gototopgototop
Sveikatos ugdymo veiklų konkurso- akcijos „Sveikatos fiesta 2015“ baigiamasis renginys Spausdinti
Antradienis, 20 Spalis 2015 13:02

Jau ketvirti metai, kaip mūsų gimnazijos komandos dalyvauja respublikiniuose sveikatos ugdymo veiklų konkursuose- akcijose „Sveikatos fiesta“. 2015 metai buvo ypač produktyvūs,  gimnazijoje vyko visa eilė sveikatinimo renginių, akcijų, švietėjiškų paskaitų. Komanda, dalyvavusi projekte 2015 m., buvo pripažinta viena geriausių ir aktyviausių Lietuvoje. Iš 8000 bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, klubų, būrelių, jaunimo organizacijų, ikimokyklinio ugdymo įtaigų, dalyvavusių konkurse, tik šešiolikos atstovai buvo pakviesti dalyvauti aktyvių veiksmų dienose. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vilma Mingailienė (visų veiklų iniciatorė), 2a kl. auklėtoja Kristina Judžentytė (auklėtoja, į veiklas įtraukusi savo klasės mokinius) bei Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Vilija Bartašienė spalio 15-17d. su dar penkiolikos mokyklų kolegomis viešėjo projekto „Sveikatos fiesta 2015“ baigmėse- edukacinėje- pažintinėje ekskursijoje Lenkijoje.

Gimnazijos administracija dėkoja sveikatos priežiūros specialistei V.Mingailienei bei  2a klasės auklėtojai K.Judžentytei už nuoširdų darbą su mokiniais ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja

Vilija Bartašienė