Erasmus+ projekto „Kūrybiškumo ugdymo proveržis“ veiklos tęsiasi

2023 m. spalio 30 – lapkričio 3 d. gimnazijos administracija dalyvavo Erasmus+ darbo stebėjimo vizite Portugalijoje pagal įgyvendinamą projektą 2022-1-LT01-KA122-SCH-000069950 „Kūrybiškumo ugdymo proveržis“.

Mokinių atostogų metu gimnazijos direktorius Vidmantas Sutnikas, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jurgita Bulzgienė ir Violeta Židonienė, darbo stebėjimo vizito metu lankėmės dviejose mokyklose: Agrupamento de Escolas de Sao Joao da Talha Lisabonoje ir Agrupamento de Escolas Ericeiros mieste. Susitikome su mokyklų bendruomenėmis, domėjomės Portugalijos švietimo sistema, pedagogų darbo ir motyvavimo sistema, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimu, pamokų lankomumo problemomis, socialiai pažeidžiamų mokinių įtraukimu į mokymosi veiklas. Stebėjome keletą pamokų. Pamokų stebėjimo metu susipažindinome su mokymo programomis, mokymo praktika, palyginome Lietuvos ir Portugalijos švietimo sistemas, radome panašumų ir skirtumų. Vyko intensyvūs pokalbiai su bendrojo ugdymo mokytojais, mokyklų administracijomis apie taikomus mokymo metodus, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, domėjomės diferencijuotų užduočių taikymo galimybėmis ugdymo procese, mokinių žinių vertinimu.

Tą pačią savaitę gimnazijos matematikos mokytojai Dina ir Gediminas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom“ Italijoje.

Su mokytojais iš Ispanijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos išbandėme naujus skaitmeninius įrankius: Milanote, Bookcreator, Classroomscreen, Miro, Goosechase. Tūrėjome praktinį užsiėmimą lankant Romos miesto žymiausias vietas ir istorinius objektus. Dalyvavimas tokio pobūdžio mokymuose, tai ne tik mokymasis, bet ir nepakartojamos patirtis gauta nuostabioje Italijos sostinėje. Ši patirtis ne tik suteikia galimybę taikyti įgytas žinias praktikoje, bet tobulinti užsienio kalbą.

Tai buvo paskutinės šio projekto veiklos, kurių metu 16 mokytojų dalyvavo įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose bei darbo stebėjimo vizituose Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Maltoje.

Gimnazijos tarptautinės veiklos tęsiasi kituose projektuose ir džiugu, kad ne tik įgyjame naujų žinių bei praktikų, bet ir reprezentuojame Joniškį ir Lietuvą kitose ES šalyse.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos