gototopgototop
Birželio mėn. renginių planas Spausdinti
Trečiadienis, 01 Birželis 2016 07:16

Joniškio „Aušros“ gimnazija

BIRŽELIO, LIEPOS  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2015-2016 m.m.

Renginys

Laikas

Atsakingas

 1. Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
  1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.
  2.  Metodinė taryba.
  3. VGK veikla.
   1. Posėdžiai.
 2. Mokinių lankomumo gegužės mėnesį analizė. Mokslo metų lankomumo analizė.
 3. Tyrimo „1 kl. mokinių adaptacija gimnazijoje“ pristatymas
 4. Tyrimo „Mokinių mokymosi ir laisvalaikio pusiausvyra- laisvalaikio planavimas“
   1. PUPP pažymėjimų įteikimas.
   2. Brandos atestatų įteikimo šventė.
   3. Sportinė veikla.
    1.  Jaunųjų policijos rėmėjų stovykla
    2. UKC veikla.
    3. Informacinio centro- bibliotekos  veikla.
     1. MOBIS sistemos diegimas.
     2. Vadovėlių grąžinimas į biblioteką.
     1. Brandos egzaminų sesija ( pagal ŠMM grafiką).
    4. Projektinė veikla.
     1. Kultūrinė, pažintinė, meninė, sportinė veikla- projektas „ Olimpiniai metai gimnazijoje“- mokslo metų užbaigimo šventė- OLIMPIADA.
     2. Tarptautinis projektas Erasmus+  „Mūsų aplinka. Mūsų mokykla. Mūsų namai“- pažintinė išvyka mokytojams į Neringą
   
     

1.1.1. Mokslo metų klasių iniciatyvų registracija.

1.1.2. Idėjų mugė- dalijimasis gerąja patirtimi ( 2015-2016 m.m. veiklų aptarimas). 2016-2017 m.m. veiklos gairių numatymas.

1.1.3. Seminaras- mokymai „Ekskursijų organizatorių mokymai“

Derinama

06-07 d.

13.15 val. gimnazijos aktų salė

I. Jakienė

J. Bulzgienė

V. Bartašienė

     

1.2.1.Metodinių grupių veiklų analizės.

06 mėn.

V.Mačiulienė

G. Poliakas, grupių pirmininkai

     

1.3.1.Mokytojų pasitarimas.

1.3.2. Atestacinės komisijos posėdis ( V. Hussein).

1.3.3. Mokytojų tarybos posėdis.

1.3.4. Būsimų 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas.

2-4 sav.

06-03 d. 11 val.

06-07 d. 10 val.

06-15 d. 17 val.

Administracija

V. Židonienė, V.Mačiulienė

Administracija

Administracija

     
     
 

06- 10 d.

06-01 d.

VGK grupė, J. Bulzgienė

VGK grupė, J. Čepulytė

2.2.Tyrimai.

   

2.2.1.Tyrimo „Mokinių mokymosi ir laisvalaikio pusiausvyra- laisvalaikio planavimas“ pristatymas.

2.2.3. Neformaliojo švietimo poreikių 2016-2017 m.m. tyrimo pristatymas

2.2.4. 1 kl. mokinių adaptacija ( po metų) pristatymas.

06 mėn.

06 mėn.

06 mėn.

J.Čepulytė, VGK

V.Bartašienė

J.Čepulytė

     
 

06-14 d.

07-09 d. 16 val.

V. Židonienė

1-2 kl. auklėtojai

V.Sutnikas

     
 

06-2/3 d.

E.Poliakienė, Ž.Mačiūnas

     
     
     
 

06 mėn.

06 mėn.

 D.Petrikienė, N.Ramonienė

     
 

06-07 mėn.

V.Mačiulienė

     
 

06-01 d.

06-16 d.

Darbo grupė

G. Motiejuitė, V.Židonienė

9.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, dokumentų rengimas.

   

9.1. Strateginio plano teikimas  tvirtinimui/derinimui Joniškio rajono savivaldybės tarybai.

9.2. E. dienyno priežiūra.

9.3.Mokytojų asmeninės pedagoginės veiklos suvestinių pristatymas.

9.4. Tvarkaraščio 2016-2017 m.m. rengimas.

9.5. 2016-2017 m.m. ugdymo plano koregavimas.

06-07 mėn.

06 mėn.

Iki 06-10 d.

06-07 mėn.

06-07 mėn.

Direktorius

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė, V.Židonienė, V.Bartašienė

 A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė

V.Mačiulienė

10.Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas.

   

10.1. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo giluminio tyrimo 2.4.2. srities „Mokėjimas mokytis“ pristatymas.

06-09 d.

V.Bartašienė, darbo grupė