Sveika mokykla

Sveikata – unikali vertybė, gamtos dovanota žmogui. Tai ir visos tautos, valstybės turtas, kurio dėka žmogus kaupia socialines, materialines, kultūrines vertybes, kuria visuomenės gerovę. 
Sveikatą stiprinanti mokykla yra tokia mokykla, kurioje įgyvendinamas tam tikrą struktūrą ir sistemą turintis visos mokyklos bendruomenės sveikatos, gerovės ir socialinio kapitalo plėtojimo planas. Čia vyrauja bendradarbiavimo dvasia, ugdymo procese remiamasi tolerantišku dialogu. Visa tai skatina moksleivius laisvai ir kūrybiškai mokytis, mokinys turi galimybę ugdytis kaip savarankiška, kritiškai mąstanti asmenybė. Sveikatą stiprinanti mokykla — moderni mokymo įstaiga, atitinkanti šiandienos reikalavimus, skirianti didelį dėmesį palankaus mikroklimato kūrimui: pradedant nuo mokinių tarpusavio santykių, estetiškos aplinkos iki įvairių sveikatinimo veiklų įgyvendinimo.
Šiais metais buvo parengta sveikatos stiprinimo programa 2020–2025 m., apimanti psichologinę, fizinę aplinką, žmogiškuosius ir materialius išteklius, sveikatos ugdymą.
2019 m. gruodžio 10 d. įvyko Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos posėdis, kurio metu buvo aptarti Komisijos narių vertintų sveikatos stiprinimo programų ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo ataskaitų rezultatai bei priimtos galutinės išvados. Buvo nutarta pripažinti 57 šalies mokyklas sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir 33 mokykloms pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką. 
Džiaugiamės, kad Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų gimnazijos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą gimnazijai suteikti Sveikatą stiprinančios mokyklos statusą. 
 

Atnaujinta: 2024-01-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Lion Quest