gototopgototop
Gruodžio mėn. renginių planas Spausdinti
Ketvirtadienis, 03 Gruodis 2015 09:46

Joniškio „Aušros“ gimnazija

GRUODŽIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2015-2016 m.m.

Renginys

Laikas

Atsakingas

 1. Metodinė veikla, posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai ir kt.
  1. Klasių auklėtojų metodinė grupė.
 2. Klasių auklėtojų kalėdinė popietė- idėjų mugė.
  1.  Metodinė taryba.
 3. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimas ( nauja redakcija).
 4. Atsiskaitomų darbų rašymo tvarkos aprašo tvirtinimas.
 5. Atestacinės komisijos posėdis.
  1. VGK veikla.
   1.  Pagalba klasių auklėtojams.
   2.  Klasių valandėlės „ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančios ligos. Priežastys ir prevencija“.
   3. Protų mūšis AIDS dienai paminėti 1 kl.
   4. Rajoninis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ 3e kl.
    1.  Antikorupcinė savaitė.
    2. Sportinė veikla.
    3. UKC veikla.
     1.  ISM pristatymas ( ISM Ambasadorė mūsų gimnazijoje 4e kl.mokinė M.Petraitytė).
     2. 4 kl. mokinių susitikimas su LEU atstovais.
     3. Individualios konsultacijos.
     4. Informacinio centro- bibliotekos  veikla.
      1. MOBIS sistemos diegimas.
      1. Rengimasis pirmojo etapo dalykinių olimpiadų organizavimui.
      2. Jaunųjų matematikų komandinės varžybos.
     5. Projektinė veikla.
      1. Kultūrinė, pažintinė, meninė, sportinė veikla- projektas „ Olimpiniai metai gimnazijoje“- virvės traukimo varžybos mokinių Prezidento taurei laimėti.
      2. Tarptautinio projekto Nord Plus Junior „Skatink. Motyvuok. Bendradarbiauk“ nuveiktų darbų apžvalga.
      1. Tyrimas „Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje.
      2. Tyrimas „Mokinių sveikata“.
      3. Tyrimas „Mokinių mokymosi ir laisvalaikio pusiausvyra- laisvalaikio planavimas“.
   
     
 

2 sav.

I.Jakienė

V.Bartašienė

     
 

12 mėn.

V.Mačiulienė

G.Poliakas

     
 

3 sav.

V.Mačiulienė

A.Žilinskienė

K.Motiejuitis

Atestacinė komisija

     
 

Derintis iš anksto

Derinama

12-03d.

V.Mingailienė

J.Bulzgienė

V.Mingailienė

J.Bulzgienė

V.Mingailienė

K.Martinaitienė

     

  3.1.1.Orierntacinės varžybos 1-4 kl.

  3.1.2.Aukcionas.

  3.1.3.„Tinginio“ diena.

  3.1.3. Klasių valandėlės antikorupcine tema.

  3. Poezijos skaitymai. J.Kisieliaus vardo meninio skaitymo konkursas ( projektas „Žymūs kraštiečiai“).

  4.Kalėdiniai renginiai:

  4.1. Kalėdinė vakaronė 4e kl. mokinių ir tėvų.

  4.2. Kalėdinės popietės/ vakaronės 1b,d,e kl., 3a,b,c,d,e  kl. ir 4a,b,c,d kl.

  4.3. Kalėdinis karnavalas (1a, 1c, 2a,b,c,d,e kl.) :

Vedėjai- 2c kl.

  4.4. Kalėdinė akcija mokytojams „Slaptas draugas“.

  4.5. Kalėdinė popietė mokytojams.

    4.6. Kalėdinis gitaros būrelio sveikinimas- koncertas.

    4.7. Kalėdinė gerumo akcija – maisto rinkimas pamestiems ir benamiams gyvūnams, gyvenantiems prieglaudose Šiauliuose.

    4.8. Kalėdinis gimnazijos papuošimas.

    4.9. Kalėdinė akcija- pasveikinkime mokytojus senjorus Kalėdų proga.

    4.10.Kalėdinė labdaros akcija- išvyka į Žagarės socialinių paslaugų centrą.

    4.11. Kalėdinė mugė.

    4.12. Kalėdinių eglučių puošimas.

Derinama ( savaitgalis)

12-09 d.

12-02 d.

12-7/11 d.

14d. po 6 pam. Aktų salė

18d. 18 val.aktų salė

18d.( laikas ir vieta derinama)

23d. 17 val.aktų salė

12 mėn.

12-22 d. po 7 pam.aktų salė

Derinama (21 d. per 7 pam, aktų salė)

12 mėn.

Iki 12-01d.

12 mėn.

Derinama

Derinama

2-3 sav.

V.Mingailienė

I.Jakienė

K.Judžentytė

E.Poliakienė

E.Mikalajūnienė

AB „Makleriai“

Klasių auklėtojai

Liet.k. mokytojos

R.Dantienė

Klasių auklėtojai

Klasių auklėtojai

L.Jankauskienė

J.Čepulytė

V.Vitkienė

G.Mikalėnas

Jaunimo klubo „Jaunimo imperija“ nariai- mūsų gimnazijos mokiniai

V.Ancevičienė- projekto rengėja

D.Butkienė

Klasių auklėtojai

V.Bartašienė, Seniūnų taryba

J.Bulzgienė

J.Čepulytė

E.Mikalajūnienė, AB „Makleriai“

V.Norvaišas

     

4.1.Tarpmokyklinis kalėdinis krepšinio turnyras 3x 3

Derinama

 E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

     
 

12- 04 d.per 2 pam.

12-10 d. 11 val.

S.Stulginskienė

     

6.2.Parodos:

6.2.1.Pasaulinė kovos su AIDS diena.

6.2.2.S.Šalteniui- 70

6.2.3.Tarptautinė žmogaus teisių diena.

6.3. Kalėdinių puokščių paroda.

6.4.Pasaulinė žmonių su negalia diena. Literatūriniai skaitymai

12-01d.

12-08 d.

12-02 d.

12 mėn.

12- 10 d.

 D.Petrikienė

S.Stulginskienė

     
 

12 mėn.

12-04 d.

V.Žilinskienė

V.Židonienė

V.Žilinskienė

Matematikos mokytojai

     
 

9d.6-7 pam.-1-2 kl. sporto salė

10d. 7-8 pam. 3-4 kl. sporto salė

3 sav.

Ž.Mačiūnas

E.Poliakienė

V.Mingailienė

Klasių auklėtojai

V.Židonienė

1-2 kl. auklėtojai

     
 1. 1-2 klasių mokinių lūkesčių ir realių rezultatų pirmojo ketvirčio analizė.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

VGK, V.Bartašienė

VGK, V.Mingailienė

VGK, J.Čepulytė

A.Žilinskienė

10.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, dokumentų rengimas, vidaus veiklos kokybės įsivertinimas

   

10.1.  Strateginio plano rengimas.

10.2. E.dienyno pildymo priežiūra

10.3. Klasių auklėtojų pildomi puslapiai e.dienyne: renginiai, skirti gimnazijos istorijai ( lapkričio mėn.), antikorupcijos dienai- gruodžio mėn.).

10.4. Metodinės tarybos ir metodinių grupių dokumentacijos tikrinimas.

10.5. Pamokų stebėsena: ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas

10.6.Pagalbos teikimas mokiniui pamokoje. Išmokimo ir mokinių mokėjimo mokytis stebėjimas ( pamokų stebėjimas, pokalbiai spec.poreikių su mokiniais, juos mokančiais mokytojais).

10.7. Mokinių lygių galimybių ir saugumo užtikrinimo gimnazijoje sistemos rengimas.

---------------------------------------

10.8. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo aprašo rengimas ( nauja redakcija).

10.9. Gimnazijos įsivertinimo ir pažangos ataskaitos „Mokyklos kultūra“ 2014-2015 m.m. ( 2015m.) LR ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentui rengimas.

12 mėn.

12 mėn.

12  mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

A.Žilinskienė ir darbo grupė

A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė

V.Bartašienė

V.Mačiulienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė, V.Židonienė

V.Mačiulienė, A.Žilinskienė, V.Židonienė,

 VGK ( V.Bartašienė)

VGK, J.Bulzgienė

V.Bartašienė ir darbo grupė

G.Mikulėnas

V.Bartašienė ir darbo grupė