gototopgototop
2014 m. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatai 2014-08-11 Spausdinti
Sekmadienis, 24 Rugpjūtis 2014 14:15

Bendrieji priėmimo duomenys

Šių metų bendrajame priėmime į 43 Lietuvos aukštąsias mokyklas (20 universitetų ir 23 kolegijas) dalyvauti užsiregistravo 39 712 asmenų (2013 m. – 41 015). Priėmimo sąlygas tenkino ir konkurse dalyvavo 34 431 stojantysis  (2013 m. – 35 492), iš jų 21 247 šių metų laidos abiturientai (2013 m. – 21 734). 13 184 stojantieji bendrojo lavinimo mokyklas yra baigę anksčiau nei 2014 metais.


Nors abiturientų šiais metais yra beveik dviem tūkstančiais mažiau nei pernai, bendras stojančiųjų, kurie tenkina konkurso sąlygas, skaičius sumažėjo tik tūkstančiu. Šių metų laidos abiturientų, siekiančių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, santykinė dalis gerokai didesnė nei praėjusiais metais. Nesumažėjo ir anksčiau vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų.

Motyvacijos įvertinimą šiemet praėjo 1 118 asmenų (2013 m. – 1 189), o 1 560 stojančiųjų į universitetines bei 835 stojančiųjų į kolegines studijų programas stojamųjų egzaminų rezultatai įvertinti teigiamai (2013 m. – 1 811).

Per bendrąjį priėmimą studijų sutartis studijuoti valstybės finansuojamose vietose, valstybės nefinansuojamose su studijų stipendija ir tikslinio finansavimo pasirašė 14 811 asmenų (2013 m. – 15 413), valstybės nefinansuojamose vietose – 12 230 asmenų (2013 m. – 12 397).

Priėmime dalyvavo 1 177 asmenys (2013 m. – 1 418), turintys bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą, iš jų 1 021 (2013 m. – 1 250) sudarė studijų sutartis. Konkursuose taip pat dalyvavo 175 dalykinių olimpiadų laimėtojai, iš jų 160 buvo pakviesti studijuoti, 140 sudarė studijų sutartis.

258 sportinių pasiekimų turinčių stojančiųjų 237 sudarė studijų sutartis.

Konkursuose dalyvavo 97 asmenys, kurių meno stojamieji egzaminai įvertinti šimtu balų, 93 sudarė studijų sutartis.

Populiariausios studijos

Apie 40 proc. stojančiųjų renkasi studijuoti socialinių mokslų srities programas, tačiau šių programų populiarumas po truputį mažėja. Besirenkančiųjų šias studijas universitetuose ir kolegijose šiemet 3 proc. mažiau nei 2013-aisiais.

Didėjančios traukos tendencijos šiemet vėl stebimos medicinos ir sveikatos mokslų bei informatikos ir informacinių technologijų studijų kryptyse. Pageidaujančių studijuoti mediciną ir su ja susijusius mokslus padaugėjo maždaug 3 proc. Fizinių mokslų sritis, kuriai priskiriama viena iš populiariausiųjų studijų programų – programų sistemos – šiemet tarp stojančiųjų buvo beveik 1 proc. populiaresnė nei pernai.
 

Bendrojo priėmimo tvarkoje įvesti pokyčiai pasiteisino

LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas teigia, jog šių metų bendrojo priėmimo organizavimo tvarkos naujovės pasiteisino.

„Stojimas vyko tik dviem etapais, todėl buvo daug mažiau painiavos tiek stojantiesiems, tiek proceso administratoriams, o ir elektroninę prašymų teikimo sistemą dabartiniai stojantieji perpranta labai lengvai. Paprastesnė ir skaidresnė dešimtbalė konkursinio balo skalė leido balus aiškiau lyginti su brandos egzaminų įvertinimais ir mokykliniais pažymiais, palengvino kitose šalyse įgyto išsilavinimo rezultatų pervedimo procedūrą, suteikė aiškesnį stojančiųjų pasirengimo vaizdą“, – teigė P. Žiliukas.

LAMA BPO vadovo teigimu, darosi akivaizdu, kad turime pakankamai nedaug stojančiųjų, kurie pasiekia aukštą konkursinį balą. Ši situacija yra iš esmės nulemta gana nereiklių brandos atestato gavimo sąlygų, mažo skaičiaus abiturientų rinkimosi laikyti valstybinius brandos egzaminus, o ir sunkesnių dalykų vengimo baigiamosiose klasėse. Nemažai daliai stojančiųjų geresniam konkursiniam balui gauti ir galimybei pretenduoti į nemokamas studijų vietas prioritetinėse studijų programose pritrūko bendrojo lavinimo mokykloje A lygiu išeitų dalykų ir atitinkamų valstybinių brandos egzaminų.

LAMA BPO informacinėje sistemoje buvo atlikta apklausa, joje dalyvavo 2 184 stojantieji. Į klausimą, kokių mokomųjų dalykų trūko dalyvaujant bendrajame priėmime, dauguma jų atsakė, jog visų pirma matematikos, bet ir informacinių technologijų, chemijos, biologijos. 85 proc. visų apklausos dalyvių atsakė, jog bendrojo priėmimo organizavimu liko patenkinti. 98 proc. respondentų sklandžiai įsikėlė brandos atestatų duomenis ir 95 proc. užpildė prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje nesikreipdami konsultacijos.
 

Studijų sričių populiarumas pagal pirmąjį stojančiojo pageidavimą

Studijų sritis

Stojančiųjų proc.

2014 m.

2013 m.

Universitetai

Socialiniai mokslai

41

44,47

Biomedicinos mokslai

22,86

19,88

Technologijos mokslai

14,55

14,47

Humanitariniai mokslai

8,38

9,03

Fiziniai mokslai

8,3

7,5

Menai

4,92

4,66

Iš viso:

100

100

Kolegijos

Socialiniai mokslai

39,22

42,73

Technologijos mokslai

28,23

21,69

Biomedicinos mokslai

25,02

28,18

Menai

4,67

1,04

Fiziniai mokslai

1,81

1,8

Humanitariniai mokslai

1,05

4,56

Iš viso:

100

100

 
2014 m. priimta pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų studentų į universitetus ir kolegijas

Aukštoji mokykla


Valstybės finansuojamos, studijų stipendijų ir tikslinės vietos (vf+vnf/st+tf)


Valstybės finansuojamos, studijų stipendijų ir tikslinės vietos (vf+vnf/st+tf)

Valstybės nefinansuoja-mos
vietos
 

Valstybės nefinansuoja-mos
vietos
 

 

2014

2013

2014

2013

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas

312

139

530

429

Balstogės universiteto filialas Vilniuje

3

3

24

29

Europos humanitarinis universitetas

-

-

-

-

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

66

59

-

-

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

82

80

118

158

Kauno technologijos universitetas

1430

1288

575

583

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

29

14

124

135

Klaipėdos universitetas

247

312

505

531

LCC tarptautinis universitetas

4

7

2

-

Lietuvos edukologijos universitetas

309

366

294

267

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

137

126

41

28

Lietuvos sporto universitetas

99

97

395

320

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

436

409

600

649

Mykolo Romerio universitetas

331

341

1417

1553

Šiaulių universitetas

173

195

190

272

Vilniaus dailės akademija

239

245

85

96

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1233

1211

896

669

Vilniaus universitetas

2315

2482

1027

1156

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

0

12

48

104

Vytauto Didžiojo universitetas

552

727

930

964

Iš viso universitetuo-se

7997

8113

7801

7942

Kolegijos

Alytaus kolegija

112

118

64

50

Kauno kolegija

1395

1501

706

676

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

269

268

73

60

Kauno technikos kolegija

362

351

168

155

Klaipėdos valstybinė kolegija

685

776

429

409

Kolpingo kolegija

28

39

52

37

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

250

257

105

128

Lietuvos verslo kolegija

25

3

98

49

Marijampolės kolegija

123

134

118

135

Panevėžio kolegija

210

278

219

189

Socialinių mokslų kolegija

109

131

477

470

Šiaulių valstybinė kolegija

439

490

269

236

Šiaurės Lietuvos kolegija

8

12

34

38

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

18

23

39

48

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

27

69

136

185

Utenos kolegija

232

211

225

221

V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

8

8

28

47

Vilniaus dizaino kolegija

34

32

65

83

Vilniaus kolegija

1630

1755

561

621

Vilniaus kooperacijos kolegija

64

43

71

82

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

693

680

359

398

Vilniaus verslo kolegija

25

20

85

80

Žemaitijos kolegija

68

101

48

58

Iš viso kolegijose

6814

7300

4429

4455

IŠ VISO

14811

15413

12230

12397

Daugiausia studentų, gavusių valstybės finansuojamas, studijų stipendijų ir tikslinio

 finansavimo vietas, surinkusios studijų   programos universitetuose

Eil. Nr.

Universitetas

Studijų programa

Skaičius

1.

Vilniaus universitetas

Ekonomika

185

2.

Kauno technologijos universitetas

Programų sistemos

144

3.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Medicina

131

4.

Vilniaus universitetas

Teisė

131

5.

Vilniaus universitetas

Medicina

126

6.

Vilniaus universitetas

Programų sistemos

122

7.

Kauno technologijos universitetas

Maisto mokslas ir technologija

116

8.

Mykolo Romerio universitetas

Teisė ir policijos veikla

111

9.

Vilniaus universitetas

Politikos mokslai

106

10.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

102

 
Kolegijose

Eil. Nr.

Kolegija

Studijų programa

Skaičius

1.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Miško ūkis

149

2.

Vilniaus kolegija

Tarptautinis verslas

127

3.

Vilniaus kolegija

Programų sistemos

123

4.

Vilniaus kolegija

Bendrosios praktikos slauga

114

5.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Automobilių techninis eksploatavimas

109

6.

Vilniaus kolegija

Buhalterinė apskaita

106

7.

Kauno kolegija

Multimedijos technologija

95

8.

Kauno technikos kolegija

Autotransporto elektronika

91

9.

Vilniaus kolegija

Informacijos sistemos

90

10.

Kauno technikos kolegija

Statybos inžinerija

90


Daugiausia studentų valstybės finansuojamose, studijų stipendijų, tikslinio finansavimo ir

valstybės nefinansuojamose vietose surinkusios studijų programos:
 
Universitetuose

Eil. Nr.

Universitetas

Studijų programa

Skaičius

1.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Medicina

303

2.

Vilniaus universitetas

Ekonomika

279

3.

Vilniaus universitetas

Teisė

261

4.

Mykolo Romerio universitetas

Teisė ir policijos veikla

231

5.

Mykolo Romerio universitetas

Teisė ir muitinės veikla

211

6.

Vilniaus universitetas

Medicina

192

7.

Lietuvos sporto universitetas

Treniravimo sistemos

188

8.

Mykolo Romerio universitetas

Teisė ir ikiteisminis procesas

184

9.

Kauno technologijos universitetas

Programų sistemos

181

10.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba

174


Kolegijose

Eil. Nr.

Kolegija

Studijų programa

Skaičius

1.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Transporto logistika

209

2.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Miško ūkis

171

3.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Automobilių techninis eksploatavimas

150

4.

Vilniaus kolegija

Tarptautinis verslas

144

5.

Vilniaus kolegija

Buhalterinė apskaita

143

6.

Kauno technikos kolegija

Statybos inžinerija

143

7.

Vilniaus kolegija

Programų sistemos

141

8.

Vilniaus kolegija

Bendrosios praktikos slauga

134

9.

Kauno technikos kolegija

Autotransporto elektronika

128

10.

Kauno technikos kolegija

Automobilių techninis eksploatavimas

125

 
LAMA  BPO informacija

Paruošė profesijos patarėja Stasė Stulginskienė