5. Sportiniai renginiai

   

5.1. Dešimtokų krepšinio taurės varžybos

04 mėn.

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

6. UKC renginiai

   

6.1. Kl. valandėlė „Profesinės karjeros planavimas“( 1c, 1e, 1b kl.)

8d., 15d., 22d.

S.Stulginskienė

L.Jankauskienė

R.Ambroževičienė

L.Ulinienė

6.2.Susitikimas 3-4 kl. mokiniams  su ŠU dėstytojais- ŠU studijų programų pristatymas.   

9d.

S. Stulginskienė

6.3. „Sėkmės mokyklos“ pristatymas 2 kl. mokiniams

15d.

S.Stulginskienė

6.4.  3e  ir 3c kl. mokinių išvyka į Joniškio jaunimo darbo centrą, paskaita „Planuok karjerą atsakingai“

9d., 16d.

S.Stulginskienė

Vyr.specialistė M.Rindžiūtė

R.Dantienė

G.Mikulėnas

6.5. Individualios konsultacijos UKC.

04 mėn.

S.Stulginskienė

6.6.Programuotojų išvyka į IBM Vilniuje, kur dirba buvęs gimnazijos auklėtinis G.Dakanis.

Derinama

S.Stulginskienė

L.Karkliuvienė

6.7. Rengimasis karjeros dienai „Į gyvenimą-2015“( projektui- 15 metų).

04 mėn.

S.Stulginskienė

V.Bartašienė

7. Informacinio centro- bibliotekos renginiai

   

7.1. Parodos:

Tarptautinė vaikų knygos diena

H.Kunčiui- 50

2d.

18d.

N.Ramonienė

D.Petrikienė

8. Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai

   

8.1. E. dienyno pildymas.

Kontrolinių darbų grafiko laikymasis.

04 mėn.

V. Židonienė

A. Žilinskienė

V. Mačiulienė

8.2.Neformaliojo švietimo   įrašai e. dienyne.

04 mėn.

V. Bartašienė

8.3. Rengimasis atestacijai- G.Mikulėno pamokų stebėsena.

04 mėn.

V. Židonienė

A. Žilinskienė

V.Mačiulienė

8.4. Pamokų stebėsena: tikslų, uždavinių, turinio, metodų ir formų dermė pamokoje.

04 mėn.

A. Žilinskienė

V. Židonienė

8.5. 2 kl. anglų kalbos  ir rusų k. lygio nustatymas.

20-24d.

V.Mačiulienė

V.Židonienė

8.6. Tyrimas: 1 kl. mokinių pažangos fiksavimas.

04-05 mėn.

A.Žilinskienė

8.7. Straipsnio spaudai rengimas ( „Laboratorijų pritaikymas“).

04 mėn.

A.Žilinskienė

8.8. Gimnazijos pristatomojo filmo kūrimas.

04 mėn.

V.Bartašienė

Darbo grupė

9. Olimpiados, rengimasis egzaminams

   

9.1.  PUPP lietuvių kalbos ( gimtosios) dalies žodžiu ( viešo kalbėjimo) patikrinimo organizavimas ir vykdymas.

8-9d.

V.Mačiulienė

V.Židonienė

Lietuvių kalbos mokytojos

10. Projektinė veikla

   

10.1. Konferencija „Žymūs kraštiečiai“( integr.KKC ir per. „Žymūs kraštiečiai ir šiandienio jaunimo ugdymas“ veiklos)

30d.

G. Motiejuitė

V. Bartašienė

Dalykų mokytojai

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.