gototopgototop
Rugpjūčio - rugsėjo mėn renginių planas
Pirmadienis, 31 Rugpjūtis 2020

Skaityti toliau...
Birželio - liepos mėn renginių planas
Trečiadienis, 03 Birželis 2020

Skaityti toliau...
Paskutinis skambutis. Vienuoliktokų sveikinimas 84 laidai
Pirmadienis, 25 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gegužės mėn. renginių planas
Penktadienis, 08 Gegužė 2020

Skaityti toliau...
Gauti kompiuteriai nuotoliniam mokymui
Trečiadienis, 22 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Balandžio mėn. renginių planas
Trečiadienis, 01 Balandis 2020

Skaityti toliau...
Sausio mėn. renginių planas PDF Spausdinti El. paštas
Trečiadienis, 06 Sausis 2016 09:51

Joniškio „Aušros“ gimnazija

SAUSIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2015-2016 m.m.

Renginys

Laikas

Atsakingas

 1. Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
  1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.
 2. Klasių auklėtojų pasitarimas. Klasių auklėtojų I pusmečio ( I- II ketvirčių) planų įvykdymo analizė. Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų. Pagalbos mokiniui tvarkos aprašo pristatymas.
 3. Klasių auklėtojų II pusmečio veiklos planų tvirtinimas.
  1.  Metodinė taryba.
 4. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo koregavimas.
 5. Mokytojų tarybos posėdis: II ketvirčio rezultatų analizė ( ugdymo, lankomumo).
 6. Mokytojų pasitarimas.
  1. VGK veikla.
   1. Rengimasis prevencinei stovyklai „Sniego gniūžtė“ gimnazijoje.
   2. Pagalba klasių auklėtojams:
   
     
 

Derinama

Iki 15d.

I.Jakienė

V.Bartašienė

     
 

01 mėn.

V.Mačiulienė

G.Poliakas, metodinė taryba

     
 

2-3 sav.

3-4 sav.

Administracija

     

Praktikumas „Fraktalai- būdas pažinti save“ 1-2 kl.

01 mėn.

Derinti individualiai

J.Čepulytė, darbo grupė

V.Mingailienė

  1.  Tyrimo „Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje pristatymas.
   
 1.  Tyrimo „Mokinių sveikata“ pristatymas.
 1.  Tyrimo „Mokinių mokymosi ir laisvalaikio pusiausvyra- laisvalaikio planavimas“ pristatymas.
 1.  1-2 kl. mokinių lūkesčių ir realios situacija- II ketvirčio analizė.
 1. Tyrimas „Ką reikėtų keisti gimnazijoje?“
  1. Visuotinė pilietiškumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“: Neužmirštuolių akcija; atminimo žvakutės akcija, dalyvavimas minėjime mieste prie Nepriklausomybės paminklo, klasių valandėlės.   
  2. Rengimasis dainų festivaliui vasario mėnesį „Dainuoju Lietuvai“.
  3. Išvyka į Žagarės socialinių paslaugų centrą- labdaros akcija.
  4. Sportinė veikla.
   1. 37A laidos taurės krepšinio varžybos ( berniukai).
   2. UKC veikla.
    1. Individualios konsultacijos.
    2. 4g kl. mokinių susitikimas su ASU agronomijos fak.dekanu doc.dr. Viktoru Pranckiečiu ir mūsų buvusiais mokiniais-  studentais.
    3. 1g kl. mokinių susitikimas su mūsų mokyklos buvusiu mokiniu , girininku Rimu Butvila. Jo vabalų ir drugelių kolekcijos pristatymas.
    4. 3 kl. mokinių susitikimas su būsimu karininku- mūsų gimnazijos auklėtiniu D.Dilku.
    5. Informacinio centro- bibliotekos  veikla.
     1. MOBIS sistemos diegimas.
      1.  Dalykinių olimpiadų mokykliniai etapai.
      2. Mokinių ( 2 kl.) supažindinimas su PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu
     2. Projektinė veikla.
      1. Kultūrinė, pažintinė, meninė, sportinė veikla ( 2 val.)- projektas „ Olimpiniai metai gimnazijoje“- Sniego šventė.

01 mėn.

01 mėn.

01 mėn.

01 mėn.

01 mėn.

V.Bartašienė, VGK

V.Mingailienė, VGK

J.Čepulytė, VGK

A.Žilinskienė, VGK

Mokinių prezidentas, Seimelis, V.Bartašienė

     
 

13d.

01 mėn.

14d.

J.Bulzgienė

Dalykų mokytojai

Klasių auklėtojai

Klasių auklėtojai

B.Jurgaitytė

Mokinių prezidentas

Seniūnų taryba, V.Bartašienė, J.Čepulytė

     
 

Derinama

 E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

     
 

Individualiai

14d.

27d.

29d.

S.Stulginskienė

     

6.2.Parodos:

B.Sruogai- 120

01-13

 D.Petrikienė, N.Ramonienė

S.Stulginskienė

     
 

Atskiras grafikas

01 mėn.

01 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė

V.Židonienė, V.Mačiulienė

A.Žilinskienė, V.Mačiulienė

     
 1. Tarptautinių projektų Nord Plus Junior „Skatink. Motyvuok. Bendradarbiauk“; Erazmus+ „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“ veiklos ( atskiras planas).
 1. Mokytojo R.Vilkicko matematikų olimpiada ( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“).
 1. Rajoninis  J.Kisieliaus vardo meninio skaitymo konkursas ( projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“).
 1. Projektas „Sugrįžimai- 2016“- susitikimas su buvusiais mokyklos mokiniais. 

Derinama

Rengiama

Derinama

Derinama

28d.

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

Klasių auklėtojai

V.Židonienė

G.Motiejuitė

Darbo grupė

A.Žilinskienė

Matematikos mokytojai

V.Bartašienė

Lietuvių kalbos mokytojai

UKC, S.Stulginskienė, V.Bartašienė, B.Jurgaitytė, P.Petraitis, S.Jonušienė

9.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, dokumentų rengimas.

   

9.1.  Strateginio plano projekto aptarimas savivaldos institucijose, pasiūlymų teikimas.

9.2. E.dienyno pildymo priežiūra.

9.3. II ketvirčio ataskaitų rengimas.

9.4. Pamokų stebėsena: IKT naudojomas pamokoje. Mokytojų pastebėjimai dėl ugdymo proceso tobulinimo.

9.5. Besiatestuojančių mokytojų dokumentų analizė, pamokų stebėjimas ( V.Hussein).

9.6. 2015 m. veiklos ataskaitos rengimas.

9.7.Tvarkaraščio koregavimas.

9.8. Pamokų pasiskirstymas.

01 mėn.

01 mėn.

01 mėn.

01 mėn.

01 mėn.

01 mėn.

Iki 11d.

Iki 11 d.

A.Žilinskienė ir darbo grupė

A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė, V.Bartašienė

Klasių auklėtojai, A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė, V.Židonienė

Administracija

V.Mačiulienė, K.Motiejuitis

V.Mačiulienė

10.Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas.

   

10.1. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo aprašo tvirtinimas ( nauja redakcija).

10.2. Gimnazijos įsivertinimo ir pažangos ataskaitos „Mokyklos kultūra“ 2014-2015 m.m. ( 2015m.) LR ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentui pristatymas.

01 mėn.

V.Bartašienė, darbo grupė

 

Pamokų laikas

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
...................
4. 10.55 – 11.40
...................
5. 12.00 – 12.45
6. 12.55 – 13.40
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30

Kalendorius

Kontaktinė informacija


Joniškio „Aušros“ gimnazija
Kodas- 290565040
S.Goeso g. 2,
LT-84143 Joniškis
Tel./faksas: 8 426 52804
rastine@joniskiogimnazija.lt

Parama

Joniškio „Aušros“ gimnazijos paramos sąskaita: LT467300010040247147 Bankas AB Swedbank
Erasmus+ project
Sveika mokykla
eTwinning projekto kokybės ženklelis
Visos teisės saugomos © 2020 Joniškio "Aušros" gimnazija.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.