gototopgototop
Kovo mėnesio renginių planas Spausdinti
Antradienis, 03 Kovas 2015 13:17

Joniškio „Aušros“ gimnazija

KOVO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m. m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1. Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla

   

1.1. Klasių auklėtojų metodinė grupė

1.1.1. Klasės auklėtojo darbo formų įvairovė. Klasės auklėtojo darbo efektyvinimas - seminaro medžiagos aptarimas, pritaikymo galimybės gimnazijoje.          

3-4 sav.

Kl. aukl. metodinė grupė,

A. Nesavas

V. Bartašienė

A. Žilinskienė

1.2. Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas

 

     

  

                                                   

1.2.1. 2 kl. tėvų susirinkimui.

17-19 d.

V. Mačiulienė

V. Židonienė

2 kl. auklėtojai

1.2.2. Metodinių grupių pasitarimai

03 mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

1.2.3. Respublikinė praktinė dalykinė dorinio ugdymo mokytojų konferencija „Etinių vertybių kaita globalizacijos procese“

03-16d.

V.Vitkienė

V.Židonienė

1.2.4. II trimestro kokybės ataskaitų analizė ir pristatymas.

03 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinkienė

1.2.5. Rengimasis vidaus įsivertimui. ( aplinkos jaukumas)

03 mėn.

Darbo grupė

V. Bartašienė

1.2.6. Mokytojų tarybos posėdis: II trimestro rezultatų analizė.

9d.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

J.Bulzgienė

Klasių auklėtojai

2.VGK veikla

   

2.1. Tyrimo dėl patyčių paplitimo  gimnazijoje  pristatymas.

03 mėn.

J. Bulzgienė

2.2.Rengimasis  Saugaus interneto tyrimui.

03 mėn.

J.Bulzgienė

2.3. Komandinio darbo sprendžiant patyčių smurto atvejus tvarkos aprašo projekto rengimas.

03 mėn.

Darbo grupė

2.4. Darbo grupės su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas sausio mėnesį.

Po 10 d.

VGK grupė, J. Bulzgienė

2.3. Pagalba klasių auklėtojams:

2.3.1. „Prekyba žmonėmis“( 3-4 kl.

2.3.2.Paskaita „Tuberkuliozė. Apsaugok save ir kitus“( 4a, 4c kl.)

2.3.3. Integruota pamoka  „Vanduo“ ( filmo peržiūra, diskusija (2b, 2e kl.)

2,5 d.

3d.

3d.

J.Bulzgienė

V.Mingailienė

A.Nesavas

B.Jurgaitytė

V.Mingailienė

L.Karkiuvienė

K.Martinaitienė

3.Renginiai

   

3.1. 2 kl. mokinių susitikimas su Raminta Lampsatė (Vokietija), kurios tėvai- buvę mūsų gimnazijos mokytojai.

4 d.per 3 pam.aktų salėje

R.Šimkuvienė

V. Bartašienė

2 kl. auklėtijai

3.2. Gamtos mokslų laboratorijų  pristatymas visuomenei.

Derinama

A. Žilinskienė

3.3. Veiksmo savaitė „Be patyčių- 2015“ ( atskiras planas).

23-27d.

J.Bulzgienė

VGK grupė

3.4. Rengimasis užsienio kalbų konferencijai.

03 mėn.

V. Židonienė

3.5. Lietuvių kalbos savaitė ( atskiras planas).

16-20d.

V. Židonienė

Lietuvių k. mokytojai

3.6. Žemės diena ( viktorina 2 kl. mokiniams)

18d. per 3 pam. aktų salėje

Gamtos mokslų mokytojai

3.7. Gimnazijai-95

Garbės galerijos (tęsinio) II a. fojė  atidarymas.

10d. per 3 pam.

R. Šimkuvienė

V. Bartašienė

B. Jurgaitytė

3.8. Dainų festivalis „Dainuoju Lietuvai“

10d.aktų salėje

Seniūnų taryba

Mokinių prezidentas

B. Jurgaitytė

V. Ancevičienė

3.9. Dalyvavimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiuose Joniškyje      ( socialinė veikla 1-2 kl.).

11d.

J.Bulzgienė

3.10. Protų mūšis 1 kl. mokiniams.

25d. per 3 pam. aktų salėje

2b klasė, auklėtoja L.Karkliuvienė

3.11. Rengimasis liaudies šokių popietei.

03 mėn.

„Stop“ grupė

S.Jonušienė

B.Jurgaitytė

D.Butkienė

3.11.Kaziuko mugė.

4d.

E.Mikalajūnienė

3.12. Moters dienos staigmena.

6d. po 4 pam. aktų salėje

P.Petraitis

5. Sportiniai renginiai

   

5.1. Tinklinio varžybos Nepriklausomybės taurei laimėti.

9d. po6 ar 7 pam.

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

6. UKC renginiai

   

6.1. Klasių valandėlės 1 kl. mokiniams  UKC „Kokią profesiją pasirinkti?“

4, 18, 25d.

S.Stulginskienė

1 kl. auklėtojai

6.2.  Klasių valandėlės 3 kl. mokiniams Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio sk. Jaunimo darbo centre „Planuok karjerą atsakingai“

12, 19, 26d.

S.Stulginskienė

3 kl. auklėtojai

Darbo biržos vyr. specialistė M.Rimdžiūtė

6.3. Vaikų finansinio švietimo savaitė „Kam to reikia?“ ( partneris Lietuvos bankas)

9- 17d.

10 arba 17d. (derinama lektoriaus paskaita)

S.Stulginskienė

6.4. Dalyvavimas praktikos savaitėje.

Derinama lektoriaus paskaita

Projekto „Sėkmės mokykla“ lektorius

S.Stulginskienė

6.5.Individualios konsultacijos 2,4 kl. mokiniams

03 mėn.

S.Stulginskienė

6.6. Išvyka į IBM Vilniuje, kur dirba buvęs gimnazijos auklėtinis G.Dakanis.

Derinama

S.Stulginskienė

L.Karkliuvienė

6.7. Išvyka 2 kl. mokiniams, ketinantiems mokytis JŽŪM,  į Atvirų durų dieną Joniškio ŽŪM.

Derinama

S.Stulginskienė

6.8. Išvyka mokinių į ŠPRC „Profesijų mugė-2015“( 2kl.)

19d. 9val.

S.Stulginskienė

2 kl. auklėtojai

6.9.Susitikimas  su ŠU Menų katedros dėstytojais, studentais (4 kl.)

16 arba 23d.

12 val.

S.Stulginskienė

4 kl. auklėtojai

7. Informacinio centro- bibliotekos renginiai

   

7.1. Parodos:

Just. Marcinkevičiui-85

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Knygnešiai

10d.

11d.

16d.

N.Ramonienė

8. Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai

   

8.1. E. dienyno pildymas.

03 mėn.

V. Židonienė

A. Žilinskienė

V. Mačiulienė

8.2. Klasių auklėtojų  įrašai e. dienyne.

03 mėn.

V. Bartašienė

8.3. Rengimasis atestacijai: rengiamos dokumentacijos peržiūra, pamokų lankymas (G. Mikulėnas, V. Bartašienė)

03 mėn.

V. Židonienė

A. Žilinskienė

V.Mačiulienė

8.4. Pamokų stebėsena:

03 mėn.

A. Žilinskienė

V. Židonienė

8.5.Kontrolinių darbų  II trim.vertinimų analizė.

03 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė

8.6. Abiturientų pasirinktų egzaminų duomenų suvedimas į mokinių registrą.

Iki 3d.

V.Mačiulienė

8.7.Abiturientų pasirinktų egzaminų duomenų sutikrinimas ir tvirtinimas

Iki 10d.

V.Mačiulienė

8.8.Atskaitų  apie BE parengimas ir pristatymas Joniškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui.

Iki 13d.

V.Mačiulienė

8.9. Įskaitų organizavimas ir vykdymas ( atskiras tvarkaraštis)

03 mėn.

Administracija

8.10. PUPP viešo kalbėjimo organizavimas ir vykdymas ( atskiras tvarkaraštis)

03 mėn.

Administracija

9. Olimpiados, rengimasis egzaminams

   

9.1. Matematikų Kengūra- 2015

03-19d.

A.Žilinskienė

Matematikos mokytojai

9.2. Geografijos olimpiada ( rajono etapas)

03-3d.

V.Židonienė

9.3.

   

9.4.

   

10. Projektinė veikla

   

10.1. Tarptautinių Erazmus +projektų KA1 ir K2 paraiškų rengimas.

03 mėn.

V.Židonienė

K.Motiejuitis

10.2. Rengimasis konferencijai „Žymūs kraštiečiai“( integruota KKC ir projekto „Žymūs kraštiečiai ir šiandienio jaunimo ugdymas“ veika)

03 mėn.

G. Motiejuitė

V. Bartašienė

Dalykų mokytojai

10.3. Erazmus+ projekto „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“ partnerių susitikimas Ispanijoje

23-27d.

G.Motiejuitė

V.Sutnikas

L.Jankauskienė