gototopgototop
Paskirstytas tikslinis studijų finansavimas 2013m. Spausdinti

2013 m. aukštosioms mokykloms paskirstytos 276 tikslinės studijų vietos. Didžiausias specialistų poreikis nustatytas policijos sektoriuje – jų rengimui skiriama 100 tikslinių studijų vietų, visuomenės sveikatos sektoriui numatyta 32, žemės ūkiui – 24, sportui – 12 ir tekstilei – 6 tikslinės studijų vietos.

Daugiausia tikslinių studijų vietų gaus Mykolo Romerio universitetas – 100. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui atiteks 46, Aleksandro Stulginskio universitetui – 32, Šiaulių universitetui – 30, Vytauto Didžiojo universitetui – 14, Lietuvos sporto universitetui ir Kauno technologijos universitetui – po 12 tikslinių studijų vietų. Tarp kolegijų daugiausiai tikslinių studijų vietų skiriama Šv. Ignaco Lojolos kolegijai – 15, Šiaulių valstybinei kolegijai numatyta 10, Žemaitijos kolegijai – 4, Utenos kolegijai – 1 tikslinė studijų vieta.

Specialybės, kurioms skiriamas tikslinis finansavimas, gaus tam tikrą garantuotą studijų vietų skaičių. Stojančiuosius per bendrąjį priėmimą atsirinks pati aukštoji mokykla. Siekiant išlaikyti kokybės kartelę nustatyta, kad stojančiųjų konkursinis balas į universitetus negali būti mažesnis kaip „12“, į kolegijas – „10“. Priėmimui į pirmą kursą paskirta 219 tikslinių studijų vietų. 

Taip pat paskirstyti 125 menų grantai – tikslinis finansavimas menų studijoms. Grantus konkrečioms menų specialybėms gaus Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 25, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas – 19, Telšių fakultetas – 18, Vilniaus fakultetas – 16, Klaipėdos fakultetas – 4. Kauno kolegijai numatyta 20 tikslinių menų studijų vietų, Klaipėdos universitetui – 14, Vytauto Didžiojo universitetui – 7, Šiaulių universitetui – 2 tikslinės studijų vietos.

Preliminariai skaičiuojama, kad 2013 m. valstybės finansavimą studijoms iš viso gaus apie 15,8 tūkst. pirmakursių: apie 8,3 tūkst. – stojančiųjų į universitetus, apie 7,5 tūkst. – į kolegijas. Apie 14,8 tūkst. bus priimti į valstybės finansuojamas vietas, apie 600 įstojusiųjų į valstybės nefinansuojamas vietas gaus studijų stipendiją, dar 400 studentų numatyta pasiūlyti tikslines studijų vietas. Vertinant pastarųjų metų priėmimo praktiką, numatoma, kad šiemet kaip ir anksčiau valstybės finansavimą studijoms universitetuose ar kolegijose galės gauti apie pusė stojančiųjų. Skirstant valstybės finansuojamas studijų vietas ir siekiant užtikrinti valstybei ir darbo rinkai reikalingų specialistų rengimą, studijų krypčių grupių skaičius šiemet universitetuose padidintas nuo 13 iki 19. Toks žingsnis leis priimti daugiau studentų į visuomenės saugumo, žemės ūkio, sporto, visuomenės sveikatos, slaugos bei inžinerijos specialybes. 2013 m. studentai ir studijų programos dėl krepšelių konkuruos tarpusavyje universitetuose – devyniolikoje, o kolegijose – vienuolikoje krypčių grupių.

LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. V-262 „Dėl preliminaraus tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus 2013 metais“ galite rasti „Teisės aktų“ skiltyje.

Švietimo ir mokslo ministerijos komunikacijos skyriaus informacija