gototopgototop
Paskutinės 2014-2015 m.m. savaitės veiklos planas Spausdinti

JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA

PASKUTINĖS 2014-2015 M.M. SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS

KULTŪRINĖ, PAŽINTINĖ...VEIKLA

BIRŽELIO 1-5 D.

Diena

Bendras veiklų pobūdis

Kl.

Veikla

Atsakingi mokytojai

Birželio 1d.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

1-3 kl.

Dalyvavimas miesto renginiuose, skirtuose Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Klasių auklėtojai

Birželio 2d.

Žmogaus sauga( 5 val.)

8.00.- 12.00.val.

Aktų salė

Dalyvavimas projekte „Nebūk naivus kelyje

12 val.- 13.00.val.Aktų salė

Savanorystė (įvairūs globos namai, aplinkos tvarkymas įvairiose vietose, apleistų kapų tvarkymas, pagalba vienišiems senukams ir pan.)- 3-4 val. patogiu laiku

3 kl.

1 kl.

1 kl.

Žmogaus saugos mokymai.

Projekto iniciatorių paskaita „Nebūk naivus kelyje“

VEIKLĄ SUGALVOJA KLASĖS SU SAVO AUKLĖTOJAIS

G.Poliakas

3 kl. auklėtojai

J.Bulzgienė

1 kl. auklėtojai

1 kl. auklėtojai

Birželio 3d.

Projektas „Dofe apdovanojimai“

9.00.- 9.45. val.

Aktų salė

10.00.- 10.45. val.

Aktų saklė

Žmogaus sauga (4 val.)

11.00.- 15.00.val.

Aktų salė

Kino, teatro diena ( žiūrime filmą mokykloje ar vykstame į kino teatrą...)  arba

Savanorystės diena

1 kl.

2 kl.

3 kl.

1-2 kl.

2 kl.

Projekto pristatymas

Projekto pristatymas.

Žmogaus saugos mokymai

KLASĖS SU SAVO AUKLĖTOJAIS ŽIŪRI KINO FILMĄ MOKYKLOJE IR APTARIA  ARBA VYKSTA Į KINO AR DRAMOS TEATRĄ...

...ARBA VYKDO SAVANORYSTĘ

D.Vaičiūnienė

S.Jonušienė

1 kl. auklėtojai

2 kl. auklėtojai

G.Poliakas

3 kl. auklėtojai

1-2 kl. auklėtojai

Birželio 4d.

Turizmo diena.

1-3 kl.

KLASĖS  SU  SAVO AUKLĖTOJAIS VYKSTA Į TURISTINIUS ŽYGIUS, KELIONES ...

1-3 kl. auklėtojai

Birželio 5d.

Atsisveikinimas su mokykla 1-3 kl.

1-3 kl.

ARBATOS  POPIETĖS...

KABINETŲ PARUOŠIMAS VASARAI....

Repeticijos ( šokėjų, choristų...)

Estradinių grupių išvyka į Linkuvą koncertuoti...

Vadovėlių grąžinimas į biblioteką

1-3 kl.auklėtojai

Birželio 11-12

Policijos rėmėjų veikla

 

Rajoninė policijos rėmėjų stovykla Žagarės regioniniame parke

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

P.s. e.dienyną pildome:

1) kl.auklėtojai pildo kultūrinei, pažint. ir kt. veiklai skirtame puslapyje;

2) dalykų mokytojai pildo savo pamokas, tik pamokos tema- kultūrinė ir kt. veikla;

3) ši veikla mokiniams yra privaloma ( kaip ir pamokų lankymas).

Administrascija