gototopgototop
I pakopos (bakalauro) studjų valstybės finansavimas Spausdinti

I pakopos (bakalauro) studjose valstybės finansuojamos vietos nėra paskirstomos pagal universitetus ar studijų programas.
VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS VIETOS YRA SKIRSTOMOS PAGAL KREPŠELIŲ GRUPES, kuriose yra po tam tikrą kiekį giminingų studijų programų (detalus dokumentas čia:
https://www.e-tar.lt/…/leg…/5e2e3660347e11e78397ae072f58c508)

Pateikiu Jums 7 krepšelių grupės Žemės ūkio mokslai (I) pavyzdį:
Šiai krepšelių grupei priklauso 2 valstybinių universitetų 11 giminingų studijų programų:
1. Agronomija (ASU).
2. Gyvulininkystės technologijos (LSMU.;
3. Gyvūnų mokslas (LSMU).
4. Maisto žaliavų kokybė ir sauga (ASU).
5. Maisto mokslas (LSMU).
6. Medienos mokslas ir prekyba (ASU).
7. Miškininkystė (ASU).
8. Sumanioji gyvulininkystė (ASU).
9. Želdininkystė (ASU)
10. Žemės ūkio technologijos ir vadyba (ASU)
11. Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos (ASU).

Valstybė šiai krepšelių grupei skyrė 177 valstybės finansuojamas studijų vietas.
KAIP VYKSTA KONKURSAS?:
Asmenys pateikę prašymus į šios krepšelių grupės studjų programas yra surikiuojami į konkursinę eilę ir 177 geriausieji išsinešioja krepšelius pagal savo pasirinktas studjų programas.
Jei kažkas neatvyksta pasirašyti studijų sutarties gavęs pakvietimą į VF vietą, ta vieta persikelia į II etapą ir vėl vyksta konkursas.
Tikimybė patekti į valstybės finansuojamą studijų vietą visose tos pačios krepšelių grupės studijų programose yra vienoda (pvz. jei nepatekai į VF vietą ASU agronomiją, tai nepateksi ir LSMU maisto mokslą ar kitą tos pačios krepšelių grupės studijų programą), todėl minimalų konkursinį balą reikia žiūrėti pagal krepšelių grupės o ne pagal konkrečią studjų programą, nes 177-as krepšelis yra tik vienas. (2016 m. minimalus balas į VF vietą šioje grupėje buvo 3,68).

Toks principas yra su visomis valstybinių universitetų studijų programomis.