gototopgototop
Nuo š.m.m. Joniškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenė dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Spausdinti

Nuo š.m.m. Joniškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenė dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kurį vykdo LMNŠC nuo 2010 m.gegužės 3 d.

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo veiklą darbo rinkoje.

 

Projekto tikslas:

I. Modernizuoti profesinio orientavimo ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams.

II. Sukurti ir įdiegti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

 

Projekto įgyvendinimo metu nuo 2012 m. rudens Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos.

Mūsų gimnazijoje šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatorius, psichologė, PIT-o darbo grupė, klasių auklėtojai ir iš išorės talkinantis karjeros konsultantas.

Vyresniųjų klasių mokiniai galės rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins

konkurencingumą darbo rinkoje.

 

Apsilankykite elektroninėse svetainėse:

  1. Mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje       www.mukis.lt ,

ten rasite daugiau informacijos, skirtos mokytojams, mokiniams, tėvams.

  1. Joniškio „Aušros“ gimnazijos elektroninėje svetainėje         www.joniskiogimnazija.lt, kur yra PIT-o informacinis puslapis su naudinga informacija apie profesinio informavimo ir konsultavimo priemones ir PIT-o darbo grupe, kurios nariai gimnazijoje teikia ugdymo karjerai paslaugas.

 

PITo patarėja

Stasė Stulginskienė