gototopgototop
Rugpjūčio - rugsėjo mėn renginių planas
Pirmadienis, 31 Rugpjūtis 2020

Skaityti toliau...
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Trečiadienis, 06 Gegužė 2015 07:10

Joniškio „Aušros“ gimnazija

GEGUŽĖS  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m. m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1. Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla

   

1.1. Klasių auklėtojų metodinė grupė

1.1.1. Klasės auklėtojo darbo formų įvairovė. Klasės auklėtojo darbo efektyvinimas - seminaro medžiagos aptarimas, pritaikymo galimybės gimnazijoje. 

Tyrimo „Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklose

Gimnazijoje 2014-2015 m.m.“.        

Derinama

Kl. aukl. metodinė grupė,

A. Nesavas

A. Žilinskienė

V.Bartašienė

1.2. Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas

 

     

  

                                                   

1.2.1. Metodinių grupių pasitarimai

05 mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

1.2.2. Ugdymo plano 2015-2017 m.m. rengimas.

05 mėn.

Darbo grupė

1.2.3. Vidaus įsivertimo rezultatų pateikimas ( aplinkos jaukumas)

Derinama

Darbo grupė

V. Bartašienė

2.VGK veikla

   

2.1. Tyrimo „Mokinių poreikiai 2015-2016 m.m.“ ( neformalusis švietimas).

05 mėn.

V.Bartašienė

2.2.Tyrimas „ Saugaus interneto naudojimas“ pristatymas.

05 mėn.

J.Bulzgienė

2.3. Komandinio darbo sprendžiant patyčių smurto atvejus tvarkos aprašo projekto rengimas.

05 mėn.

Darbo grupė

2.4. Darbo grupės su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas balandžio mėnesį.

Po 10 d.

VGK grupė, J. Bulzgienė

2.5. Pagalba klasių auklėtojams:

2.5.1.Paskaita  1-2 kl.„Tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo priežastys ir pasekmės“.

2.5.2. Viktorina  1 kl.„Sveikata- fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė“ .

2.5.3. Pasaulinei judėjimo dienai- sveikatingumo judėjimo akcija 1-4 kl..

Derinti

Derinamas laikas.

Derinamas laikas.

V.Mingailienė

V.Mingailienė

V.Mingailienė

3.Renginiai

   

3.1. Paskutinio skambučio šventė.

28d.

3 kl. auklėtojai

4 kl. auklėtojai

3.2. Rusiškų dainų festivalis „Su daina per gyvenimą“ ( būrelio ataskaitinis koncertas).

14d.13 val.

K. Martinaitienė

3.3. Dalyvavimas Europos dienos bei Jaunimo savaitės renginiuose.

05-7d.nuo 6 pamokos

Grupė „Stop“

E.Mikalajūnienė

S.Jonušienė

5. Sportiniai renginiai

   

5.1. Pavasario krosas

5.2. Tarpklasinės futbolo varžybos  11x11 ( bern. Ir merg.)

05 mėn.

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

6. UKC renginiai

   

6.1. Susitikimas su SKAT kariais.

Derinama

S.Stulginskienė

6.2. Individualių planų tikrinimas.

Iki 4d.

S.Stulginskienė

6.3. Individualios konsultacijos 1-4 kl. mokiniams

Patogiu laiku

S.Stulginskienė

6.4.  LAMA BPO prašymų pildymas ( 4 kl.)

05 mėn.

S.Stulginskienė

6.5. Individualios konsultacijos UKC.

05 mėn.

S.Stulginskienė

6.7.Karjeros diena „Į gyvenimą-2015“ 3 kl. mokiniams ( projektui- 15 metų).

12d. 13.40 val.

S.Stulginskienė

V.Bartašienė ir darbo grupė

7. Informacinio centro- bibliotekos renginiai

   

7.1. Parodos:

Motinos diena

A.Drilingai- 80

V.Petkevičiui-85

3d.

16d.

28d.

N.Ramonienė

8. Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai

   

8.1. E. dienyno pildymas.

Kontrolinių darbų grafiko laikymasis.

05 mėn.

V. Židonienė

A. Žilinskienė

V. Mačiulienė

8.2.Klasės auklėtojo   įrašai e. dienyne.

05 mėn.

V. Bartašienė

8.3. Rengimasis atestacijai- G.Mikulėno pamokų stebėsena.

05 mėn.

V. Židonienė

A. Žilinskienė

V.Mačiulienė

8.4. Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas ir grupių sudarymas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

05 mėn.

V.Židonienė

8.5. Mokytojų asmeninių pedagoginių veiklos suvestinių pildymas.

05 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

9. Olimpiados, rengimasis egzaminams

   

9.1. Matematikos diagnostinis kontrolinis darbas 1kl.

05 mėn.

A.Žilinskienė

Matematikos mokytojai

10. Projektinė veikla

   

10.1. Kraštietis rašytojas Jonas Avyžius ( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“)- netradicinė pamoka 4 kl.

12d. 9.50. arba 10.55 val. ( derinama)

V.Bartašienė

10.2. Tarptautinio Erasmus+ mokyklų strateginės partnerystės projekto „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“ partnerių susitikimas Lenkijoje.

24-29d.

G.Motiejuitė

V.Sutnikas

V.Židonienė

A.Žilinskienė

10.3. Dalyvavimas Linkuvos Kultūros centro vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projekte „Susitinkame kurti“:

10.3.1. Linkuvos KC spektaklis „Larisa“ ir  susitikimas su aktoriumi S.Jakubausku bei muzikologu V.Gerulaičiu.

10.3.2. Muzikos ir šokio kūrybinės dirbtuvės ( R.Stoškuvienė ir L.Šimkienė).

10.3.3. Vaikų ir jaunimo festivalis Linkuvoje ( koncertas)

04-06 mėn.

04-26d.

05-17d.

06-05d.

V.Bartašienė

2e kl. K.Martinaitienė

Šokių būreliai, S.Jonušienė

P.Petraitis

S.Jonušienė

10.4.Projektas „Geeks ir Wheels“

05-13d.

A.Žilinskienė

V.Mačiulienė

10.5. Dalyvavimas nacionaliniame ESF Akademijos žinių patikrinimo konkurse.

05 -07d.14 val.

J.Bulzgienė

V.Bartašienė

E.Mikalajūnienė

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.