gototopgototop
Gimnazijoje pradėtas vykdyti naujas tarptautinis projektas Spausdinti

Nuo šių metų rugsėjo 1d. Joniškio „Aušros“ gimnazijoje pradėtas vykdyti programos „Erasmus+“ darbuotojų mobilumo projektas „IKT gabių mokinių ugdymui“. Šio projekto tikslas – sukurti bendrą gabių mokinių ugdymo metodiką, paremtą IKT panaudojimo galimybėmis bei šalies ir užsienio ugdymo naujovėmis. Per dvejus projekto vykdymo metus suplanuotos veiklos, kurių metu mokytojai bei gimnazijos administracijos atstovai galės tobulinti savo profesines kompetencijas. Suplanuotos ir bus vykdomos dviejų tipų veiklos: dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose bei pedagoginio darbo stebėjimas partnerių mokyklose.

Aštuoni įvairių dalykų gimnazijos mokytojai planuoja dalyvauti užsienio šalyse vyksiančiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Informacinių technologijų mokytojai savo kompetencijas kels robotikos kursuose, geografijos ir informacinių technologijų mokytojai pasirinko mobiliųjų IKT priemonių panaudojimo mokymui aplinkoje kursus. Matematikos mokytojai planuoja tobulinti matematinių kompiuterinių programų panaudojimo mokymo procese įgūdžius. Administracijos atstovai domėsis IKT panaudojimo ugdymo procese naujovėmis kursuose Graikijoje, o gimnazijos psichologė vyks į kursus, skirtus tobulinti žinias apie specialiųjų poreikių vaikus.

Projekte taip pat turime dvi mokyklas partneres, į kurias planuojama vykti stebėti pedagoginės veiklos. Trys gimnazijos atstovai mokykloje iš Ispanijos Lanzarotės salos domėsis Užsienio kalbos ir dalyko (CLIL) dėstymo patirtimi, o Latvijos Alūksnės gimnazijoje bus susipažinta su kaimyninės šalies patirtimi, aptarti darbo su gabiais mokiniais bendrumai ir skirtumai, darbo metodai su gabiais mokiniais bei IKT taikymo galimybes ugdant gabius mokinius.