gototopgototop
Vasario mėn. renginių planas Spausdinti
Trečiadienis, 05 Vasaris 2014 09:39

VASARIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2013-2014 m.m.

 

Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė.

1.1.2. Pokalbis- diskusija „Uniformos dėvėjimas- gimnazisto garbės reikalas“.

1.1.2.Klasių auklėtojų susirinkimas: tyrimo „Mokinių sveikata“ pristatymas, „Kaip atpažinti žmogų, apsvaigusį nuo narkotinių medžiagų?“ ( Joniškio PK, Sveikatos centras).

1.1.3. Klasės auklėtojų veiklos aprašo naujos redakcijos rengimas.

 

 

 

2 sav.

 

 

4 sav.

 

 

A.Nesavas

 

 

A.Nesavas

 

V. Mingailienė

J. Bulzgienė

 

 

A.Nesavas

V. Bartašienė

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Atestacija.

1.2.1. Metodinės tarybos pasitarimas: gabių vaikų individualaus ugdymo plano formos priėmimas.

 

 

3-4 saV.

 

 

B.Krajinienė

V.Mačiulienė

 

1.2.2. Atestacinės komisijos posėdis.

2  sav.

V.Mačiulienė

 

1.2.3. IQES online paskyros pristatymas pedagogams.

3-4 sav.

Vidaus  veiklos įsivertinimo grupė

G.Mikulėnas

1.2.4. Būsimųjų devintokų tėvelių susirinkimas M. Slančiausko progimnazijoje.

6d.

V. Mačiulienė

1.2.5. Kolektyvinės sutarties naujos redakcijos rengimas.

 

Administracija

Profesinė sąjunga

 

 

 

2.VGK veikla.

 

 

2.1.Darbo grupės su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas sausio mėnesį.

 

Po10d.

 

J.Bulzgienė

VGK darbo grupė

2.2. Pagalba klasių auklėtojams:

2.2.1.Viktorina  1 kl.„Sveikata- fizinė ir dvasinė socialinė gerovė“.

2.2.2. Integruota pamoka ( sveika gyvensena ir tikyba) „Prieš parskrendant į žemę“ 1kl.- diskusija po kino filmo.

2.2.4.Integruota pamoka ( sveika gyvensena ir matematika): „Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“

 

4d.

 

 

2d.

 

 

 

2d.

 

 

 

V.Mingailienė

 

 

V.Mingailienė

V.Vitkienė

 

 

V.Mingailienė

A.Nesavas

 

 

 

2.3.Tyrimai:

2.3.1.Tyrimo  „Smurtas prieš vaikus“ analizė, pristatymo rengimas.

2.3.2.Tyrimo „Mokymosi kokybė“ vykdymas.

 

2-4 sav.

 

2-4 sav.

 

J.Bulzgienė

 

Vidaus veiklos įsivertinimo grupė  (V.Bartašienė)

3.Renginiai.

3.1. Mokyklinis J.Kisieliaus meninio skaitymo konkursas

3.2. Rajoninis J.Kisieliaus meninio skaitymo konkursas.

3.3.Rengimasis patriotinės dainos audiovizualizacijos festivaliui „Dainuoju Lietuvai“.

3.4. Šimtadienio šventė.3-4 kl.

3.5. Rengimasis IT, geografijos ir matematikų konferencijai

 

 

3.6. Rengimasis istorikų konferencijai

3.7.Popietė, skirta šv.Valentino dienas.

4d. 12.55val.

6d. 12 val.

 

02 mėn.

 

 

21d.

02 mėn.

 

 

 

 

 

14d.

Lietuvių kalbos mokytojos

V.Bartašienė

Lietuvių k. mokytojos

Mokinių prezidentas

Klasių auklėtojai

Konsultuoja: B.Jurgaitytė

3-4 kl. auklėtojai

A. Žilinskienė

V.Židonienė

IT, matematikos ir geografijos mokytojai

V.Židonienė

Istorijos mokytojai

Užsienio kalbų mokytojai

5.Sportiniai renginiai.

 

 

5.1. Tarpklasinės tinklinio varžybos.

5.2.Tarpklasinės futbolo varžybos 5X5

5.3. Žiemos šventė.

 

 

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

 

6.UKC renginiai.

 

 

6.1. Išvyka į LITEXPO tarptautinę parodą „Studijos 2014“ 2-4 kl.

6.2.Susitikimas su ASU atstovais: hidrotechninės statybos inžinerija, žuvininkystė ir akvakultūrų technologijos, žemėtvarkos studijų programos. 4kl.

6.3. Išvyka į Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio jaunimo centrą- susitikimas su vyr. specialiste M. Rimdžiūte. 3e kl.

6.4. Susitikimas su ŠU dėstytoju E. Elijošiumi: 2014m. priėmimo į aukštąsias mokyklas naujovės.4 kl.

 

7d.

 

11d. 12 val.

 

 

 

 

7d 12 val.

 

 

 

25d. 12 val.

 

S.Stulginskienė

 

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

 

 

7.1.Parodos:

Šv.Valentino diena

Lietuvos Nepriklausomybės diena

 

14d.

16d.

 

N.Ramonienė

 

 

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai.

 

 

8.1. E. dienyno pildymas.

1 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

 

2-3 sav.

V.Mačiulienė

8.2. E. dienyno pildymas- klasių auklėtojų grafų pildymas ( darbas su klase, klasių veiklos). Neformaliojo švietimo pildymas.

2 mėn.

V.Bartašienė

 

 

 

 

8.3. Pamokų stebėsena ( vertinimas pamokoje). Besiatestuojančių mokytojų pamokų stebėjimas.

 

V.Židonienė

A.Žilinskienė

9.Olimpiados, rengimasis egzaminams.

 

 

9.1. Rajoninės olimpiados.

Pagal atskirą tvarkaraštį.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

 

9.2. Bandomųjų egzaminų sesija.

 

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė

V.Židonienė

9.3. Mokinių konsultavimas dėl brandos egzaminų pasirinkimų.

 

V. Mačiulienė

9.4. Konsultavimas dėl brandos egzaminų ( besirengiančių laikyti eksternu)

 

V.Mačiulienė

10.Projektinė veikla.

 

 

10.1. Paraiškų tarptautiniams projektams rengimas ( NORD PLUS, ERASMUS+).

2 mėn.

V.Židonienė

Anglų kalbos mokytojai

10.2. Vizitas į Suomiją ( projektas „Sveika gyvensena- sveikam pasauliui).

24-28d.

V.Židonienė

V.Sutnikas

V.Mačiulienė